Het paard als middel bij coaching - Onderzoek naar het effect van equicoaching bij leidinggevenden

Hanna Simoens
Persbericht

Het paard als middel bij coaching - Onderzoek naar het effect van equicoaching bij leidinggevenden

Groeien met behulp van een paard?!
 
Werken doen we het grootste deel van ons leven? Het is dan ook belangrijk dat je je goed voelt op je werkplek. Ook T.E.A.M.bvba gaat uit van deze visie en wil zowel individuen als teams ondersteunen in hun groeiproces.
 
Begin 2006 kwam T.E.A.M.bvba naar buiten met een nieuwe en baanbrekende vorm van coaching, namelijk equicoaching! Equicoaching begeleidt individuen en teams tot zelfontwikkeling door middel van oefeningen naast een paard. Via simpele oefeningen zoals rondstappen met een paard wordt je geconfronteerd met je eigen gedrag en lichaamstaal. De equicoach bespreekt de oefeningen met je en coacht je naar een succesgedrag waardoor je met een fantastisch gevoel de piste uitstapt.
 
Equicoaching is innoverend en zorgde voor een nieuwe wending op coachingsvlak.
 
Vanuit verschillende kanten is er een enorme interesse in de nieuwe werkvorm. De overheidssector, de onderwijssector en zelf de Bijzondere Jeugdzorg staat versteld van de impact en de meerwaarde die het paard heeft. T.E.A.M.bvba merkte op dat leidinggevenden argwanender staan tegenover equicoaching.
Binnen organisaties staan leidinggevenden centraal. Zij dienen anderen te motiveren om zo samen de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Daarom stelde T.E.A.M.bvba samen met zijn stagiaire een onderzoek op om het effect van equicoaching bij leidinggevenden na te gaan.
 
Via een equicoachingstraject met drie leidinggevenden wilde de organisatie de interesse van leidinggevenden opwekken door de positieve bijdrage van het paard aan te tonen. Daarnaast moest er uit het onderzoek tot voorstellen leiden om het aanbod voor leidinggevenden meer op maat te maken.
 
Drie leidinggevenden uit verschillende organisaties kregen een intakegesprek waardoor er met concrete werkpunten kon worden verder gegaan. Na twee equicoachingsessies van gemiddeld een uur volgde een coachingsessie zonder het paard. Nadien volgde nog een equicoachingsessie. Het traject werd afgerond met een evaluerend gesprek.
 
Het onderzoek van T.E.A.M. werd gegoten in een thesis en toonde aan dat equicoaching een aanzet geeft tot nadenken over het eigen gedrag. Ook het huidig aanbod werd aangepast op maat voor leidinggevenden.
 
Dankzij het eindwerk kan T.E.A.M.bvba naar bedrijven toe een aantrekkelijke werkvorm aanbieden en steeg de interesse opmerkelijk. De thesis bereikte een nieuwe doelgroep en bereikte zijn doel: interesse van leidinggevenden!

Bibliografie

Lijst van geraadpleegde bronnen

 
Literatuur
 
Andreas, S., & Andreas, C. (1995). Het hart van de geeft: Veranderen door
innerlijke kracht. Utrecht: Servire
 
Budiansky, S. (2002). De aard van het paard: Een onderzoek naar de evolutie,
de intelligentie en het gedrag van paarden. Utrecht: Uitgeverij Het
Spectrum
 
Craeynest, P. (2002). Focus op gedrag: Inleiding in de algemene psychologie of
functieleer. Leven/Leusden: Acco.
 
Crosby, P.B. (1990). Leiding geven: De kunst om een executieve te worden.
Deventer/Antwerpen: Kluwer.
 
Delnooz, P. (1996). Onderzoekspraktijken. Amsterdam: Boom.
 
De Winne, A. (2000). Leiderschap en empathie. In VOCA jaarboek (Ed.), Groeien
in leidinggeven: kwaliteit en leiderschap (p. 75). Leuven/Apeldoorn:
Garant-Uitgevers n.v.
 
Hagedoorn, E., & Bloemers, W. (1996). Management, organisatie en gedrag:
Leiderschap. Utrecht: De Tijdstroom.
 
Hermsen, J. (2001). Geïllustreerde paardenencyclopedie: Naslagwerk voor
iedereen die van paarden houdt. Lisse: Rebo international bv.
 
Maso, I., & Smaling, A. (1998). Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie.
Amsterdam: Boom. 
 
Mcbane, S. (2003). Anatomie en gedrag van het paard. Utrecht: Veltman
Uitgevers.
 
Mintzberg, H. (1991). Mintzberg over management: De wereld van onze
organisaties. Amsterdam/Antwerpen: Veen. 
 
Nederlof, A. (2005). Gestalttherapie in beeld: Een praktische inleiding. Soest:
Nelissen.
 
O’Connor, J., & McDermott, I. (1997). Licht op NLP. Utrecht: Servire
 
Pavia, A., & Posnikoff, J.M. (2003). Paarden voor dummies. Amsterdam: Pearson
Education Benelux.
 
Peace, M., & Bayley, L. (2003). Begrijp uw paard: Een unieke praktische
benadering voor de training van uw paard. Utrecht: Veltman Uitgevers.
 
Robbins, S., & Coulter, M. (2006). Management. Amsterdam: Pearson Education
Benelux.
 
Stewart, I., & Joines, V. (1996). Transactionele analyse: Het handboek voor
persoonlijk en professioneel gebruik. Utrecht: SWP.
 
Van Beirendonck, L. (1998). Beoordelen en ontwikkelen van competenties:
Assessment centers, development centers en aanverwante technieken.
Leuven/Amersfoort: Acco.
 
Van Beirendonck, L. (2004). Iedereen competent: Handleiding voor
competentiemanagement dat werkt . Tielt: Lanoo
 
Van den Broeck, K. (2000). Kwaliteit van leidinggeven: Hoe leiderschap (verder)
ontwikkelen volgens EFQM? In VOCA jaarboek (Ed.), Groeien in
leidinggeven: kwaliteit en leiderschap (p. 75). Leuven/Apeldoorn: Garant
Uitgevers n.v.
 
Van den Heuvel, J.H.J. (2004). Hoe schrijf ik een scriptie of these? Utrecht:
Uitgeverij Lemma
 
Verhoeven, W. (2003). De dynamiek van coaching. Soest: Nelissen.
 
Wijnen, T. (2006). Coachend leiderschap. Brussel: Politeia.
 
Tijdschriften
 
Baisier, L. (2002). Competenties als leidraad van personeelsbeleid: op een
tweesprong? Tijdschrift sociaal-agogisch werk, 93 (7), 6-18.
 
Vereecken, H. (2006). Wat maakt een leider effectief? HR square. Gids voor
arbeidsrelaties en personeelsbeleid, 39, 26-30.
 
Kuipers, H. (2006). Het beste over HR-strategie en beleid uit de internationale
vakpers. HRM Select, 18 (4),72–79.
 
Electronische bronnen
 
Aangepast paardrijden (n.d.). Afgehaald op het WWW op 15 maart 2007,
http://users.telenet.be/aangepastpaardrijden/terminologie.html
 
De school voor NLP (n.d.). Afgehaald op het WWW op 4 april 2007,
http://www.nlp.be/
De vrije encyclopedie Wikipedia (n.d.). Afgehaald van het WWW op 15 januari
2007, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
 
EAGALA (n.d.). Afgehaald op het WWW op 20 januari 2007,
http://www.eagala.org/
 
EAGALA – Europe, Middle East & Africa (n.d.). Belgium. Afgehaald op het WWW
op 20 januari 2007, http://www.eagala.org.uk/country%20pages/belgium.htm
 
Finding ways homepage (n.d.). Afgehaald op het WWW op 20 januari 2007,
http://www.finding-ways.be/
 
Hippotherapie.tk (n.d.) Paardrijden als therapie bij kinderen met athetose of
ataxie. Afgehaald op het WWW op 20 april 2007,
http://www.hippotherapie.tk/
 
KöhlerConsulting (n.d.). Afgehaald op het WWW op 15 maart 2007,
http://www.kohlerconsulting.nl/index.html
 
NVAGT Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie
(n.d.). Afgehaald op het WWW op 20 april 2007,
http://www.nvagt-gestalt.org/start.htm
 
NVTA Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analayse (n.d.). Afgehaald op
het WWW op 20 april 2007,
http://www.transactioneleanalyse.nl/WatisTransactioneleAnalyse/tabid/95…
 
Stichting IMET Instituut voor Mentaal-Emotieve training (2006). Afgehaald op het
WWW op 20 april 2007, http://www.imet.nl/transactionele_analyse.htm
 
SYNTRA portaalsite (n.d.). Afgehaald op het WWW op 10 maart 2007,
http://www.syntra.be/syntra/index.asp
 
The Coaching Square (n.d.). Afgehaald op het WWW op 5 februari 2007,
http://www.coachingsquare.be/cms/nl
 
The phrase finder (n.d.). Afgehaald op het WWW op 5 februari 2007,
http://www.phrases.org.uk/meanings/you-can-lead-a-horse-to-water.html
 
T.E.A.M. (n.d.). Afgehaald op het WWW op 5 februari 2007,
http://www.amcteam.be/
 
’t Roborstje vzw, Kind- en gezinsgerichte begeleiding (n.d.). Afgehaald op het
WWW op 15 maart 2007, http://users.telenet.be/troborstje/Menu/wiezijnwe.htm

Van Dale Taalweb (n.d.). Onlinewoordenboek. Afgehaald van het WWW op 10
januari 2007, http://www.vandale.be/opzoeken/woordenboek
 
Cursus
 
Blanckaert, R., & Leenknegt, M. (2006). Gesprekstechnieken. Kortrijk: Katholieke
Hogeschool Kortrijk, Departement IPSOC.
 
Naessens, K. (2005). Organisatiepsychologie. Kortrijk: Katholieke Hogeschool
Kortrijk, Departement IPSOC.
 
Naessens, K. (2006). Toegepaste psychodiagnostiek OCAP cursus. Kortrijk:
Katholieke Hogeschool Kortrijk, Departement IPSOC.
 
Andere
 
The Coaching Square (2006). Informatiefolder. Sint Genesius Rode: The
Coaching Square.
 
Het Fonds Lode Verbeeck (n.d.). Wat het einde lijkt te zijn, wordt een nieuwe
begin. Kruishoutem: Emka
 
Koning Boudewijnstichting (n.d.). De levensomstandigheden van de bevolking
helpen verbeteren. Brussel: Luc Tayart de Borms.
 
Projectgroep Competentiemanagement Vlaamse Overheid (2005).
Competentiewoordenboek. Ongepubliceerd intern rapport: Vlaamse
Overheid.  
 
 
 
 

Universiteit of Hogeschool
Bachelor in de Toegepaste Psychologie - Bedrijfs- en Consumentenpsychologie
Publicatiejaar
2007
Kernwoorden
Share this on: