Toepassingen en eigenschappen van vochtabsorberende materialen gebruikt bij container zeevracht

Gert Willems
Persbericht

Toepassingen en eigenschappen van vochtabsorberende materialen gebruikt bij container zeevracht

Vochtabsorberende materialen gebruikt bij container-zeevracht


Containers zijn een economische en veilige manier om eender welke soort goederen te transporteren.  Het aandeel van containergebruik in de totale goederenoverslag blijft daarom nog steeds stijgen.  In de haven van Antwerpen bijvoorbeeld steeg het aandeel van 7,5% naar 23,9% in de periode 1980-1995 en bedroeg 31,3% in 2005.  Toch is containertransport niet volkomen risicoloos: ongeveer 3% van de containers die vervoerd worden per schip heeft last van vochtschade.  Veelal worden de goederen meegeladen met vochtbronnen, waardoor ze muf gaan ruiken, schimmelvorming vertonen, oxideren enz. Vochtschade kan leiden tot een aanzienlijk verlies van goederen en dure kosten.

 

Vochtschade vloeit voort uit een intern klimaat binnen de container, een klimaat dat ongunstig is voor de goederen.  Dit klimaat of de verandering ervan wordt bepaald door 5 factoren :

De zeeroute 

De klimatologische condities tijdens de zeereis

De vochtbronnen (bv. de goederen, interne containerlucht enz.).

Het type en de staat van de container

De plaats op het schip

 

Het vocht bereikt de goederen door neer te slaan op koude voorwerpen zoals de containerwand en dan neer te druppelen op de goederen.  Ook kan vocht de lading bereiken via een transfer van vocht van de containerlucht naar de goederen doordat er een onevenwicht is tussen de hoeveelheid waterdamp in de containerlucht en de hoeveelheid water in de goederen. 

Een van de mogelijkheden die gebruikt worden om vochtschade te reduceren, zijn droogmiddelen of “desiccants” die het vocht uit de lucht absorberen om zo de vorming van fysisch water te vermijden bij temperatuurswijzigingen.  Deze producten worden beschouwd als de goedkoopste verzekering tegen vochtschade.  Ze worden opgehangen in de buurt van het plafond omdat zich hier de warmste en vochtigste lucht bevindt.

Er bestaan verschillende soorten desiccants, zowel wat inhoud als ontwerp betreft.  De inhoud of vochtabsorberende substantie is ofwel op klei ofwel op zout gebaseerd.  Naar ontwerp kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de "poles" en de "sacs".  De poles bestaan uit een massieve plastic verpakking met 2 secties.  Eén sectie bevat de vochtabsorberende substantie en de andere vangt het water dat geabsorbeerd wordt op.  Sacs zijn zakjes die de vochtabsorberende substantie met zakmateriaal omsluiten dat naar binnen toe doorlaatbaar is voor waterdamp, maar naar buiten toe ondoorlaatbaar. Vaak wordt er bij deze producten ook een ingrediënt toegevoegd om het geheel na absorptie om te vormen tot een gel, om zo lekkage te voorkomen.

In het onderzoek werden de effecten in vochtabsorptie getest van verschillende merken van desiccants, in verschillende grammages en onder diverse klimatologische omstandigheden.  De desiccants die getest werden, waren sacs van de merken Nordic Power Desiccants, Xdry Desiccants, Super ‘o sec, Container Dri II, Danish Dry Bag, Dewpack, Pro Dri, Transorb en Superdry. 

De verschillende producten werden in een klimaattestkast gelegd waarin een bepaalde vochtigheid en temperatuur geregeld werd.  De producten werden elke dag gewogen en het massapercentage werd bepaald.  De toename in dit massapercentage werd uitgezet in functie van het aantal dagen.  Op deze manier was een vergelijking van de verschillende producten mogelijk.

 

Het onderzoek leidt tot het besluit dat desiccants meestal meer absorberen bij hogere temperatuur en hogere vochtigheid.  Naargelang de samenstelling van het absorberende product en zijn verpakking is er meer of minder kans op lekkage.  Als de eenheidsverpakking groter wordt in gewicht, dan daalt de absorptiesnelheid, maar stijgt de werkzame absorptietijd.  Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen 2 hoofdgroepen naargelang hun absorptie-eigenschappen: de snelle absorbeerders en de desiccants met een lange werkzame absorptietijd.

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat de keuze van de desiccant verre van gemakkelijk is. Deze wordt bepaald door een hele reeks van inter-agerende omstandigheden zoals de goederen die getransporteerd worden, de duur van een zeereis, de zeeroute, de tijd van het jaar waarin de container vervoerd wordt enz.

 

 

 

 

Bibliografie

Referenties Internet adressen

2.         http://www.portofantwerp.com/html/00_home/main_set_PH.html , 2006

7.         http://www.portofrotterdam.com

9.         http://www.hannacan.com/images/diag_dewpoint_C.jpg

11.       http://www.ukpandi.com/UKPandI/Infopool.nsf/HTML/A972E5E825D8153380256D…

25.       http://www.ukpandi.com/UKPandI/Infopool.nsf/HTML/F395715DEED8EE1680256D…

26.       http://www.ukpandi.com/UKPandI/Infopool.nsf/HTML/F1EF693CA73957D080256D…

27.       http://www.ukpandi.com/UKPandI/Infopool.nsf/HTML/D9AF8CF19261D8EA80256D…

28.       http://www.ukpandi.com/UKPandI/Infopool.nsf/HTML/0611FF77C1797C6B80256E…

29.       http://www.ukpandi.com/UKPandI/Infopool.nsf/HTML/DAA7BD870BD2A7B980256E…

32.       http://www.cst-container.com/bilder/container/standardcontainer_mid.jpg

33.       http://www.cst-container.com/bilder/container/highcube_mid.jpg

34.       http://www.solentwaters.co.uk/Loading%20Cargo/Loading%20Cargo%201/_wp_g…

35.       http://www.cst-container.com/engl/specialcontainer/opentop.html

36.       http://www.cst-container.com/engl/specialcontainer/flat.html

37.       http://www.tis-gdv.de/tis_e/containe/arten/plattfor/plattfor.htm

38.       http://www.tis-gdv.de/tis_e/containe/arten/ventil/ventil.htm

39.       http://www.containersforsale.co.uk/images/20_insulated_interior.jpg

40.       http://www.cst-container.com/engl/specialcontainer/refrigeratedcontaine…

41.       http://www.cst-container.com/engl/specialcontainer/bulkcontainer.html

42.       http://www.cst-container.com/engl/specialcontainer/tankcontainer.html

51.       http://nl.wikipedia.org/wiki/Panamakanaal

52.       http://nl.wikipedia.org/wiki/Suezkanaal

55 .      http://dods.idris.fr/rlmd833/ATLAS/IAMI_m2an1m1an3/IAMI_m2an1m1an3.html

56.       http://www.tis-gdv.de/tis_e/misc/klima.htm

59.       http://www.tis-gdv.de/tis_e/containe/klima/klima.htm

62.       http://ag.arizona.edu/azmet/dewpoint.html

64.       http://www.bry-air.com/tech-center/engineering/moisture-loads/default.h…

65.       http://vietsciences.free.fr/giaokhoa/nangluong/sudotchay/images/khongkh…

69.       http://www.edwardsgroup.ca/keho/keyconcepts.cfm?local=Key%20Concepts

71.       http://www.ipgri.cgiar.org/publications/htmlpublications/243/ch13.htm

73.       http://www.csgnetwork.com/emctablecalc.html

74.       http://www.aviso.cnes.fr:8090/HTML/information/applications/actu/vent_v…

77.       http://www.sorbentsystems.com/desiccants_terminology.html

78.       http://nl.wikipedia.org/wiki/Silica

79.       http://waltonfeed.com/grain/faqs/ivd2.html 66

80.       http://users.adelphia.net/~jthm/info.html

81.       http://www.dcchem.co.kr/english/product/p_basic/p_basic07.htm

82.       http://nl.wikipedia.org/wiki/Montmorilloniet

83.       http://sorbentsystems.com/desiccants_types.html#silica

84.       http://waltonfeed.com/grain/faqs/ivd2.html 71

85.       http://www.thepetalternative.com/Terramin-clay.html

86.       http://www.sorptive.org/pages/page03.html

87.       http://www.welldry.com/clay_desiccant_in_tyvek_bag.html

88.       http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_sieve

89.       http://www.thepetalternative.com/Terramin-clay.html

90.       http://www.ecompressedair.com/desiccant/molecularsieve.shtml

91.       http://www.ecompressedair.com/msds/molecularsieve.shtml

92.       http://www.deltaadsorbents.com/activated_alumina.asp

93.       http://www.indiamart.com/sorbead-india/

94.       http://www.bocedwards.com/pdf/P120-09-000_Alumina_Grade_A_(activated_al…

95.       http://en.wikipedia.org/wiki/Activated_alumina

96.       http://www.drierite.com/default.cfm

97.       http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0095.html

98.       http://www.omri.org/CASO4_table4.pdf#search=%22calcium%20sulfate%20uses…

99.       http://www.scorecard.org/chemical-profiles/uses.tcl?edf_substance_id=77…

100.     http://nl.wikipedia.org/wiki/Calciumchloride

101.     http://www.dow.com/PublishedLiterature/dh_0450/09002f1380450f4d.pdf?fil…

102.     http://www.mallbaker.com/techlib/documents/americas/3045.html

103.     http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc…

104.     http://www.sorbentsystems.com/desiccants_charts.html

105.     http://www.absorbopak.com

106.     http://www.silgel.co.uk/cargodri.htm

107.     http://www.superdryers.com/products.htm

108.     http://www.sud-chemie.com.au/html/moisture_protection.html

109.     http://www.stopak.com/desiccants/prodri.asp

110.     http://www.cima-pak.com/uploads/160.jpg

111.     http://www.idspackaging.com/Common/Exhib_1172/Stnd_995/desiccant_bags_1…

112.     http://www.xdrydesiccants.com/products.htm

113.     http://www.silgel.co.uk/cargodriuse.htm

114.     http://www.silgel.co.uk/Techspec/cargodri_info.htm

115.     http://www.agmcontainer.com/desiccant/desiccant_container.htm

116.     http://www.polylam.com/containr2.jpg

117.     http://www.drypak.com/2919/Cargo_DryPak_2.jpg

118.     http://www.nutrimedgroup.com/pdf/TranSorbSheet2.pdf

119.     http://www.tropack.de/trockenmittelbeutel/container-trockenbeutel-tab_e…


 

Boeken

1.         Diego Teurelincx; Alain Verbeke; Eddy Declerq, De economische betekenis van zeehavenprojecten : De econommische evaluatie van de containerkade-west Antwerpen, Vubpress Brussel, 1997, 68

8.         Jo Depypere, Condensatie in containers, Hoge zeevaartschool, 1990, 1-2

10.       Christiaan Postelmans, Lading- en scheepszweet, Studiekring Zeeverzekering, 2006, 6-8

12.       Jo Depypere, Condensatie in containers, Hoge zeevaartschool, 1990, 24

13.       Technical Advisory Sub-committee, Condensation in containers, London, ICHA, 1974, 12

14.       Technical Advisory Sub-committee, Condensation in containers, London, ICHA, 1974, 5

15.       Gerd Naber; Uwe Duken; Edwin W. Mast (Munich Re); Uwe-Peter Schieder, Containerhandbuch, tis-gdv, 2007, 10.3.6.1 Formation of container sweat in the event of a drop in air temperature

16.       SAUERBIER L., Marine Cargo Operations, London, Chapman & Hall Limited, 1986, 430

17.       Gerd Naber; Uwe Duken; Edwin W. Mast (Munich Re); Uwe-Peter Schieder, Containerhandbuch, tis-gdv, 2007, 10.3.6.7 Formation of cargo sweat in the event of a rise in air temperature

18.       Christiaan Postelmans, Lading- en scheepszweet, Studiekring Zeeverzekering, 2006, 9

19.       Jo Depypere, Condensatie in containers, Hoge zeevaartschool, 1990, 27

20.       Jo Depypere, Condensatie in containers, Hoge zeevaartschool, 1990, 31-32

21.       SAUERBIER L., o.c., 442

22.       Christiaan Postelmans, Lading- en scheepszweet, Studiekring Zeeverzekering, 2006, 11-13

23.       Christiaan Postelmans, Lading- en scheepszweet, Studiekring Zeeverzekering, 2006, 26

24.       Gerd Naber; Uwe Duken; Edwin W. Mast (Munich Re); Uwe-Peter Schieder, Containerhandbuch, tis-gdv, 2007, Chapter 13 Risk Factors

31.       Jo Depypere, Condensatie in containers, Hoge zeevaartschool, 1990, 18-20

43.       Jo Depypere, Condensatie in containers, Hoge zeevaartschool, 1990, 36-38

44.       SAUERBIER L., o.c., 458

45.       Jo Depypere, Condensatie in containers, Hoge zeevaartschool, 1990, 80

46.       Jo Depypere, Condensatie in containers, Hoge zeevaartschool, 1990, 84

47.       Jo Depypere, Condensatie in containers, Hoge zeevaartschool, 1990, 86

48.       Christiaan Postelmans, Lading- en scheepszweet, Studiekring Zeeverzekering, 2006, 29

49.       Jo Depypere, Condensatie in containers, Hoge zeevaartschool, 1990, 29-30

50.       Gerd Naber; Uwe Duken; Edwin W. Mast (Munich Re); Uwe-Peter Schieder, Containerhandbuch, tis-gdv, 2007, 13.3 Cryptoclimate in the container

54.       Carefully to Carry, Combined Reports 1963-1979, 214

57.       Gerd Naber; Uwe Duken; Edwin W. Mast (Munich Re); Uwe-Peter Schieder, Containerhandbuch, tis-gdv, 2007, 10.3.2.1 Influence of solar radiation

58.       Gerd Naber; Uwe Duken; Edwin W. Mast (Munich Re); Uwe-Peter Schieder, Containerhandbuch, tis-gdv, 2007, 10.3.2.2 Depth of penetration of temperatures

60.       Gerd Naber; Uwe Duken; Edwin W. Mast (Munich Re); Uwe-Peter Schieder, Containerhandbuch, tis-gdv, 2007, 10.3.5.1 Formation of container sweat in radiation weather

61.       The Marine Observer, The Effect of …, october 1977, 188

63.       Gerd Naber; Uwe Duken; Edwin W. Mast (Munich Re); Uwe-Peter Schieder, Containerhandbuch, tis-gdv, 2007, 10.3.4.2 Ventilation air as source of sweat

66.       Gerd Naber; Uwe Duken; Edwin W. Mast (Munich Re); Uwe-Peter Schieder, Containerhandbuch, tis-gdv, 2007, 10.2.3 Water content of the goods

67.       Gerd Naber; Uwe Duken; Edwin W. Mast (Munich Re); Uwe-Peter Schieder, Containerhandbuch, tis-gdv, 2007, 10.2.5-10.2.7

68.       Gerd Naber; Uwe Duken; Edwin W. Mast (Munich Re); Uwe-Peter Schieder, Containerhandbuch, tis-gdv, 2007, 10.2.8 Water vapor in container air

70.       Gerd Naber; Uwe Duken; Edwin W. Mast (Munich Re); Uwe-Peter Schieder, Containerhandbuch, tis-gdv, 2007, 10.2.6 Explanation of the sorption behavior of a product

75.       Gerd Naber; Uwe Duken; Edwin W. Mast (Munich Re); Uwe-Peter Schieder, Containerhandbuch, tis-gdv, 2007, 10.7.2 Stowage space requirements on a container ship

76.       Gerd Naber; Uwe Duken; Edwin W. Mast (Munich Re); Uwe-Peter Schieder, Containerhandbuch, tis-gdv, 2007, 10.3.7 Measures for avoiding moisture damage

 

 

Artikels

3.         Capt. Robert Rayner, A brief overview of world and the container, Berti & Lewis Replicas, 2003

4.         Colombo : uncovering phenomenal growth, Cargosystems, 2006, 5

5.         Rotterdam rail terminal on track, Cargosystems, 2006, 13

6.         YICT raises Yantian loan, Cargosystems, 2006, 11

30.       Friskies kattenvoer gevrijwaard van vochtschade, Packaging 2000, 2006, nr. 1’02, 35

53.       Dr. Jean-Paul Rodrigue, International and regional transport.ppt

120.     Analysis of temperature and relative humidity recorded inside container for tetrapak, Tetra Pak India Pvt Ltd, 2006

 

 

Universiteit of Hogeschool
Industrieel Ingenieur Verpakkingstechnologie
Publicatiejaar
2007
Share this on: