Een jeugdboek op de planken

Ellen Vandormael
Persbericht

Een jeugdboek op de planken

Mijn scriptie: Een jeugdboek op de planken.

In het laatste jaar van de lerarenopleiding, kregen we via onze scriptie de gelegenheid om nog een keer te tonen wat deze opleiding ons heeft bijgebracht. Ik vond het belangrijk om voor mijn scriptie een thema te kiezen waarin ik alle verworven vaardigheden kon integreren tot één mooi geheel. Daarnaast zocht ik ook naar een idee waarin ik al mijn creativiteit kwijt kon.

Ik koos uiteindelijk voor een thema binnen mijn instapvak Nederlands. Een aantal onderdelen binnen het vak Nederlands, onder andere jeugdliteratuur, theater en expressie, hebben me altijd al geboeid. In mijn scriptie heb ik dan ook een combinatie van deze drie onderdelen gemaakt. Het eindresultaat werd een ontwerp van een theaterstuk opgevoerd voor en door jongeren van de eerste en/of de tweede graad van het secundair onderwijs.

Het uitgangspunt voor mijn theaterstuk was het jeugdboek "Een mond vol dons" van Lydia Rood. Dit is een boek dat ik vaak met plezier heb gelezen toen ik zelf nog een tiener was. Het boek paste ook perfect binnen de ideeën die ik al had voor mijn scriptie. Met het verhaal kon ik nog alle kanten uit en ik wist dat het zowel jong als oud zou kunnen boeien. Het zou leuk zijn om te spelen voor de jonge acteurs en tegelijkertijd boeiend, grappig en meeslepend voor de toeschouwers. 

Mijn scriptie bestaat uit een ontwerp voor het theaterstuk met een volledig script, informatie over de theatertechnische elementen en een didactische aanpak om het ontwerp ook daadwerkelijk te kunnen uitwerken met een groep jongeren. Het bevat naast een lessenreeks rond het theaterstuk 'Een mond vol dons', ook nog een bundel met ideeën voor expressieoefeningen, die ook in verschillende andere  lessen Nederlands en expressie kunnen worden gebruikt. Dat maakt dat mijn scriptie zeker interessant zou kunnen zijn voor toekomstige leerkrachten die momenteel nog aan de opleiding bezig zijn, of voor leerkrachten die eens iets anders willen proberen met hun klasgroep.

Ik wil er nog even op wijzen dat deze scriptie slechts een ontwerp voor een theaterstuk is. In werkelijkheid is het helaas nooit tot een voorstelling gekomen. Toch is er voldoende informatie en genoeg gebruiksklaar materiaal aanwezig om het theaterstuk op te kunnen voeren. Nu ik zelf aan het werk ben als leerkracht, kijk ik ook al uit naar een gelegenheid om het stuk op te voeren. Dan zou deze scriptie voor mij pas echt compleet zijn.  

                                                             Ellen Vandormael

 

 

Bibliografie

/

Universiteit of Hogeschool
Professionele bachelor secundair onderwijs
Publicatiejaar
2008
Share this on: