Ontwikkeling van een psychobiosociale en gendergerichte kijk op mannelijke en vrouwelijke pornografie

Wim Slabbinck
Persbericht

Ontwikkeling van een psychobiosociale en gendergerichte kijk op mannelijke en vrouwelijke pornografie

Waarom mannen porno kijken en vrouwen zich vragen stellen

 

Tot spijt van wie het benijdt: porno is de dominerende erotische voorstelling van onze tijd geworden. Tijd is geld en porno past perfect in dat plaatje.. En, voor eens en altijd: porno is een mannending. Of toch niet?

 

Elk kind weet na wat snuisteren in de lokale dagbladhandel dat porno een mannenzaak is. Blote madammen vormen namelijk een vast deel van het erfgoed van de reguliere Vlaamse dagbladhandel. Hoewel er ook een vrouwelijke pornografische traditie bestaat, is het een vaststaand feit dat de man zich doorheen de tijd zo goed en zo kwaad als het kan het seksuele zeggenschap over de vrouw heeft trachten toe te eigenen en daarmee vooral zijn stempel op de pornografische markt heeft gedrukt.

 

Vele vrouwen zullen ‘de’ pornografie dan ook niet lusten omdat het net weergeeft waar ze vaak op afknappen. Een vereenvoudiging van de seksualiteit tot een hyperlichamelijke act zonder aandacht voor betekenis of plot, waarbij vaak nogal onrespectvol met het vrouwelijke lichaam en de vrouwelijke psyché wordt omgegaan.

Met andere woorden, omdat pornografie zich nog altijd focust op de man, lijkt het wel alsof porno nooit iets voor vrouwen kan zijn: zij knappen namelijk vaak net af op de intrinsieke kenmerken van dat genre. Stellen dat vrouwen porno niet lusten omdat het een mannelijke traditie heeft is de zaak echter danig vereenvoudigen. Ook evolutionaire, genderspecifieke en biologische factoren spelen een rol.

Porno speelt in op het seksuele verlangen en daarin verschillen mannen en vrouwen sterk. Onderzoek toonde aan dat mannen veel meer opgewonden raakten bij foto’s van de andere sekse dan vrouwen en dat mannen ook makkelijker in neutrale foto’s seksuele kenmerken onderkennen.

 

In het kader van het seksuele ontwikkelingsproces moet worden opgemerkt dat de mannelijke seksuele preferenties vrijwel vastliggen bij het bereiken van de puberteit. Bij vrouwen daarentegen markeert de puberteit eerder het begin van een seksuele odyssee met vele onverwachte wendingen en ervaringen. Vele vrouwen bereiken hun seksuele piek dan ook pas rond hun veertigste. Doordat vrouwen in tegenstelling tot mannen hun seksualiteit ontwikkelen in lijn met de levensloop beschikken ze over meer seksuele flexibiliteit, wat men in het wetenschappelijke jargon aanduidt als een bredere erotische plasticiteit.

 

Nochtans stappen net vrouwen minder snel over op commerciële seks en masturbatie wanneer seks niet tot de opties behoort. Als ze al naar porno kijken is dat meestal in het bijzijn van een man. Mannen gaan meer complementair om met seks: de afwezigheid van seks wordt makkelijker ingeruild voor pornografie, prostitutiebezoek en stripshows.

 

Uit het voorgaande kunnen we opmaken dat mannen hun seksualiteit vooral bevredigen: wanneer seks niet tot de mogelijkheden behoort gaan ze op zoek naar alternatieven. Ook vrouwen zoeken alternatieven, maar ze lijken de seksualiteit eerder te willen beleven. Zo verschilt een striptease van een vrouw voor een mannelijk publiek énorm van de omgekeerde variant. Wanneer een man een striptent binnenduikt, valt de spanning vaak te snijden. Er heerst een sacraal aandoende stilte waarbij de ritualiteit van de stripact centraal staat: de mannen gaan namelijk eerst en vooral naar de striptent om de vrouw naakt te zien.

Als de Chippendales één of andere tent in vuur en vlam zetten, zitten de vrouwen vaak te gieren van het lachen, zodanig zelfs dat de idee van uitlachen nooit veraf is. Het sociale element van het gebeuren speelt er ook een grote rol: vrouwen gaan over het algemeen niet zoals mannen naar een striptease kijken om louter bepaalde lichaamsdelen ontbloot te krijgen.

De zogenaamde Upperdare feestjes, waarbij meestal vrouwelijke verkopers seksspeeltjes in een huiselijke setting van de hand doen, kunnen ook gezien worden als een voorbeeld van de verschillende erotische plasticiteit tussen de seksen. Vrouwen hebben er minder problemen mee om die zaken samen te bespreken. Het gebeurt in een grote openheid: vibrators en andere seksspeeltjes gaan er vlot van de hand. Het is van belang om te beklemtonen dat vrouwen, die minder nood hebben dan mannen om de afwezigheid van seksueel contact te vervangen door alternatieven hier paradoxaal de overgrote meerderheid vormen.

Men zou iets anders kunnen verwachten, want het zijn toch juist mannen die zich het meest bezighouden met het inkleuren van hun seksuele wensen? Ze hebben er stripclubs en prostitutiehuizen voor opgericht, boekjes, sekssites en filmpjes voor gemaakt. Maar het zijn net vrouwen die – door hun grotere erotische plasticiteit – er makkelijker over kunnen spreken.

We kunnen de paradox opwerpen waarom mannen zo gericht zijn op seksuele bevrediging en ze toch zo goed als nooit een Upperdare avond organiseren. Misschien omdat ze gewoon moeilijker onderling over seksualiteit kunnen spreken dan vrouwen. De seksualiteit van de vrouw is namelijk niet zo prestatiegericht en laat daardoor meer plaats voor verwoording en variatie.

 

Doordat mannelijke porno de overgrote meerderheid vormt in het huidige pornografische spectrum, lusten veel vrouwen hedendaagse porno niet. Die is namelijk helemaal niet voor hen gemaakt: het vrouwelijk plezier is hier niet van tel en hooguit beperkt tot een karikaturale en hyperseksuele visie op de vrouw.

Het mag echter ook duidelijk zijn dat dit verschil in consumptie niet louter te wijten is aan historische en socioculturele elementen. Neurobiologisch onderzoek toonde aan dat harde pornografie bij mannen tot meer en snellere prikkeling leidt dan bij vrouwen. Vrouwen lijken dan weer permissiever voor zachtere porno. Ze lijken bovendien meer aandacht te besteden aan de plot, de setting en de esthetische en literaire kwaliteiten. Bovendien hechten ze vaak meer belang aan andere zintuiglijke informatie dan visuele prikkels, wat in reguliere pornografie vaak op de achtergrond wordt geschoven. Porno en vrouwen vormen dus geen contradictie op zich, het is de huidige dominante pornovorm die niet rijmt met de vrouwelijke seksualiteit.

 

Het is een economische wet dat een sector bij verzadiging van de markt nichesectoren zal aanboren. Wanneer men weet dat meer dan 80 % van de mannen tegenwoordig tenminste één maal per jaar naar porno kijkt, kan de pornografische industrie haast niet anders kan dan zich toespitsen op dat andere, vrouwelijke segment van de markt, waarvan slechts 7% tenminste een keer per jaar naar pornosites surft.

Dat de pornografische sector dat zal doen staat buiten kijf. De pornografische markt is omvangrijker dan haar Hollywoodzusje en groter dan welke mediale sector dan ook.

Er bestaan reeds community sites die de gebruiker een platform aanbieden om hun seksualiteit vorm te geven. Zo bestaat er een site waar men zichzelf filmt en voor de camera masturbeert, met als enkele voorwaarde dat enkel en alléén het gezicht mag tonen. Uiteindelijk zie je niets pornografisch. Je hoort enkel porno. Het leeuwendeel van de gebruikers zijn vrouwen. Vrouwen die duidelijk plezier beleven omdat men hier meer vindt dan een louter seksuele karikatuur: pornografie met een diepere betekenis en beleving, pornografie waarbij ook de erotiek haar invulling krijgt.

 

 

Bibliografie

Bibliografie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Adams C. & Turner B. (1985). Reported change in sexuality from young adulthood to old age. The Journal of Sex Research, 21, 126-141.

 

Alexandrian (1989). Histoire de la Littérature Erotique. France : S.E.P.C. à St.-Armand-Montrond, Editions Laffont.

 

Andersen B., Cyranowski J., Aarestad S (2000). Beyond Artificial, Sex-Linked Distictions to Conceptualise Female Sexuality: Comment on Baumeister (2000). In: Psychological Bulletin. Vol. 126, No. 3, pp. 380-384.

 

Attwood F. (2005). What do people do with porn? Qualitative research into the consumption, use, and experience of pornography and other sexually explicit media. In: Sexuality and Culture, Spring 2005, Vol. 9, No. 2, pp. 65-86.

 

Ben-Veniste, R. (1971). Pornography and sex crime: The Danish experience. Technical reports of the commission on obscenity and pornography. Vol. 7. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

 

Barak A., Fisher W., Belfry S. & Lashambe D. (1999). Sex, guys and cyberspace: Effects of internet pornography and aceeptance of rape myth. In: Journal of Communications, 45, pp. 5-25.

 

Baron, L., & Straus, M. (1984). Sexual stratification, pornography, and rape in the United States. In N. M. Malamuth & E. Donnerstein (Eds.), Pornography, sexual aggression (pp. 185-209). New York: Academic Press.

 

Barry H. & Schlegel A. (Eds.). (1980). Cross-cultural samples and codes. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.

 

Baumeister R. (2000). Gender differences in erotic plasticity: The female sex drive as socially flexible and responsive. Psychological Bulletin, 126, 347-374.

 

Baumeister R., Catanese K., Campbell K., Tice D. (2000b). Nature, Culture, and Explanations for Erotic Plasticity : Reply to Andersen, Cyranowski, and Aarestad (2000) and Hyde and Durik. In: Psychological Bulletin. Vol. 126, No. 3, pp. 385-389.

 

Baumeister R. & Twenge J. (2002). Cultural suppression of female sexuality. In: Review of General Psychology, 6(2), pp. 166-203.

 

Baumeister R. (2004). Gender and erotic plasticity: sociocultural influences on the sex drive. In: Sexual and Relationship therapy. Vol. 19, No. 2, pp. 133-138.

 

Beggan J.K. & Allison S.T. (2003). Reflexivity in the pornographic films of Candida Royalle. In: Sexualities, 6(3-4), pp. 301-324.

 

Berger, P. L. and T. Luckmann (1966), The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, Anchor Books, Garden City, NY.

 

Birbaumer N., Braun C & Costa M (2003). Gender differences in response of pictures of nudes: a magnetoencephalographic study.In: Biological Psychology, 63, 2, p. 129-148.

 

Brøgger S. (1977). Verlos ons van de liefde. Amsterdam: Meulenhoff.

 

Burstyn V. (1985). ‘Beyond Despair: Positive Strategies.’ In: Burstyn V. (ed.), Women against Censorship, p. 152-181. Vancouver and Toronto: Douglas & McIntyre.

 

Buss, D. M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral & Brain Sciences, 12, 1-49.

 

Buss, D. M., & Schmitt, D. P. (1993). Sexual Strategies Theory: A contextual evolutionary analysis of human mating. Psychological Review, 100, 204-232.

 

Buss, D.M. (1998). Sexual Strategies Theory: Historical Origin and Current Status. In: The Journal of Sex Research, 35, 1, pp. 19-31.

 

Cameron D. en Frazer E., ‘On The Question of Pornography and Sexual Violence, Moving Beyond Cause and Effect.’

 

Canli T. & Gabrielli D (2004). Imaging differences in sexual arousal. In: Nature Neuroscience, 7, n. 4, pp. 325-326.

 

Cavanagh J. (1969). Rhythm of sexual desire in women. Medical Asprects of Human Sexuality, 3, 29-39.

 

Charbonneau C. & Lander P. (1991). Redefining sexuality: Women becoming lesbian in midlife. In: Sang B., Smith A. & Warshow J. (eds.). Lesbians at midlife: The creative transition (pp. 35-43). San Francisco: Spinsters Books.

 

Chatterjee S., Handcock M. & Simonoff J. (1995). A casebook for a first course in statistics and data analysis. New York: Wiley.

 

Chow K. (1999). ‘Popular Sexual Knowledges and Women’s Agency in 1920s England:

Marie Stopes’s Married Love and E.M. Hull’s The Sheik.’ In: Feminist Review, 63, p. 64–87.

 

Ciclitira K. (2004). Pornography, women, and feminism: Between pleasure and politics. Sexualities 7(3): 281-301.

 

Cixous H. (1975). The Laugh of the Medusa.

 

Clark R.D. & Hatfield E. (1989). Gender differences in receptivity to sexual offers. Journal of Psycholgy and Human Sexuality, 2, pp. 39-55.

 

Corliss R., ‘That Old Feeling: When Porno was Chic.’ Time,  29 March 2005.

 

Cowan G. & Dunn K. (1994). What Themes in Pornography Lead to Perceptions of the Degradation of Women? In: The Journal of Sex Research, no. 1, pp. 11-21.

 

Davidson J. (1985). The utilization of sexual fantasies by sexually experienced university students. Journal of American College Health, 34, 24-32.

 

Demaré D., Lips H. & Briere J. (1993). Sexually violent pornography, anti-women attitudes and sexual aggression: A structural equation model. In: Journal of Research in Personality, 27, pp. 285-300.

 

Depoorter K. (2000). Taboe rond pornofilm in een postmoderne samenleving. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent.

 

De Voss D. (2002).  Women’s Porn Sites – Spaces of Fissure and eruption or ”I’m a little bit of everything.” In: Sexuality & Culture, Vol. 6, No. 3, pp. 75-94.

 

Dewsbury D.A. (1992). Comparative psychology and ethology: A reassessment. In: American Psychologist, 47, pp. 208-215.

 

Dines G., Jensen R., Russo A. (1998). Pornography: The Production and Consumption

of Inequality. New York, London: Routledge.

 

Dublin P.G. (1937). La vie de l’Arétin, Parijs : Sobron.

 

Dworkin A. (1981). Pornography: Men Possessing Women, London: The Women’s Press.

 

Dworkin A. (2000). ‘Against the Male Flood: Censorship, Pornography, and Equality.’ In: Cornell D. (ed.). Feminism and Pornography, p. 19-39. Oxford: Oxford University Press.

 

Dyer R. (1992). Only entertainment. London: Routledge.

 

Eagleton M. (1994). Feminist Literary Theory. Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers.

 

Eck Beth (2003). Men are much harder: Gendered viewing of nude images. Gender & Society 17(5): 691-710.

 

Elias N. (2001). Het Civilisatieproces. Amsterdam: Boom.

 

Erikson S. & Rydgren J. (1994). Kvinnliga pornographer: Patriarkaters offer eller sexuella radikaler? [Females using pornography: Victims of patriarchy or sexual radicals?] Uppsala, University of Uppsala.

 

Faust B. (1981). Women, sex & pornography. Harmondsworth: Penguin Books.

 

Feminism and Pornography, p. 355- 381. Oxford: Oxford University Press.

 

Frable D., Johnson A., Kellman H. (1997). Seeing masculine men, sexy women, and gender difference: Exposure to pornography and cognitive constructions of gender. In: Journal of Personality, 65, pp. 311-355.

Fisher H. (2004). Why we love. The Nature and Chemistry of Romantic Love. New York: Henry Holt & Co.

Fisher W. & Byrne D. (1978). Individual differences in affective, evaluative and behavioural responses to an erotic film. Journal of Applied Social Psychology, 8, pp. 355-365.

 

Flood M. & Hamilton C. (2003). Youth and pornography in Australia : evidence on the extent of exposure and the likely effects. In: Journal of Sociology, Vol. 43 (1), pp. 45-60.

 

Foucault M. (1977). Discipline and punish : the birth of the prison. New York: Pantheon Books.

 

Foucault M. (1994). Histoire de la sexualité: la volonté de savoir. Paris : Gallimard.

 

Foxon D. (1965). Libertine Literature in England. New York: University Books.

 

Frayer, D. W. 1978. The Evolution of the Dentition in Upper Paleolithic and Mesolithic

Europe. Lawrence: Univ. Kansas Publ. Anthropol. No. 10. 201 pp. 93.

 

Frayer, D. W. 1980. Sexual dimorphism and cultural evolution in the Late Pleistocene and Holocene of Europe. J. Hum. Evol. 9:399-415

 

Fraus P. (2007). Verbod is genot. Pia Fraus en haar liefde voor de erotische literatuur. In: De Standaard; DS LETTEREN, 16 maart 2007, p. L8-9.

 

Frayer D.W., Wolpoff M.H. (1985). Sexual Dimorphism. In: Annual Review of Anthropology, 14, 429-473.

 

Friday N. (1977). Verboden vruchten. Een verzameling erotische vrouwenfantasieën. Zutphen: Koninklijke Wöhrmann.

 

Frug M. J. (2000). ‘The Politics of Postmodern Feminism. Lessons from the Anti-Pornography Campaign.’ In: Cornell D. (ed.). Feminism and Pornography, p. 255-263. Oxford: Oxford University Press.

 

Gesquière Pim (1997). Pornografie en feminisme. Licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent.

 

Giedd J.N., Castellanos X.F., Rajapakse J.C., Vaituzis C.A. & Rapoport J.L. (1997). Sexual Dimorphism of the Developing Human Brain. In: Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry. Nov;21(8):1185-201.

 

Gijs L., Gianotten W., Vanwesenbeeck I. & Weienborg P. (2004). Seksuologie. Antwerpen: Standaard Uitgeverij.

 

Goethals S.., Stereotiepe Beelden van Vrouwen en Mannen in de Redaktionele Bijdragen van Magazines. Case Study: een Semiotische Benadering van Cosmopolitan en Playboy, Gent: Onuitgegeven licentiaatsverhandeling.

 

Goldstein J. et al. (2001). Normal Sexual Dimorphism in the Adult Human Brain Assessed by In Vivo Magnetic Resonance Imaging, p.  490-497. In: Cerebral Cortex, Jun 2001, V 11, nr. 6.

 

Gunther A. (1995). Overrating the X-rating: The third-person perception and support for censorship of pornography. In: Journal of Communication, 45, pp. 27-38.

 

Hald G.M. (2006). Gender Differences in Pornography Consumption among Young Heterosexual Danish Adults. In: Archives of Sexual Behaviour, 35, pp. 577-585.

 

Hammarén N. & Johansson T. (2001). Youth and sexuality in transition. Skövde: University of Skövde.

 

Hari J. (2005). It’s everywhere, just don’t talk about it. In: New Statesman, 7 March 2005, pp. 32-33.

 

Hite, S. (1976/2000). The Hite report on female sexuality. London: Hamlyn.

 

Hite, S. (1981). The Hite report on male sexuality. New York: Ballantine Books.

 

Hunt L. (2000). ‘Obscenity and the Origins of Modernity, 1500-1800.’ In: Cornell D. (ed.). Feminism and Pornography, p. 355- 381. Oxford: Oxford University Press.

 

Hyde J., Durik A. (2000). Gender Differences in Erotic Plasticity – Evolutionary or Sociocultural Forces? Comment on Baumeister (2000). In: Psychological Bulletin, vol. 126, no. 3, pp. 375-379.

 

Janghorbani M., Lam T., & The Youth Sexuality Study Task Force (2003). Sexual media use by young adults in Hong Kong: Prevalence and associated factors. In: Archives of Sexual Behavior, 32, pp. 545-553.

 

Johansson T. & Hammarén N. (2007). Hegemonic Masculinity and Pornography: Young people’s attitudes toward and relations to pornography. In: The Journal of Men’s Studies, Vol. 15, No.1, pp.57-70.

 

Kendrick K., Hinton M., Atkins K., Haupt M. & Skinner J. (1998). Mothers determine sexual preferences, Nature, 395, 229-230.

 

Kelly K., Strassberg D. & Turner C. (2005). Sex Differences in the Flexibility of Sexual Orientation: A Multidimensional Retrospective Assessment. In: Archives of Sexual Behavior, Vol. 34, No. 2, April 2005, pp. 173–183.

 

Kinsey A., Pomeroy W., Martin C. & Gebhard P. (1953). Sexual behaviour in the human female. Philadelphia: Sanders.

 

Krafft-Ebing R. von (1945) ¨Psychopathia Sexualis. New York: Pioneer.

 

Kutchinsky, B. (1973). The effect of easy availability of pornography on the incidence of sex

crimes: The Danish experience. Journal of Social Issues, 29, 163-181.

 

Kutchinsky B. (1991). Pornography and rape: theory and practice? Evidence from crime data in four countries where pornography is easily available. In: International Journal of Law and Psychiatry, 14(1-2), pp. 47-64.

 

Laan E. (1994). Determinants of sexual arousal in women. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

 

Lamphere L.(1974).  'Strategies, Cooperation and Conflict Among Women in Domestic Groups'. Pp 97-112. In: Michelle Zimbalist Rosaldo & Louise Lamphere (eds.), Woman, Culture and Society. Stanford: Stanford University Press.

 

Laumann E., Gagnon J., Michael R., Michaels S. (1994)/ The social organisation of sexuality. Chicago, IL: The University of Chicago.

 

Lewin B. (1997). Part 2: Pornography – Attitudes and use. In: B. Lewin (Ed.). Sex in Sweden. On the Swedish sexual life. (pp. 252-263). Stockholm: The National Institute of Public Health.

 

Lewin B., Fugl-Meyer K., Helmius G., Lalos A. & Månsson S. (1997). Sex in Sweden. Stockholm: The National Institude of Public Health.

 

Li Q. & Michael D. (1996). Pornography as a source of sex information for college students in fraternities and sororities. In: Journal of Health Education, 2, pp. 165-169.

 

Loftus, D. (2002). Watching sex: How men really respond to pornography.

New York: Thunder’s Mouth Press.

 

‘London Mistress’ (2001). ‘Dialogue: Sex Work Reassessed.’ In: Feminist Review, No. 67, Spring 2001, p. 145-160.

 

Lorenz K. (1981). The foundations of ethology. New York: Springer.

 

Malamuth (1996). Sexually Explicit Media, Gender Differences, and Evolutionalry Theory. In: Journal of Communication 46 (3): pp. 8-31.

 

Mc Nair B. (1996). Mediated sex. Pornography & Postmodern culture. New York: Arnold.

Mead M. (1980). Man en Vrouw. De relatie der seksen in verschillende culturen. Utrecht: Bijleveld.

 

Morgan R. (1980), Theory and Practice: Pornography and Rape. In :Lederer, Take Back the Night, pp..134-140. New York: William Morrow.

 

Montoya R. (2005). The environment’s influence on mate preferences. In: Sexualities, Evolution & Gender, 7, 2, pp. 115-134.

 

Nin A. (1986). Erotica. Amsterdam: Bert Bakker.

 

Okami P. & Shackelford T. K. (2001). Human Sex Differences in Sexual Psychology and Behavior.

 

Oliver M., Hyde J. (1993) Gender differences in sexuality: a meta-analysis. In: Psychological Bulletin, 114, pp. 29-51.

 

Paglia C. (1992). Seks, kunst en Amerikaanse cultuur. Amsterdam: Prometheus.

 

Pearson S. & Pollack R. (1997). Female response to sexually explicit films. In: Journal of Psychology and Human Sexuality, 9(2), pp. 73-88.

 

Perse E. (1994). Use of erotica and acceptance of rape myths. In: Communication Research, 21, pp. 488-515.

 

Regan P. & Berscheid E.(1999). Lust,  London: Sage Publications Inc.

 

Rhodes A.G. (2005). Future Cinema and Selfploitation. Zie:l www.garhodes.com/SelfPloitation.pdf

 

Rosario M., Meyer-Bahlburg H., Hunter J., Exner T., Gwadz M., Keller A. (1996). The psychosexual development of urban lesbian, gay, and bisexual youths. The Journal of Sex Research, 33, 113-126.

 

Rogala C. & Tydén T. (2003). Does pornography influence young women’s sexual behaviour. In: Women’s Health Issues, 13, pp. 39-43.

 

Rousselle A. (1988). Porneia. New York: Basil Blackwell.

 

Salmon C. & Symons D. (2004). ‘Slash Fiction and Human Mating Psychology.’ In:  Journal of Sex Research, 0022-4499, Vol. 41, Issue 1.

 

Savin-Williams (1996). Gay and Lesbian youth: Expressions of identity. New York: Hemisphere.

 

Schauer T. (2005). Women’s Porno: The heterosexual gaze in porn sites for women. In: Sexuality & Culture. Vol 9, No. 2, pp. 42-64.

 

Schmidt G. & Sigush V. (1970). Sex differences in response to psychosexual stimulation by films and slides. The Journal of Sex Research, 6, pp. 268-283.

 

Schmitt, D. P., Shackelford, T. K., Duntley, J., Tooke, W., & Buss, D. M. (2001). The desire for sexual variety as a tool for understanding basic human mating strategies. Personal Relationships, 8, 425-455.

 

Scott, J. E., & Schwalm, L. A. (1988). Rape rates and the circulation rates of adult magazines. The Journal of Sex Research, 24, 241-250.

 

Shaw, S. M. (1999). Men’s leisure and women’s lives: the impact of pornography on women. Leisure Studies 18: 197-212.

 

Sherkat D. & Ellison E. (1997). ‘The Cognitive Structure of a Moral Crusade: Conservative Protestantism and Opposition to Pornography.’ In: Social Forces, p. 958-980, Vol. 75, 3. 

 

Segal, L. (1994). False Promises - Anti-Pornography Feminism. In: M. Evans

(Ed.), The Woman Question. (pp. 353-365). London, New Delhi: Sage.

 

Sprecher S. & Regan P. (1998). Passionate and companionate love in courting and young married couples. Sociological Inquiry¸68, 163-185.

 

Showalter E. (1979). ‘Toward a Feminist Poetics.’ In: Mary Jacobus (ed.) Women and Writing about Women. London: Croom Helm.

 

Strachey J., Strachey A., Freud A. (1978). The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud. London: Hogarth Press.

 

Slabbinck W. (2005). Radicaal feminisme, pornografie, prostitutie en globalisering : een onderzoek naar de relatie en de invloed van pornografie en prostitutie op het individu en de samenleving. Gent : Universiteit Gent.

 

Snitow A. (1985).  ‘Retrenchment versus transformation: the politics of the antipornography movement’.In: Burstyn V. (ed.): Women against Censorship, p. 107-120. Vancouver and Toronto: Douglas McIntyre.

 

Soloway, Richard Allen (1982) Birth Control and the Population Question in England, 1877–1930, Chapel Hill: University of North Carolina Press.

 

Spink A., Partridge H. & Jansen B. (2006). Sexual and pornographic Web searching: Trends analysis. In: First Monday, volume 11, number 9 (September 2006),
URL: http://firstmonday.org/issues/issue11_9/spink/index.html

 

Stanislaw H. & Rice F. (1988). Correlation between sexual desire and menstrual cycle characteriscs. Archives of Sexual Behaviour. 20, pp. 567-577.

 

Tanenbaum L.(2000). Slut! Growing up female with a bad reputation. New York: Harper-Collins.

 

Taormino T.(2006). Political Smut. Feminist Porn take center stage on historic event. In: The Village Voice, http://www.villagevoice.com/people/0624,taormino,73480,24.html

 

Thornburg D. & Lin H. (eds.) (2002). Youth, Pornography, and the Internet. Washington: National Academy Press.

 

Tolman Deborah L., Diamond Lisa M.. (2001). Desegregating Sexuality Research: Cultural and Biological Perspectives on Gender and Desir. Annual Review of Sex Research, 2001, Vol. 12, p. 33-74.

 

Tooby J. & Cosmides L. (1990). On the universality of human nature and the uniqueness of the individual: The role of genetics and adaptation. Journal of Personality, 58, 17-67.

 

Townsend J.M. & Levy G.D. (1990b). Effects of potential partners’ costume and physical attractiveness on sexuality and partner selection: Sex differences in reported preferences of university students. Archives of Sexual Behavior, 19, 149-164.

 

Traen B., Spitznogle K. & Beverfjord A. (2004). Attitudes and Use of Pornography in the Norwegian Population. In: The Journal of Sex Research, 41, 2, pp. 193-200.

 

Traen B., Nilsen T. & Stigum H. (2006).  Use of Pornography in Traditional Media and on the Internet in Norway. In: The Journal of Sex Research, 43, 3, pp.245-254.

 

Trivers R.L. (1972). Prental investment and sexual selection. In: Campbell A., Sexual selection and the descent of man.

 

Tyden T., Olsson S. & Haggstrom-Nordin E. (2001). Improved use of contraceptives, attitudes towards pornography, and sexual harassment among female university students. In: Women’s Health Issues, 11, pp. 87-94.

 

Van Dorsselaer I. (2007). Ook vrouwen houden van porno. In: De Standaard Magazine, 7 april 2007, pp. 4-8.

 

Van Ussel J. (1969). Geschiedenis van het Seksuele Probleem. Meppel: Giethoorn & Zoon.

 

Verhaeghe P. (1999). Liefde in tijden van eenzaamheid. Leuven: Acco.

 

Wells B. & Twenge J. (2005), Changes in Young People’s Sexual Behaviour and Attitudes, 1943-1999: A Cross-Temporal Meta-Analysis. In: Review of General Psychology, 9, No. 3, 249-261.

 

Wils K. (ed.). Het lichaam (m/v). Leuven: Universitaire Pers.

 

Whisman V. (1996). Queer by choice. New York: Routledge.

 

Wollstonecraft M. (1996). A Vindication of the Rights of Woman. London: Dover Publications.

 

Young I. (2002). Democracy and Inclusion. Oxford: Oxford University Press.

 

Universiteit of Hogeschool
Familiale en Seksuologische Wetenschappen
Publicatiejaar
2007
Kernwoorden
Share this on: