ontwerpen en uitvoeren van een schooltuin + integratie in de lessen voor de 2de graad

Delphine Delft Joke Nollens
Persbericht

ontwerpen en uitvoeren van een schooltuin + integratie in de lessen voor de 2de graad

Educatief natuurparadijs van 2000 m²

Twee studenten van de hogeschool te Gent verwezenlijkten een duurzaam schooltuinproject voor nul euro. Hoe hebben ze dit klaar gespeeld?

Iedereen weet dat we dringend wat milieubewuster moeten gaan leven. De media slaan ons om de oren met termen zoals de kyoto-normen, het broeikaseffect,… Vanuit deze visie is het dus heel belangrijk om kinderen terug in contact te brengen met de natuur. Want hoe meer kinderen weten over de natuur, hoe meer respect ze hiervoor zullen krijgen. En dat er nu een enorme kloof gaapt tussen kind en natuur is bekend. Het is geen uitzondering om uit een kindermond te horen dat chocolademelk van een bruine koe komt.
    Deze problematiek wilden Delphine Delft en Joke Nollens centraal plaatsen in hun eindwerk. Ze staken de handen serieus uit de mouwen en toverden een 2000 m² wildernis om tot een waar natuurpareltje dat oneindig veel mogelijkheden biedt. De kinderen van de tweede graad mochten volop meedenken in het ontwerpen van de tuin. De tuin herbergt een moestuin, een boomgaard, een vijvertje, een stuk wilde tuin, een kippenpark, een vlindertuin,… Daartussen zelfgemaakte windwijzers, nestkastjes, voederplank en vogelverschrikker.
    Niet enkel de lessen WO varen hier wel bij. De studenten willen de leerkrachten en kinderen voor zoveel mogelijk lessen de natuur in lokken. De moestuin is bijvoorbeeld opgebouwd uit perkjes die elk een meetkundige figuur voorstellen, ideaal voor een wiskundeles dus. Een pergola begroeid met blauwe regen biedt een knus plekje voor kringgesprekken of voor het voorlezen van verhalen en gedichten. Een fel beschilderde rioolbuis leent zich dan weer als speeltuin voor de allerkleinsten.
    Dit alles is gerealiseerd voor de prijs van 0 euro voor zowel de studenten als de school waarin het eindwerk uitgevoerd is. Delphine en Joke gingen op sponsorjacht gewapend met een goed uitgewerkte plattegrond van de tuin. Veel bedrijven waren razend enthousiast over het project en waren bereid te sponsoren. “Naast de sponsors zou het ons zonder de vele helpende handen niet gelukt zijn”, aldus de studenten. Ze waarschuwen dat je er als schoolteam honderd procent achter moet staan, wil het project op de eigen school slagen. Als je de ouders dan ook nog eens aanspreekt, geldt het spreekwoord ‘vele handen maken licht werk’.
    Het resultaat mag er dan ook zeker wezen en Delphine en Joke zijn best tevreden. Dat het vele werk vruchten afgeworpen heeft, ondervonden ze ten volletijdens de stage. De kinderen waren super gemotiveerd om aan de slag te gaan in de tuin. De lessen verliepen vlot en de kinderen stelden honderduit vragen. Soms waren de kinderen zelfs een beetje te enthousiast zodat een bloem of plant eraan moest geloven. Het vraagt dan ook een geoefend oog om te zien wat onkruid is en wat niet. Maar die schoonheidsfoutjes zijn een goede leerschool.
    Een schooltuin is een werk van jaren. De studentes hebben de beginstappen gezet en basisschool Gaverbeek te Waregem, waar het project plaats vond, kan hier nu rustig op verder bouwen met vallen en opstaan. Daarnaast hopen Delphine en Joke ook andere scholen warm te maken voor het aanleggen van een schooltuintje. Daartoe hebben ze in hun eindwerk een stappenplan geschreven die de scholen kunnen hanteren. Ook vind je in het werk al een heel aantal uitgewerkte lessen én suggesties voor andere lessen terug.
    “Als we niet aan de slag kunnen als lerares, kunnen we nog altijd starten als tuinarchitect! Maar dan wel een tuinarchitect voor scholen zodat we verder kunnen werken aan ons doel, namelijk werken aan een toekomst waarin de natuur weer de plaats krijgt die ze verdient!” aldus Delphine en Joke.
 
(Delphine Delft)

Bibliografie

Bibliografie
* Boeken
- PLATTELANDSKLASSEN vzw, Schooltuintje, Sonja De Becker, Leuven
- PLATTELANDSKLASSEN vzw, Tuinspruit, Sonja De Becker, Leuven
- WERKGROEP “HET WEER”, Het weer en de weervoorspelling. Een zonnehoed of een paraplu?, Artiscoop, Brussel, 1988
 
* sites op internet
- INGRID, DESIREE, CINDY, RENSKE EN TESSA-MARLEEN, Afval. (http://www.iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/03042dAfvalbovenbouw/ind…)
- POTGIETER, A., Kinderpleinen. (http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php#)
- STICHTING WAKKER DIER, Wakker Dier. (http://www.legbatterij.nl/)
 
* Cursussen / handleidingen
- DE KESTELIER, M., cursus PIME W.O.-Ruimte, weer en klimaat 2 LLO, 2005-2006
- OVAM, composteren met kinderen, handleiding bij het lespakket voor het kleuter- en basisonderwijs
 
* Tijdschriften
- LAPEIRE, N., Op avontuur in de natuur Banjer: extra bijlage: In en om de sloot (7-12 jaar), 1997, nummer 4
- LAPEIRE, N., Op avontuur in de natuur Banjer: extra bijlage: Insecten (7-12 jaar), 1997, nummer 8
- LAPEIRE, N., Het weer, Op avontuur in de natuur Banjer (7-12 jaar), 1997, nummer 11
- MADOC, Actief in de natuur, Wapiti, 1995, nummer 65.
- MADOC, Actief in de natuur, Wapiti, 1996, nummer 76.
- MADOC, Actief in de natuur, Wapiti, 1996, nummer 79.

* Brochures
- DE BAETS, H., OVAM, Composteren: doe ik zelf of laat ik het doen? Een wegwijzer, Mechelen
- GOBEL, H., OVAM, Wat pikt de kip? Alles wat je moet weten over het houden van kippen, Mechelen
- GOBEL, H., OVAM, Comosteren in vaten en bakken, Mechelen
- IMOG, Kippetje: inleiding tot het houden van kippen, Harelbeke
- MILKO, Zelf composteren, Nederland

* Cd-roms
- Encarta 2006 Encyclopedie Winklerprins, Microsoft Corporation/Het Spectrum, Ierland, 2005.

Universiteit of Hogeschool
professionele bachelor in het lager onderwijs
Publicatiejaar
2007
Share this on: