Competentiemanagement anders belicht- Het in praktijk brengen van het competentiebeleid bij Philips Innovative Applications

Chantal Hendrikse
Persbericht

Competentiemanagement anders belicht- Het in praktijk brengen van het competentiebeleid bij Philips Innovative Applications

 ‘Competentiemanagement anders belicht’ is niet enkel een speelse titel, met een knipoog naar mijn stageplaats Philips Lighting, het competentiecentrum van de verlichtingsindustrie, maar ook een titel met een dekkende lading. In mijn scriptie heb ik geprobeerd om niet de meest voor de hand liggende elementen rond competentiemanagement te beschrijven, maar ik ben op zoek gegaan naar andere invalshoeken om dit gegeven in te bedden binnen organisatiestructuren. Ik wou competentiemanagement dus letterlijk anders belichten.

 
In het verleden werd competentiemanagement vooral toegepast op medewerkers in hogere profielen, terwijl werknemers in lagere profielen hier juist meer nood aan hadden. Dit gegeven leidt dus tot een paradox. De bedrijven investeerden in de ontwikkeling van competenties van hun personeel in kaderfuncties, terwijl deze hun competenties al op een vergevorderde manier hebben kunnen uitbouwen.
 
De lage profielen ondervonden juist de nood om hun competenties verder te ontwikkelen, maar kregen hiertoe de kans niet, ondanks dat zij het wel het meeste nodig hadden. Zij hadden de nood om hun kennis en vaardigheden te verbeteren, maar ze hebben ook de nood om te leren om te gaan met de aldoor veranderende omstandigheden van de hedendaagse bedrijfswereld. Bedrijven evolueren veel sneller, waardoor er meer en meer gevraagd wordt van werknemers en zij dus ook dienen mee te evolueren aan dezelfde snelheid.
 
Deze paradox was ook voelbaar binnen Philips en zij hebben mede hierdoor hun ‘inzetbaarheidsproject’ op poten gezet. Ik heb tijdens mijn stage de kans gekregen om een theoretisch kader uit te werken in mijn scriptie, dat deze problematiek kan aanpakken. Deze theoretische kadering heb ik dan kunnen omzetten naar praktisch bruikbare werkmodellen, die zo uitgeschreven zijn dat ze toegepast kunnen worden bij de competentieontwikkeling van medewerkers in lage profielen. De werkmodellen die ik heb uitgewerkt, bestaan uit:
-         een toolbox om competentiemanagement te integreren binnen werkplekleren;
-         een opleiding specifiek uitgewerkt voor één concrete gedragscompetentie, nl. de competentie ‘communicatie’.
 
Competentiemanagement is een begrip dat vaak zeer veel vraagtekens oproept binnen het bedrijfsleven. Bedrijven zijn niet vertrouwd met de term, er heersen zeer veel misverstanden omtrent te betekenis ervan of men ondervindt moeilijkheden met het integreren van deze materie binnen de eigen organisatie. Veel grotere multinationals kunnen het zich veroorloven om hiervoor een expert in te huren. Kleine en Middelgrote Ondernemingen hebben deze financiële middelen doorgaans niet en zijn daardoor nog niet mee geëvolueerd inzake deze materie. De theoretische invalshoeken en praktisch bruikbare tools die ik in mijn scriptie beschreven heb, kunnen ook KMO’s helpen bij het integreren van competentiemanagement binnen hun organisatie. Ook de verwijzing naar instanties die hen hierbij kunnen helpen, zoals RESOC Kempen, zijn hierin een onmisbaar gegeven.
 
Chantal Hendrikse

Bibliografie

Mondelinge bronnen

 

ANONIEM, mondelinge mededeling. Inleefweek productieomgeving, 2008.

 

BALI, S. Mondelinge mededeling. Cursus Sociale Psychologie, Karel de Grote Hogeschool, 2006.

 

CATRY, C., Mondelinge mededeling. Informeel gesprek. 29 januari 2008.

 

CLARYS, M., Mondelinge mededeling. Cursus Vorming, Training en Opleiding, Karel de Grote Hogeschool, 2007.

 

DE KINDEREN, W., Mondelinge mededeling. Interview, 10 maart 2008.

 

KLOCKAERTS, F., Mondelinge mededeling. Informeel gesprek. 5 februari 2008.

 

KLOCKAERTS, F., Mondelinge mededeling. Informeel gesprek. 9 mei 2008.

 

KLOCKAERTS, F., Mondelinge mededeling. Informele gesprekken. april 2008.

 

KLOCKAERTS, F., en SWANNET, A., Mondelinge mededelingen. Vergaderingen Opleiding gedragscompetentie, april – mei 2008.

 

SWANNET, A. Mondelinge mededeling. Seminarie Engine Of Innovation, Blankenberge, 9 april 2008.

 

VAN DEN BERGH, B., Mondelinge mededeling. Formele gesprekken, februari – maart 2008.

 

VAN DEN BERGH, B., Mondelinge mededeling. Informeel gesprek. 28 januari 2008.

 

VANDENWEGHE, K., Mondelinge mededeling. Informeel gesprek. 31 januari 2008.

 

VANHOVE, J., Mondelinge mededeling. Toelichting Proeftuinproject, 25 april 2008.

 

 

Boeken

 

BAERT, H., GIELEN, H., LAUWERS, B. en VAN BREE, L., Leren van en met elkaar op de werkplek. Kluwer, Mechelen, 2007, 232 pagina’s.

 

KESSELS, J.W.M. en SMIT, C.A., The learning company. februari, 1996.

 

STAES, J., Het herexamen van een managementgeneratie. Organisaties op zoek naar een nieuw evenwicht. Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1999, 183 pagina’s.

 

VAN COILLIE, J., e.a., Bij de tekst. Schrijfboek voor sociaal werkers. 3de herziene editie, Wolters Plantijn, Mechelen, 2006, 270 pagina’s.

 

VAN MEER, K. en VAN NEIJENHOF, J., Elementaire sociale vaardigheden. Kluwer, Diegem, 2000.

 

Cursus

 

STEENBEKE, L., Competentieontwikkeling. Cursus Competentieontwikkeling, Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen, 2007.

 

 

Niet-gepubliceerde literatuur

 

Beleidstekst inzetbaarheidsproject. Philips Lighting Turnhout, 2005. (interne nota)

 

Competentieprofiel. Philips Lighting Turnhout, 2007. (interne nota)

 

MUYSHONDT, M., Competentieontwikkeling. Philips Lighting Turnhout, 2007. (niet- gepubliceerd verslag)

 

SWANNET, A., Portfolio 2006. Leergang opleidingskunde. 2006. (niet-gepubliceerde eindverhandeling)

 

SWANNET, A., Portfolio 2007. Leergang opleidingskunde. 2007. (niet-gepubliceerde eindverhandeling)

 

VAN DEN BERGH, B., Ontwikkeltips. Philips Lighting Turnhout, 2007. (interne nota)

 

 

Internet

 

Bedrijfsonderdelen, Internet, 4 februari 2008. (www.philips.be)

 

Geschiedenis Philips, Internet, 4 februari 2008. (www.philips.be)

 

Leerstijlen Kolb, Internet, 20 april 2008. (http://www.thesis.nl/kolb)

 

Missie en visie Philips, Internet, 4 februari 2008. (www.philips.be)

 

Philips Turnhout, Internet, 4 februari 2008. (www.philips.be)

 

Structuur organisatie Philips, Internet, 4 februari 2008. (www.philips.be)

 

 

Intranet

 

Organogram Dienst HRM, Intranet. 11 februari 2008. (http://pww.trn.lighting.philips.com)

 

Structuur HRM, Intranet, 11 februari 2008. (http://pww.trn.lighting.philips.com)

Universiteit of Hogeschool
Sociaal Agogisch Werk - Afstudeerrichting Personeelswerk
Publicatiejaar
2008
Kernwoorden
Share this on: