Les jeux de mots en classe de français langue étrangère: de la théorie à la pratique

Greet Van Dommelen
Persbericht

Les jeux de mots en classe de français langue étrangère: de la théorie à la pratique

Dubbelzinnig, dubbel leerrijk

Hoe woordspelingen kunnen helpen bij het leren van een vreemde taal

Dat humor niet geanalyseerd dient te worden, lijkt een ongeschreven wet. Humoristen zullen dan ook ten stelligste afraden om grappen uit te leggen. Toch is juist dit een van de centrale punten in een nieuwe methode voor het vreemdetalenonderwijs. In
Les jeux de mots en classe de français langue étrangère : de la théorie à la pratiquewordt onderzocht hoe woordspelingen kunnen bijdragen tot het leren van een vreemde taal (in het eindwerk werd uitgegaan van het Frans), maar dan wel mét de nodige uitleg. Tegelijkertijd blijken er ook tal van andere positieve effecten verbonden te zijn aan het didactisch gebruik van woordspelingen.
 
Humor wordt weinig au sérieux genomen en krijgt niet snel een belangrijke plaats toebedeeld in ons leven. Hoewel verschillende theoretische studies reeds de voordelen en het belang van humor en aanverwante fenomenen hebben aangetoond, vinden deze bevindingen moeilijk hun weg naar de praktijk. Dat bleek ook begin dit jaar in het Scholenrapport: het Vlaamse onderwijs is goed, maar erg traditioneel. We zweren nog steeds bij de klassieke methoden, zelfs al kan een andere aanpak ook tot goede resultaten leiden.
Zoals de titel zelf aangeeft, wil Les jeux de mots en classe de français langue étrangère : de la théorie à la pratique een brug slaan tussen theorie en praktijk en dus ook concrete voorbeelden van oefeningen rond woordspelingen aanreiken. Ook in het theoretische gedeelte stond de praktijk in de klas centraal. Er werd daarom niet te veel stilgestaan bij definities of typologieën. Naast argumenten voor het gebruik van woordspelingen in het vreemdetalenonderwijs, krijgt de lesgever een hoop concrete en praktische tips mee en worden een aantal misvattingen rond het gebruik van woordspelingen en dubbele betekenissen doorprikt. Een van die vaak gehoorde misvattingen is dat wanneer iemand lacht, hij de grap ook echt begrepen heeft. Zo menen taalleerkrachten wel eens dat woordspelingen en andere taalhumor een goede test zijn om te kijken of leerlingen een taal al goed beheersen. Ze maken dan een grapje en kijken of de klas begint te lachen om na te gaan of ze de dubbele betekenis gevat hebben. Toch lijkt deze redenering niet op te gaan. Leerlingen lachen namelijk vaak omdat ze weten dat dit verwacht wordt. Anderen vinden de opmerkingen dan misschien wel grappig, maar willen dit dan weer net niét laten merken. In een klassituatie blijkt sociale druk dus een grote rol te spelen. Bovendien blijken sommige personen een grap zelfs leuk te kunnen vinden, zonder dat ze die ook echt gesnapt hebben.
Om na te gaan of iemand de humor van iets inziet, lijkt de enige aangewezen methode dan ook het grappige ervan te laten verklaren. Het uitleggen van humor lijkt misschien maar een saaie boel, maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. De verklaring kan heel bondig zijn en soms blijkt dat de persoon in kwestie de grap toch niet helemaal had begrepen en ze in feite nog veel grappiger was dan hij aanvankelijk dacht.
Een ander groot misverstand dat wellicht veel leerkrachten afschrikt, is het feit dat dubbele betekenissen, figuurlijk taalgebruik en woordspelingen vaak een struikelblok vormen voor minder taalvaardige kinderen. Omdat dit soort taalgebruik eigenlijk heel gewoon is (denk maar aan de ‘benen’ van een driehoek in de wiskundeles), raken leerlingen met een zwak taalgevoel doorgaans ook bij andere vakken achterop. Daarnaast worden diezelfde jongeren soms ook uitgesloten door hun meer taalgevoelige klasgenoten omdat ze hun grapjes niet altijd begrijpen.
Toch is het geen goed idee om dit soort taalgebruik te mijden tijdens het lesgeven. Het zou niet alleen een onrealistische situatie creëren – dubbelzinnigheid is eerder regel dan uitzondering in de taal –, de leerlingen verliezen hierdoor ook de kans om toch vertrouwd te raken met dit soort taalgebruik.
Gelukkig kan het begrijpen van woordspelingen, figuratief taalgebruik en dubbele betekenissen voor een deel aangeleerd worden, zo blijkt uit studies. In dit soort humor worden namelijk regelmatig gelijkaardige patronen gebruikt. Wie dubbelzinnigheden leert ontleden, heeft daardoor meestal ook minder moeite met nieuwe woordspelingen.
In de eerste plaats ging het in deze studie natuurlijk om de puur taalkundige troeven van woordspelingen. Zo blijken woordspelingen zich goed te lenen tot het illustreren van spelling, grammatica, uitspraak, polysemie (één woord met meerdere betekenissen), homofonie (twee verschillende woorden met dezelfde uitspraak) en andere belangrijke thema’s bij het leren van een taal. Een klassieker is het Franse zinnetje Un vers vert dans un verre vert (in Nederlandse vertaling: een groene worm in een groen glas). Dit zinnetje lijkt op het eerste gezicht een echo van dezelfde klank, maar deze klank krijgt in dit zinnetje wel drie verschillende betekenissen en net zoveel verschillende schrijfwijzen. Een minilesje spelling en uitspraak.
Toch hebben woordspelingen niet alleen nut op het vlak van taal. Deze originele en vaak grappige uitspraken stimuleren zonder enige twijfel ook de creativiteit en de motivatie bij de leerlingen. Veel woordspelingen nemen trouwens de vorm aan van raadseltjes, een soort taalvraagstukjes. Hierdoor leren studenten ook verder kijken dat wat het meest voor de hand ligt. Een vraag als ‘Wat ligt in het midden van water?’, kan antwoorden opleveren als: een eiland, een schip, algen, maar dan blijkt dat de vraagstaart je bij de neus wil nemen en het antwoord ‘de letter T’ verwachtte... (In het Frans krijg je een gelijkaardige dubbelzinnigheid in de vraag: Qu’est-ce qui se trouve au bout du jardin, commence la nuit et finit le matin? – La lettre N). Nu vreemde talen, en vooral dan nog het Frans, steeds meer aan populariteit moeten inboeten, kan wat meer afwisseling met een nieuwe inbreng zeker geen kwaad. In het Engelse taalonderwijs, waar al iets meer geëxperimenteerd werd met dit soort oefeningen, lijken leerkrachten alvast enthousiast. Omdat woordspelingen meestal erg kort zijn, hoeft een oefening niet eens zoveel tijd in beslag te nemen. Zo kunnen vijf à tien minuutjes volstaan om een ‘verloren moment’ toch nog nuttig te gebruiken en tegelijkertijd de sleur even te doorbreken.
Op het eerste gezicht lijkt het gebruiken van woordspelingen in de taalles niet zo’n eenvoudige klus, maar leerkrachten moeten zich hierdoor niet laten afschrikken. Een blik op de concrete oefeningen leert dat je daarvoor heus zelf geen grapjas hoeft te zijn. Bovendien krijg je het nodige materiaal gemakkelijk bij elkaar gesprokkeld. Reclameteksten zijn een goudmijn, maar ook strips, liedjesteksten, krantenkoppen, literatuur en moppen maken er volop gebruik van.
Leerkrachten die dit eindwerk doorbladeren, zullen al snel merken dat publicaties rond woordspelingen erg aangename en soms zelfs hilarische lectuur kunnen zijn. Wie de stap naar de praktijk waagt, zal zich dit dan waarschijnlijk ook niet beklagen...

Bibliografie

AIMARD, P.: Les jeux de mots de l’enfant, Villeurbanne, Simep, 1975.

ATTARDO, S. : Linguistic Theories of Humor, Berlin, Mouton de Gruyter, 1994.

BAILLY, S. : Jouez avec les mots, Paris, Eyrolles, 2004.

BAILLY, S. : Le meilleur des jeux de mots, Paris, Mille et une nuits, 2006.

BARDEL, A. : « Jeu de mots » [entrée de glossaire stylistique en ligne], 2000-2001, disponible sur <http://abardel.free.fr/glossaire_stylistique/jeu_de_mots.htm&gt;, (page consultée le 27 décembre).

BARNABÀ, E. : « À travers la presse déchaînée », dans Le Français dans le Monde, n°223, février-mars 1989, p.VII.

BELL, N.D.: « Exploring L2 Language Play as an Aid to SLL: A Case Study of Humour in NS-NNS Interaction », dans Applied Linguistics, 26/2, 2005, pp.192-218.

BERLOQUIN, P.: Dictionnaire de jeux de mots, Paris, Encre, 1980.

BERTOLETTI, M.C. : « Lexique et définitions... en jeux », dans Le Français dans le Monde, n°232, avril 1990, pp.54-59.

BESSE, H. : « La culture des calembours », dans Le Français dans le Monde, n°223, février-mars 1989, pp.32-39.

BESSE, H. : « Pour une pédagogie des calembours », dans Revue de Phonétique Appliquée, 95-97, 1990, pp.73-81.

BINSTED, K. et al. : « Pun and Non-Pun Humor in Second-Language Learning » [en ligne], 2003, Working Paper, Department of Linguistics, University of Hawaii, disponible sur <http://www2.hawaii.edu/~binsted/papers/BinstedBergenMcKayCHI2003.pdf&gt;, (page consultée le 21 décembre 2007).

Bonjour Chez Do: « Humour chez Do » [en ligne], 7 novembre 2004, disponible sur <http://www.bonjourchezdo.com/humour/index.html&gt;, (page consultée le 11 février 2007).

BUCARIA, C. : « Lexical and syntactic ambiguity as a source of humor : The case of newspaper headlines », dans Humor, 17-3, 2004, pp.279-309.

CALBRIS, G. : « Structure des titres et enseignes », dans Le Français dans le Monde, n° 166, janvier 1982, pp.26-54.

CALVET, L.-J.: « Rire en français. Parler français… », dans Le Français dans le Monde, n°151, février-mars 1980, pp.27-30.

CARÉ, J.M. et DEBYSER F. : Jeu, langage et créativité. Les jeux dans la classe de français, Collection Le français dans le monde/B.E.L.C., Hachette/Larousse, 1987.

CEKAITE, A. et ARONSSON, K. : « Language Play, a Colloborative Resource in Children’s L2 learning », dans Applied Linguistics, 26/2, 2005, pp.169-191.

Centre d’Approches Vivantes des Langues et des Médias : « Livrets pédagogiques » [en ligne], 2005, disponible sur <http://www.leplaisirdapprendre.com/docs/upload/rubrique.php&gt;, (page consultée le 15 avril 2007).

Centre Départemental de Documentation Pédagogique : « Le beau langage » [fiche pédagogique en ligne], décembre 2006, disponible sur <http://www.ac-orleans-tours.fr/crdp/cddp18/Theatre_50.htm&gt;, (page consultée le 12 mars 2007).

CHEVALIER, F. : « Enseignant – poil aux dents » [en ligne], 19 juillet 2006, disponible sur <http://www.sharedsite.com/hlm-de-renaud/ecole/enseignant/&gt;, (page consultée le 2 avril 2007).

CHIARO, D. : The language of jokes. Analysing verbal play, London, Routledge, 1992.

CITERNE, G. : « Pour jouer avec les mots », dans B.T.2, n°57, mars 1974, pp.1-36.

COLIGNON, J.-P.: Guide pratique des jeux littéraires, Paris, Duculot, 1979.

COOK, G. : Language Play, Language Learning, Oxford, Oxford University Press, 2000.

CORBELLARI, M. : « Mots croisés et jeux de mots », dans Le Français dans le Monde, n°309, mars-avril 2000, pp.24-25.

CRÉHANGE, A. : Le pornithorynque est un salopare, Paris, Mille et une nuits, 2004.

CRYSTAL, D. : « Linguistic strangeness », dans Margaret Brigdes (éd.) : On Strangeness, Swiss Papers in English Language and Literature, Vol.5, Tübingen, Gunter Narr, 1990, pp.13-24.

DEFAYS, J.-M. : Le français langue étrangère et seconde. Enseignement et apprentissage, Sprimont, Mardaga, 2003.

DEREGNAUCOURT, J. : « Approche ludique de l’écrit », dans Le Français dans le Monde, n°151, février-mars 1980, pp.45-50.

DETAMBEL, R. : La comédie des mots, Paris, Gallimard, 1998.

DEVOS, R.: Matière à rire. L’intégrale, Paris, Grand Livre Du Mois, 1994.

Dictionnaire culturel en langue française, REY, A. et MORVAN D. (éds.), Paris, Éditions Le Robert, 2005.

Dictionnaire de l’Académie Française [version informatisée], Druon, M. (éd.), neuvième édition, Fayard, mars 2007, disponible sur: <http://www.academie-francaise.fr/dictionnaire/index.html&gt;, (page consultée le 20 avril 2007).

DIDIER, D. : « Les allographes » et « Mots-valises » [en ligne], s.d., disponible sur <http://monsu.desiderio.free.fr/curiosites.html&gt;, (page consultée le 15 février 2007).

DIENHART, J.M. : « A linguistic look at riddles », dans Journal of Pragmatics, 31, 1991, pp.95-125.

DOERING, J.: « Gaining Competence in Communication and Culture Through French Advertisements », dans The French Review, février 1993, pp.420-432.

DOMI, A. : 400 jeux de mots et d’esprit pour toute la famille, Paris, Flammarion, 2004.

DRUETTA, R. : « Quand le français s’amuse avec ses… maux : calembours, holorimes, contrepèteries et tutti quanti » [en ligne], 5 février 2007, disponible sur <http://www.publifarum.farum.it/ezine_articles.php?domus=5ec384622174db8…;, (page consultée le 31 mars 2007).

DUCHÁČEK, O. : « Les jeux de mots du point de vue linguistique », dans Beiträge zur romanischen Philologie, 9:1, 1970, pp.107-117.

DUPRIEZ, B. : Gradus : les procédés littéraires (dictionnaire), Paris, Collection 10/18, 1980.

ESCUDEIRO, M.: « Rire en classe avec des sketches », dans Le Français dans le Monde, n°286, janvier 1997, pp.46-48.

FINKIELKRAUT, A. : Petit fictionnaire illustré. Les mots qui manquent au dico, Paris, Éditions du Seuil (Points), 2006.

FOUCAULT, DE, B. : Les structures linguistiques de la genèse des jeux de mots, Berne, Lang, 1988.

FUCHS, C. : Les ambiguïtés du français, Paris, Ophrys, 1996.

GALISSON, R. : « L’humour au service des valeurs : défi salutaire ou risque inutile ? » dans A. Cormanski et J.-M. Robert (éd.) : Humour et enseignement des langues, Paris, Clé International, juillet 2002, pp.122-139.

GAMBY, N. : « Casse-tête, Bac Belge, devinettes » [en ligne], 21 octobre 2004, disponible sur <http://nicolas.gamby.free.fr/humour/humour.htm&gt;, (page consultée le 21 avril 2007).

GELUCK, P.: Le Chat au Congo, Tournai, Casterman, 1993.

GELUCK, P.: Le Petit Roger. Encyclopédie universelle, Tournai, Casterman, 1998.

GELUCK, P.: Le quatrième Chat, Tournai, Casterman, 1991.

GOSCINNY, R. et A. UDERZO : Astérix chez les Belges, Paris, Dargaud, 1979.

GOSCINNY, R. et A. UDERZO : Le bouclier arverne, Paris, Hachette, 2003.

GUIRAUD, P.: Les jeux de mots, Paris, PUF, 1976.

HENRY, J. : La traduction des jeux de mots, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2003.

HUAIXIN, C. et VERNIÈRES, B. : « Jouer avec les mots valises », dans Le Français dans le Monde, n°205, novembre-décembre 1986, pp.51-54.

JARKOVA, T. : « La publicité comme matériel authentique », dans Le Français dans le Monde, n°343, janvier-février 2006, pp.82-83.

JOYE [pseudonyme]: « Re : formule assassine » [message posté sur le forum fr.lettres.langue.française], 30 novembre 2006, disponible sur
<http://groups.google.mu/group/fr.lettres.langue.francaise/browse_thread…;, (page consultée le 14 janvier 2007).

KOSCH, A. : « A comme... Avec le sourire », dans Le Français dans le Monde, n°151, février-mars 1980, p.55-56.

LAMY, Y. : « A comme... avec des perles », dans Le Français dans le Monde, n° 143, février-mars 1979, pp.57-58.

LANDROIT, H. : 100 jeux de langue. A l’école et ailleurs, Bruxelles, Service de la langue française de la Communauté française de Belgique, 2004.

Langue au chat, S. SAVARD (éd.) : « Perles » [en ligne], 16 octobre 2006, disponible sur <http://www.langueauchat.com/jeux/perles00.html&gt;, (page consultée le 9 janvier 2007).

LAVAL, L. et T. Leguay : 500 jeux avec les mots, Paris, Larousse, 2004.

LE HUCHE, M. : Quel est le comble... ?, Paris, Tourbillon, 2005.

LENOBLE, M. : « Histoire de ne pas forcément en rire », dans Le Français dans le Monde, n°284, octobre 1996, pp.67-69.

LUCAS, T. : « Language Awareness and Comprehension through Puns among ESL Learners », dans Language Awareness, vol. 14, n° 4, 2005, pp.221-238.

MALINEAU, J.-H. : Chats mots, Paris, Albin Michel Jeunesse, 2003.

MONNOT, M.: « Jeux de mots et enseignement », dans Le Français dans le Monde, n°215, mars 1988, p.60.

MROWA-HOPKINS, C. : « Jeux de mots et ethnologie », dans Le Français dans le Monde, n°308, janvier-février 2000, p.48.

Musique.ados.fr : « Boby Lapointe » [en ligne], s.d., disponible sur <http://musique.ados.fr/Boby-Lapointe-art1096.html&gt;, (page consultée le 10 avril 2007).

Musique.ados.fr : « Le Poisson Fa » [en ligne], s.d., disponible sur <http://musique.ados.fr/Boby-Lapointe/Le-Poisson-Fa-t109870.html&gt;, (page consultée le 10 avril 2007).

Musique.ados.fr : « Mon Père Et Ses Verres » [en ligne], s.d., disponible sur <http://musique.ados.fr/Boby-Lapointe/Mon-Pere-Et-Ses-Verres-t41033.html…;, (page consultée le 10 avril 2007).

Musique.ados.fr : « Troubadour Ou La Crue Du Tage » [en ligne], s.d., disponible sur <http://musique.ados.fr/Boby-Lapointe/Troubadour-Ou-La-Crue-Du-Tage-t109…;, (page consultée le 10 avril 2007).

NEWFIELD, A. et LAFFORD, B.A.: « The origin of the specious: the creation and interpretation of puns », dans Language and Style, hiver 1991, pp.77-89.

Nouveau Petit Robert (Le) : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Rey-Debove J. et A. Rey (éds.), nouvelle éd. mise à jour, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2000.

O’MARA, D.A. : Providing access to Verbal Humor Play for Children with Severe Communication Impairment, Thèse de doctorat non publiée, Université de Dundee, Écosse, 2004.

Paroles.net : « L'ami Caouette » [en ligne], s.d., disponible sur <http://www.paroles.net/chansons/10614.htm&gt;, (page consultée le 6 avril 2007).

PENDANX, M. : Les activités d’apprentissage en classe de langue, Vanves, Hachette, 2001.

PRÉVERT, J. : « Suivez le guide », dans Le Beau Langage, Gallimard, 2000, pp.24-25.

QUILLARD, G. : « La traduction des jeux de mots dans les annonces publicitaires », dans TTR, 14/1, 2001, pp.117-144.

RECK, M. : « 1st International collection of Tongue Twisters » [en ligne], 1996-2006 [mis à jour 2 mars 2007], disponible sur <http://www.uebersetzung.at/twister/index.htm&gt;, (page consultée le 7 avril 2007).

REDFERN, W.D. : « Puns : Second thoughts », Humor, 9-2, 1996, pp.187-198.

RITCHIE, G. : The Linguistic Analysis of Jokes, London, Routledge, 2004.

RIVAIS, Y. : Jeux de langage et d’écriture. Littératurbulences, Paris, Retz, 1992.

RIVAIS, Y. : Le rhinocérossignol et autres animots-valises, Paris, Librairie Générale Française, 1987.

RIVAIS, Y. : Pratique des jeux littéraires en classe, Paris, Retz, 1993.

RIVAIS, Y. : Rythme et jeux de langage. De la maternelle au collège, Paris, Retz, 1997.

RIVIÈRE, S. : « Astérix le gaulois » [en ligne, site personnel], 2001-2005 [mise à jour 25 octobre 2005], disponible sur <http://www.mage.fst.uha.fr/asterix/asterix.html&gt;, (page consultée le 2 avril 2007).

ROUX, P.-Y. : « La chose et le mot », dans Le Français dans le Monde, n°304, mai-juin 1999, pp.34-36.

SN Brussels Airlines : Campagne d’affichage crée par LG&F [document PDF non publié], 2005.

SPECTOR, C. C.: « Linguistic humor comprehension of normal and language-impaired adolescents », dans Journal of Speech and Hearing Disorders, août 1990, pp.533-541.

SULLET-NYLANDER, F.: « Jeux de mots et défigements à La Une de Libération (1973-2004) » dans Langage et Société, juin 2005, pp.111-139.

SULLIVAN, P.N. : «  Playfulness as mediation in communicative language teaching in a Vietnamese classroom », dans J.P.Lantolf (éd.) : Sociocultural Theory and Second Language Learning, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp.115-131.

SWAIN, M. : « The output hypothesis and beyond : Mediating acquisition through collaborative dialogue », dans J.P.Lantolf (éd.) : Sociocultural Theory and Second Language Learning, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp.97-114.

Tanaka, K. : « The pun in advertising : a pragmatic approach », dans Lingua, n° 87, 1992, pp.91-102.

TATUM, T. : « Cruel and Unusual PUNishment (LOW Humor Is Better Than NO Humor) », dans English Journal, mars 1999, pp.62-64.

TEMPLETON, S.: « Comprending Homophones, Homographs, and Homonyms », dans Voices of the Middle, septembre 2003, pp.62-63.

TOUVAY, M. : La tirelire aux devinettes. Ou les mille et une questions de Madame Cigogne… [planche 10] », Versailles, Éditions Les Quatre Zéphires, 1999.

UDERZO, A. : Astérix et Latraviata, Paris, Albert-René, 2001.

VAN MULKEN, et. al. : « Puns, relevance and appreciation in advertisements », dans Journal of Pragmatics, 37, 2005, pp.707-721.

VANDE KOPPLE, W. J.: « Pun and Games », dans English Journal, janvier 1995, pp.50-54.

VANDEBERG, M. : « Puns in Spanish Advertising : An Americanized Cultural « Ad »-dition to the Spanish Language Classroom », dans Hispania, septembre 1987, pp.684-690.

VANDENDORPE, C. : « Paradigme et syntagme. De quelques idées vertes qui ont dormi furieusement » [en ligne], 15 janvier 1995, disponible sur <http://www.lettres.uottawa.ca/vanden/paradigme2.html&gt;, (page consultée le 9 mars 2007).

VITTOZ CANUTO, M.-B. : Si vous avez votre jeu de mots à dire. Analyse de jeux de mots dans la presse et dans la publicité, Paris, A.-G. Nizet, 1983.

 

Universiteit of Hogeschool
Vertaler Frans-Spaans-Arabisch
Publicatiejaar
2007
Kernwoorden
Share this on: