De muziekwerking van Studio Brussel. Mogelijkheden en ondersteuning van de beginnende Vlaamse muzikant

Taelman Kevin
Persbericht

De muziekwerking van Studio Brussel. Mogelijkheden en ondersteuning van de beginnende Vlaamse muzikant

Het blijkt dat steeds meer muzikanten het moeilijk hebben om een platencontract in de wacht te slepen. Dit heeft als gevolg dat ze vaak op zichzelf zijn aangewezen bij het maken van een cd en het promoten ervan. Één van deze promotiekanalen is airplay op de radio. Mijn scriptie zal daarover handelen.

 

Ik vroeg me af wat de ‘beginnende Vlaamse muzikant’, deze muzikant zonder platencontract moet weten als hij airplay wil op een nationale radiozender als Studio Brussel. Ik ging dus op zoek naar het hoe en wat van de muziekwerking van Studio Brussel, welke elementen daarin belangrijk zijn voor de beginnende Vlaamse muzikant ten einde richtlijnen te formuleren op vlak van ondersteuning.

 

Aangezien over deze specifieke materie nog maar heel weinig is geschreven koos ik in deze scriptie voor een soort topdown analyse. Ik maakte gebruik van veel verschillende bronnen met het oog op een gestructureerde bundeling van alle relevante informatie over deze materie. Daarnaast kwam ik ook via de interviews heel wat te weten.

 

Concluderend kan ik zeggen dat ik heel wat interessante informatie heb gevonden over de muziekwerking. Zowel de muziekprogrammering, -input als –selectie kregen hierbij mijn aandacht. De informatie heb ik proberen vertalen naar enkele richtlijnen die het middenveld kan gebruiken in de ondersteuning naar de beginnende Vlaamse muzikanten toe. Deze op informatief, technisch en interactief niveau.

 

Het middenveld speelt in dit verhaal de belangrijkste rol daar het er voor kan zorgen dat de muzikant op de hoogte wordt gebracht van deze materie en dat een praktische begeleiding en ‘toeleiding’ tot airplay mogelijk wordt. Airplay is echter niet iets wat op zichzelf staat en heeft te maken met het hele gatekeepingproces zowel ervoor als erna. Dit toont dat de ondersteuning zich begeeft op de vage lijn tussen non-profit en profit.

 

Meer Vlaamse muziek op een radiostation als Studio Brussel kan volgens mij zeker en vast bereikt worden door het middenveld. De haalbaarheid ervan hangt volgens mij wel af van de wil en de mogelijkheden die het middenveld heeft om deze ondersteuning te organiseren. Samenwerking tussen organisaties van het middenveld onderling én van het middenveld met zowel Studio Brussel als de overheid zullen een bepalende factor zijn in dit verhaal.  

 

 

 

Bibliografie

1.                          Schriftelijke bronnen

 

1.1                      Boeken

 

DE MEYER, G. en TRAPPENIERS, A., Lexicon van de muziekindustrie. Leuven, Acco, 2003, 303 blz.

 

SHOEMAKER, P.J., Gatekeeping. London, Sage Publications, 1991, 338 blz. 

 

VAN DER PLAS, J. en SCHEPERS M., Popmuziek. Ruim 1000 begrippen van A tot Z. Utrecht, Het Spectrum, 2003, 213 blz.

 

VAN DER PLAS, J., De muzikantengids. Alles wat je moet weten over de muziekwereld. 3e druk, Katwijk, De muzikantengids, 2001, 329 blz.

 

 

1.2                      Tijdschriftartikel

 

PACHET, F., ROY, P. en CAZALY, D., A combinatorial approach to content-base music selection. IEEE Multimedia, jrg. 7, nr. 1, 2000, blz.44-51.

 

SHOEMAKER, P.J. e.a., Individual and routine forces in gatekeeping. Journalism & Mass communication, jrg. 78, nr. 2, 2001, blz. 233-242.

 

DE POTTER, S., Muzieksamenstelling: een zegen of een kwelling? Poppunt magazine, jrg.5, nr.20, 2006, 56 blz.

 

1.3                      Beheersovereenkomst

 

Beheersovereenkomst 2007-2011 tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap. De opdracht van de Openbare Omroep in het digitaal tijdperk. Brussel, 20 juli, 48 blz.

 

 

1.4                      Rapporten

 

MC MULLAN, K., Music Selection on Flemish Radio Stations. niet-gepubliceerd rapport, Gent, UGENT-Vakgroep Communicatiewetenschappen, 2004, 26 blz.

 

POPPUNT, Popeducatie in Vlaanderen. Een veldanalyse. Niet-gepubliceerd rapport, Brussel, 9 februari 2007, 53 blz.

 

RAEMAN, H., De Functies en het belang van (radio en geschreven pers als) gatekeepers in de Vlaamse rockmuziek. niet-gepubliceerd eindwerk voor het behalen van de graad van licentiaat in de communicatiewetenschappen, Gent, Universiteit Gent, 2005-2006, 235 blz.

 

1.5                      Artikel uit krant, weekblad

 

BONTE, L., Radioselector leidt niet tot eenheidsworst. De Standaard, 20 juni 2001, blz. 9.

 

DE PRETER, J. en STEENHAUT, B., De hype en hoe ze te orchestreren. De Morgen, 12 maart 2005, blz. 2.

 

DS, Amerikaanse radiostations krijgen steekpenningen in ruil voor airplay. De Morgen, 9 februari 2006, blz. 17.

 

JV, Radiomakers zien weinig heil in 40%-norm. Gazet van Antwerpen, 14 februari 2002, blz. 2.

 

KV, Isabelle Baele nieuwe bazin Stubru. Het Nieuwsblad, 31 maart 2005, blz. 2.

 

VAN ASSCHE, G., De impact van Studio Brussel en MTV. De Morgen, 14 augustus 2004, blz. 40.

 

VANDERHAEGEN, K., De persoonlijke voorkeur weggecijferd. De Morgen, 8 juli 1998, blz. 21.

 

1.6                      Losbladig werk

 

FAUCONNIER, G., (red.), Mediagids. Diegem, Kluwer Editorial, 2000.

 

 

 

1.7                      Handleiding

 

Selector. handleiding, New York, RCS Works, 13 januari 2006, 4 blz.

 

 

1.8                      Andere

 

Imagocampagne. Studio Brussel, 2003, 5 blz.

 

2.                          Elektronische bronnen

 

ANTARES, Auto-tune 5. Pitch correcting plug-in. internet, (21 april 2007). 

(http://www.antarestech.com/products/auto-tune5.shtml)

 

CIM, Golf 13. internet, 9 februari 2007.

(http://www.cim.be/radio/nl/d/dn/index.html)

 

DEMOPOLL, Hoe werkt dit ding?. internet, (8 maart 2007).

(http://www.demopoll.be/werkt)

 

IRADIO, Margriet Hermans wil meer Vlaamse muziek op de radio. internet, 6 oktober 2004.

(http://www.iradio.be/item/margriet-hermans-wil-meer-vlaamse-muziek-op-d…)

 

IRADIO, Minister Bourgeois respecteert autonomie van de zenders. internet, 6 oktober 2004.

(http://www.iradio.be/item/margriet-hermans-wil-meer-vlaamse-muziek-op-d…)

 

MEER SPIRIT, Bert Anciaux steunt Margriet Hermans voor meer Vlaamse muziek op VRT-radio. Internet, 13 februari 2002.  

(http://www.meerspirit.be/article.php?persberichten/2002/2/13/2)

 

MUZIKANTENDAG, Feedbacksessies. internet, (28 april 2007).

(http://www.muzikantendag.be/2006/programma.php)

 

POPINSTITUUT, Rockmuziek. internet, (2 maart 2007).

(http://www.popinstituut.nl/genre/rock.4284.html)

 

POPPUNT, Wat is mastering. internet, (21 april 2007).

(http://www.poppunt.be/index.php?option=com_content&task=view&id=1329&It…)

 

POPPUNT, Wat doet een manager en heb ik er een nodig. internet, (21 april 2007).

(http://www.poppunt.be/index.php?option=com_content&task=view&id=1337&It…)

 

RADIOINFO, Het radiolandschap. internet, (2 maart 2007).

(http://www.radioinfo.be/?p=radiolandschap&content=openbaar)

 

STUDIO BRUSSEL, Volt. internet, (2 maart 2007).

(http://www.stubru.be/programmas/volt)

 

STUDIO BRUSSEL, Brussel Vlaams. internet, (8 maart 2007).

(http://www.stubru.be/programmas/brusselvlaams)

 

TRIX, Faciliteiten. internet, (28 april 2007).

(http://www.trixonline.be/site/content/faciliteiten.asp)

 

VRT, Studio Brussel. internet, (2 maart 2007).

(http://www.vrt.be/vrt_master/merken/vrt_merken_stubru/index.shtml)

 

 

 

3.                          Mondelinge bronnen

 

KERREMANS, G., (muziekcoördinator van Studio Brussel), Mondelinge mededeling, via interview, d.d. 7 april 2007.

 

Vrij naar: VASTESAEGER, T., (adviesmedewerker van Poppunt), Mondelinge mededeling, via interview, d.d. 13 april 2007.

 

VASTESAEGER, T., (adviesmedewerker van Poppunt), Mondelinge mededeling, via telefoongesprek, d.d. 28 april 2007.