Sinusoidal Modelling of Polyphonic Audio

Joachim Ganseman
Persbericht

Sinusoidal Modelling of Polyphonic Audio

Beste lezer,

Stelt u zich even het volgende voor. U speelt in een orkestje, een band, een fanfare of gelijkaardig. U neemt uw eerste cd op maar de zenuwen spelen u en de andere bandleden parten. Studiotijd is duur en de rekening tikt stevig aan. Maar, er is een oplossing: meet de profielen op van elk van de instrumenten, en je kan achteraf elke onregelmatigheid in tempo, toonhoogte of ritme van elk afzonderlijk instrument corrigeren.

Ander scenario. U bent instrumentaal solist, en zoals de meeste mensen, heeft u niet zomaar de mogelijkheid om een orkestje in te huren om te oefenen. De partituren of akkoordenschema’s van uw repertoire kunnen ingegeven worden in de computer, en de computer kan deze ook afspelen. Alleen is er geen feedback en rammelt de computer alles af in een strikt en ongevoelig marstempo. Maar, er is een oplossing: eens de computer een profiel kan opmaken van het geluid van uw instrument, kan het ook dit instrument volgen terwijl er gespeeld wordt. De computer kan dan een foutenanalyse maken van uw spel. Of hij kan u real-time en op een intelligente manier begeleiden: hij volgt u terwijl u speelt en past de begeleiding onmiddellijk en automatisch aan.

De scenario’s die hierboven zijn beschreven zijn allemaal mogelijk met een techniek die men sinusoïdale modellering noemt. Uit de wiskunde of fysicalessen van vroeger herinnert men zich waarschijnlijk wel dat elke (geluids)golf opgedeeld kan worden in verschillende afzonderlijke golven, elk met een eigen frequentie (of toonhoogte) en amplitude (of sterkte). Het is mogelijk om met behulp van de Fast Fourier Transform deze opdeling te berekenen met de computer. Sinusoïdale modellering gaat dit nog verder verfijnen, hetgeen mogelijk is met verschillende optimalisatietechnieken. Zonder op de wiskundige details in te gaan, zijn Newton optimalisatie en Gauss-Newton optimalisatie maar enkele van de mogelijkheden om dit te doen.

In de praktijk is er wel een probleem: sinusoïdale modellering is heel rekenintensief. Het vraagt zoveel rekenkracht dat het door een doorsnee pc nauwelijks te realiseren is op een snelheid die nodig is voor praktische toepassingen. In zijn doctoraatsthesis ontwikkelde Wim D’haes methodes die de rekenlast voor computers substantieel verminderen. Daarmee zette hij de deur open voor toepassingen zoals die hierboven zijn beschreven. Een eerste is bovendien reeds commercieel beschikbaar: MuVoice, een software studio plugin die toelaat om akkoordenschema’s in te geven, daarna de stem analyseert en een tweede en derde stem genereert op basis van de akkoordenschema’s – allemaal on-the-fly terwijl je zingt.

Een stem heeft slechts 1 toonhoogte en dat maakt dat vereenvoudiging mogelijk is. Er moet slechts naar 1 toonhoogte gezocht worden, en eens gevonden, is het geweten dat die van de stem komt en dat alles wat niet tot die toon hoort, achtergrondgeluid is waar geen rekening mee gehouden moet worden. Het ‘profiel’ van de stem, zoals dat eerder werd genoemd, kunnen we beschrijven als één ‘sinusoïdaal model’: een reeks van toonhoogtes en bijhorende sterktes die toebehoren aan de stem.

Willen we met meerdere instrumenten werken, dan is er nood aan meerdere sinusoïdale modellen, en daar wringt de schoen nogal hard. Verschillende sinusoïdale modellen kunnen elkaar in de weg zitten, want ze tappen allemaal uit hetzelfde vaatje om hun informatie te bekomen: die ene geluidsgolf die de synthese is van de verschillende instrumenten die samenspelen. Stel nu dat in een orkest zowel de fluit als de viool dezelfde toon spelen. Hoe weet je dan welk gedeelte van die toon afkomstig is van de fluit? Er is geen enkele manier om hier een oplossing voor te vinden. We hebben weinig andere keus dan genoegen te nemen met een verlies aan informatie.

Om de problematische overlappingen toch te kunnen analyseren, zijn er twee mogelijkheden. De gemakkelijkste maar minst elegante is dat de gebruiker moet ingrijpen, en zelf aan de computer moet zeggen hoe de vork nu aan de steel zit. De tweede manier is om informatie uit het verleden te gebruiken. Als de sinusoïdale modellen van beide instrumenten eerder apart zijn voorgekomen, kan men de geluidsgolf verdelen onder de twee modellen naar analogie met het verleden. Verschillende technieken uit de artificiële intelligentie kunnen hiervoor gebruikt worden.

Onderzoeksresultaten zijn vooral interessant als ze ook in de praktijk enige toepassing hebben, en bij voorkeur ook in de industriële wereld. De muziekindustrie werkt met grote softwarepakketten in de studio, om muziek digitaal op te nemen en te verwerken. Een belangrijke industriestandaard voor plugins voor software studio programma’s is VST (Virtual Studio Technology), van het Duitse bedrijf Steinberg. VSTGUI is een open-source softwareproject dat hierbij gebruikt kan worden om de meest flitsende grafische interface rond een plugins te schrijven.

Snelheid is een noodzaak om een ingewikkelde en rekenintensieve technologie als sinusoïdale modellering in een computer te implementeren. Men kan hiervoor in de eerste plaats beroep doen op SSE (Streaming SIMD Extensions). Dit zijn speciale mogelijkheden in recentere processoren zijn ingebouwd om bepaalde berekeningen op grote hoeveelheden data in parallel – verschillende berekeningen tegelijk – te laten gebeuren. Het kan sommige routines tot 4 maal versnellen, wat toch wel een aanzienlijke verbetering is.

Het gebruik van lookup tables en oversampling zijn ideale manieren om te vermijden dat er teveel gerekend moet worden terwijl de software bezig is met audioverwerking. Het komt erop neer dat alle berekeningen die op voorhand gemaakt kunnen worden, ook op voorhand gebeuren. Wanneer ze benodigd zijn in de audioverwerking, zijn de resultaten ervan heel snel uit een lijstje op te vragen.

Matlab is een rekenomgeving die in wetenschappelijke kringen veel gebruikt wordt voor het uitvoeren van grootschalige berekeningen. Handig aan Matlab is dat het ondersteuning biedt voor dezelfde programmeertaal als die waarin VST is geschreven (C++), door middel van zogenaamde Mex-functies. De mogelijkheden van Matlab zijn ideaal om routines in te ontwikkelen en snel de fouten eruit te halen. We kunnen ze schrijven in C++, door middel van Mex-functies in Matlab verbeteren, en als alles afgewerkt is, zonder problemen onmiddellijk in een VST plugin verwerken.

Het ontwikkelen van een volledig uitgebouwd systeem voor sinusoïdale modellering zoals hierboven beschreven, is een langdurige opdracht met veel hindernissen en erg veel onzekerheid. Het traject om hiernaartoe te werken kan echter een mooie aanleiding vormen tot een doctoraatsproject. De funderingen voor zo’n project zijn nu echter gelegd. De mogelijke toepassingen zijn niet enkel spectaculair maar ook nuttig. Ze kunnen de muziekindustrie een hele verzameling technologieën opleveren die de creatie, de analyse en de verwerking van muziek een nieuwe dimensie geven. Benieuwd wat we hier (letterlijk) nog van gaan horen.

Bibliografie

[1] J. Ganseman and W. D’haes, “Score-performance matching in practice:
Problems encountered and solutions proposed,” 2006, presented at RMA
Research Students’ Conference 2006.

[2] Steinberg Media Technologies GmbH, “VST (Virtual Studio Technology).”
[Online]. Available: http://www.steinberg.net/325 1.html

[3] Recordare LLC, “MusicXML.” [Online]. Available: http://www.
musicxml.org/xml.html

[4] MIDI Manufacturers Association, Complete MIDI 1.0 Detailed Specification,
MIDI Manufacturers Association Std., Rev. 96.1, november 2001.

[5] W. D’haes, “Automatic estimation of control parameters for musical
synthesis algorithms,” Ph.D. dissertation, University of Antwerp, june
2004.

[6] J. L. Flanagan, “Parametric coding of speech spectra,” in Journal of the
Acoustical Society of America, vol. 68, no. 2, august 1980, pp. 412–419.

[7] R. J. McAulay and T. F. Quatieri, “Speech analysis/synthesis based on a
sinusoidal representation,” in IEEE Transactions on Acoustics, Speech,
and Signal Processing, vol. 34, no. 4, august 1986, pp. 744–754.

[8] G. Bailly, E. Bernard, and P. Coisnon, “Sinusoidal modelling,” 1998.

[9] A. Syrdal, Y. Stylianou, L. Garrison, A. Conkie, and J. Schroeter, “TDPSOLA
versus harmonic plus noise model in diphone based speech synthesis,”
in Proceedings of the 1998 IEEE International Conference on
Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. 1, may 1998, pp. 273–276.

[10] J. Paulus and A. Klapuri, “Measuring the similarity of rhytmic patterns,”
in Proceedings of the 3rd International Conference on Music Information
Retrieval, october 2002, pp. 150–156.

[11] T. Virtanen and A. Klapuri, “Separation of harmonic sound sources
using sinusoidal modeling,” in Proceedings of the IEEE International
Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. 2, may 2000,
pp. 765–768.

[12] H. Ye and S. Young, “High quality voice morphing,” in Proceedings
of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal
Processing, vol. 1, may 2004, pp. 9–12.

[13] J. W. Cooley and J. W. Tukey, “An algorithm for the machine calculation
of complex fourier series,” in Mathematics of Computation, vol. 19,
april 1965, pp. 297–301.

[14] I. J. Good, “The interaction algorithm and practical fourier analysis,”
in Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological),
vol. 20, no. 2, 1958, pp. 361–372.

[15] S. G. Johnson and M. Frigo, “A modified split-radix fft with fewer arithmetic
operations,” in Mathematics of Computation, vol. 55, no. 1, january
2007, pp. 111–119.

[16] C. Roads, The computer music tutorial. MIT Press, 1996.

[17] W. H. Press, W. T. Vetterling, S. A. Teukolsky, and B. P. Flannery,
Numerical Recipes in C++: the art of scientific computing, 2nd ed.
Cambridge University Press, 2002.

[18] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing, 2nd ed.
Prentice Hall, 2002.

[19] H. A. Gaberson, “A comprehensive windows tutorial,” Sound and Vibration,
pp. 14–23, march 2006.

[20] F. J. Harris, “On the use of windows for harmonic analysis with the
discrete fourier transform,” in Proceedings of the IEEE, vol. 66, no. 1,
january 1978, p. 5183.

[21] A. H. Nuttall, “Some windows with very good sidelobe behavior,” in
IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, vol. 29,
no. 1, february 1981, p. 8491.

[22] H. Taube, “Automatic tonal analysis: Toward the implementation of a
music theory workbench,” Computer Music Journal, vol. 23, no. 4, pp.
18–32, 1999.

[23] D. R. Hofstadter, G¨odel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid. Basic
Books, 1979.

[24] M. R. Portnoff, “Implementation of the digital phase vocoder using the
fast fourier transform,” IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and
Signal Processing, vol. 24, no. 3, pp. 243– 248, june 1976.

[25] M. S. Puckette and J. C. Brown, “Accuracy of frequency estimates using
the phase vocoder,” IEEE Transactions on Speech and Audio Processing,
vol. 6, no. 2, pp. 166–176, march 1998.

[26] A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, “From frequency to quefrency:
A history of the cepstrum,” IEEE Signal Processing Magazine, vol. 21,
no. 5, pp. 95–106, september 2004.

[27] T. Tolonen and M. Karjalainen, “A computationally efficient multipitch
analysis model,” IEEE Transactions on Speech and Audio Processing,
vol. 8, no. 6, pp. 708–716, november 2000.

[28] C. Yeh, A. R¨obel, and X. Rodet, “Multiple fundamental frequency estimation
of polyphonic music signals,” in Proceedings of the IEEE International
Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, vol. 3,
march 2005, pp. 225–228.

[29] C. Bishop, Neural Networks for Pattern Recognition. Oxford University
Press, 1995.

[30] Steinberg Media Technologies GmbH, “VST Software Development
Kit version 2.4 rev. 2,” november 2006. [Online]. Available:
http://www.steinberg.de/324 1.html

[31] Muse Research, Inc., “KVR Audio Plugin Resources.” [Online].
Available: http://www.kvraudio.com

[32] Apple Computer, Inc., “Audio Units.” [Online]. Available: http:
//developer.apple.com/audio/audiounits.html

[33] Avid Technology, Inc., “Real Time Audio Suite.” [Online]. Available:
http://www.digidesign.com/

[34] Microsoft Corporation, “DirectX.” [Online]. Available: http://msdn.
microsoft.com/directx/

[35] R. Furse, “LADSPA.” [Online]. Available: http://www.ladpsa.org

[36] FXpansion, “VST to AU and VST to RTAS adapters.” [Online].
Available: http://www.fxpansion.com/index.php?page=31

[37] F. Vanmol, “Cubase VST SDK for Delphi v2.4.2.1.” [Online]. Available:
http://www.axiworld.be/vst.html

[38] D. Martin, “jVSTwrapper.” [Online]. Available: http://jvstwrapper.
sourceforge.net/

[39] Steinberg Media Technologies GmbH, “VSTGUI: Graphical User
Interface Framework for VST plugins, version 3.5,” february 2007.

[Online]. Available: http://vstgui.sourceforge.net/
[40] Microsoft Corporation, “GDI+.” [Online]. Available: http://msdn2.
microsoft.com/en-us/library/ms533798.aspx

[41] The Open Group, “Motif 2.1.” [Online]. Available: http://www.
opengroup.org/motif/

[42] AudioNerdz, “Delay Lama,” may 2002. [Online]. Available: http:
//www.audionerdz.com

[43] TrollTech, “Qt: Cross-Platform Rich Client Development Framework.”
[Online]. Available: http://trolltech.com/products/qt

[44] OpenGL Working Group, “OpenGL version 2.1,” august 2006. [Online].
Available: http://www.opengl.org/

[45] S. Thakkar and T. Huff, “The Internet Streaming SIMD Extensions,”
Intel Technology Journal, vol. Q2, pp. 1–8, may 1999.

[46] Intel Corporation, “Intel 64 and IA-32 Architectures Optimization
Reference Manual,” may 2007. [Online]. Available: http://developer.
intel.com/products/processor/manuals/index.htm

[47] F. Franchetti and M. P¨uschel, “SIMD Vectorization of non-two-powered
sized FFTs,” in Proceedings of the IEEE International Conference on
Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. 2, april 2007, pp. 17–20.

[48] The MathWorks, “Matlab 7 for Windows,” 2006. [Online]. Available:
http://www.mathworks.com/products/matlab/

[49] H. Haas, “The influence of a single echo on the audibility of speech,”
Journal of the Audio Engineering Society, vol. 20, no. 2, pp. 146–159,
march 1972.

[50] J. R. Ashley, “Echoes, reverberation, speech intelligibility and musical
performance,” in Proceedings of the IEEE International Conference on
Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. 6, april 1981, pp. 770–772.

[51] C. Chafe, M. Gurevich, G. Leslie, and S. Tyan, “Effect of time delay on
ensemble accuracy,” in Proceedings of the International Symposium on
Musical Acoustics, april 2004.

[52] L. de Soras, “Denormal numbers in floating point signal processing
applications,” april 2004. [Online]. Available: http://ldesoras.free.fr/

[53] S. N. Levine, T. S. Verma, and J. O. Smith III, “Multiresolution sinusoidal
modeling for wideband audio with modifications,” in Proceedings
of the International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing,
may 1998.

[54] K.-H. Kim and I.-H. Hwang, “A multi-resolution sinusoidal model using
adaptive analysis frame,” in Proceedings of the 12th European Signal
Processing Conference (EUSIPCO 2004), september 2004, pp. 2267–
2270.

[55] P. Herrera-Boyer, G. Peeters, and S. Dubnov, “Automatic classification
of musical instrument sounds,” Journal of New Music Research, vol. 32,
no. 1, pp. 3–21, 2003.

[56] P. Herrera, A. Yeterian, and F. Gouyon, “Automatic classification of
drum sounds: a comparison of feature selection methods and classification
techniques,” in International Conference on Music and Artificial
Intelligence, september 2002.

[57] H. Heijink, L. Windsor, and P. Desain, “Data processing in music
performance research: Using structural information to improve scoreperformance
matching,” Behavior Research Methods, Instruments &
Computers, vol. 32, no. 4, pp. 546–554, august 2000.

[58] H. Heijink, P. Desain, H. Honing, and L. Windsor, “Make me a match:
an evaluation of different approaches to score-performance matching,”
Computer Music Journal, vol. 24, no. 1, pp. 43–56, april 2000.

[59] R. B. Dannenberg, “An on-line algorithm for real-time accompaniment,”
in Proceedings of the International Computer Music Conference, 1984,
pp. 193–198.

[60] M. Puckette and C. Lippe, “Score following in practice,” in Proceedings
of the International Computer Music Conference, 1992, pp. 182–185.

[61] A. Lerch, G. Eisenberg, and K. Tanghe, “Feapi: A low level feature
extraction plugin api,” Proceedings of the 8th International Conference
on Digital Audio Effects, Madrid, Spain, September 2005.