De ergotherapeut... uw tolk - informeren en ondersteunen van familieleden van dementerende ouderen

Annelies Vos
Persbericht

De ergotherapeut... uw tolk - informeren en ondersteunen van familieleden van dementerende ouderen

“Vorming van familieleden: informeren en ondersteunen van familieleden van dementerende ouderen” is een werk waarin eindelijk de familieleden van dementerende ouderen eens op de voorgrond treden. De bedoeling van dit werk is dat familieleden de steun krijgen die ze verdienen, dat al hun vragen beantwoord worden en dat twijfels worden weggenomen. Dit gebeurt aan de hand van een brochure en een vormingsavond die handelen over dementie.

Dementie is een ingewikkelde materie waardoor veel mensen er vaak niet aan durven beginnen om zichzelf te informeren. Ik wil mensen er toe aanzetten om hun eerste stappen hierin te nemen. Het is hierbij van belang dat alles in een voor iedereen begrijpbare taal wordt voorgesteld. Ook drempelverlaging om over dementie te praten en om op bezoek te gaan staan op de voorgrond. Familieleden zouden moeten beseffen dat ze er niet alleen voor staan. Het wordt immers tijd dat de taboe rond dementie eindelijk wordt opgeheven.

Voor de uitwerking van mijn eindwerk heb ik 10 weken stage gelopen in rustoord Immaculata te Overpelt. Ik liep er voltijds stage op de gesloten afdeling voor dementerende ouderen met wegloopgedrag of moeilijk gedrag. Het was daar dat ik in contact kwam met de familieleden.

De eerste vijf weken heb ik met zoveel mogelijk familieleden een gesprek gevoerd. Zo wist ik waar hun behoeftes lagen en hoe het zat met hun kennis aangaande dementie.  Dit gesprek hing samen met een vragenlijst. Indien ik merkte dat over dementie praten niet aan de orde was, konden de vragenlijsten ook volledig zelfstandig of zelfs anoniem ingevuld worden. Tijdens deze vijf weken ben ik ook met de brochure begonnen. Wanneer er behoeftes naar boven kwamen waar ik zelf niet bij had stilgestaan paste ik de brochure aan. Het was een heel interactief gebeuren.

In de volgende periode van vijf weken werd het hoog tijd om mij op de vormingsavond te concentreren. Iedereen werd persoonlijk uitgenodigd en een powerpointpresentatie werd gemaakt. De vele inschrijven bewezen hoe groot de nood aan informatie of aan een gesprek over dementie is. Om de brochure te evalueren werden er gedurende de laatste weken vragenlijsten uitgedeeld.

Uiteindelijk kwamen er 8 van de 23 families naar de vormingsavond en werden er 15 brochures uitgedeeld. Aanwezigen luisterden erg aandachtig naar wat ik te zeggen had en knikten instemmend bij alle voorbeelden die ik gaf. Na de presentatie zochten ze elkaars gezelschap op. Ze vertelden hun verhaal aan elkaar. De reacties die ik hoorde waren allen positief. Mensen waren verbaasd dat anderen juist hetzelfde hadden meegemaakt. De reactie “Bedankt om onze tolk te spelen!” vatte de vormingsavond nog het beste samen. Ik ben er in geslaagd om dementie begrijpbaar te maken voor alle aanwezigen.

Ook na de stage leeft mijn eindwerk nog steeds verder. We zitten ondertussen aan de tweede druk wat de brochures binnen rustoord Immaculata betreft. Het initiatief verspreidde zich al vlug vanuit de gesloten afdeling over de twee andere verdiepingen. Ook buiten het rusthuis heeft de brochure navolging. Zo kan je de brochure ondertussen vinden in de geriatrische dagkliniek van het Maria Ziekenhuis Noord-Limburg v.z.w., een initiatief wat ik uiteraard alleen maar kan aanmoedigen.

Bibliografie

Admiraal, J., (2006). Toneelstuk: U bent mijn moeder. Antwerpen: het paleis.

 

Alzheimer’s Australia (2006). Dementia: diagnosis and early sings.

Gevonden op 26 november 2006 op het internet: http://www.betterhealth.vic.gov.au/BHCV2/bhcarticles.nsf/pages/Dementia…

Alzheimer Nederland (2004). Informatief: verdriet om dementie.
Gevonden op 5 november 2006 op het internet: http://www.alzheimer-nederland.nl/pdf/Verdriet.pdf

Bloemendal, G., Keelen, G. (1993). Activiteiten voor dementerenden thuis. Nijkerk: Intro.

Bonroy, M. Informatieverlening aan familieleden van CVA- patiënten. Onuitgegeven eindwerk, Katholieke Hogeschool Kempen, departement gezondheidszorg en chemie.

Braam, S. (2005). Ik heb Alzheimer: Het verhaal van mijn vader. Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar.

Buyse, G. (2001). Psychiatrie voor niet-psychiaters. Leuven: acco.

Buysse, S., Decoene, E., De Vos, I., De Wulf, G., Pieteraerens, F., Schouppe, L., et al. (2001). Hoe ga je te werk om een patiëteninformatiebrochure te ontwikkelen:  draaiboek.
Gevonden op 13 augustus 2006 op het internet: http://users.pandora.be/voorzitter.urobel/patb.pdf

De Waet, E. geronto-psychiater,  (2007). Telefoongesprekken en e-mail uitwisseling omtrent het hoofdstuk behandeling van dementie.

Eckhardt, L., Ijzermans, T. (1999). Het woord is nu aan u! : over spreken voor groepen. Zaltbommel: Thema, bedrijfswetenschappelijke en educatieve uitgeverij.

Expertisecentra Dementie Vlaanderen (2004). Basisvorming dementie. Wilrijk: Expertisecentra Dementie Vlaanderen.

Gellens, C. (s.a.).  Verlies en rouw bij dementie. Lier: Psychogeriatrisch Netwerk v.z.w.

Gielen (2002). De mantelzorgers. Turnhout: Vlaamse Alzheimer Liga.

Gielen (2002). Wat iedereen zou moeten weten over dementie. Turnhout: Vlaamse Alzheimer Liga.

Hoveling, P. (1995). De belevingsgerichte benadering van dementerende ouderen: een handleiding voor de verzorgende in de dagelijkse omgang met de dementerende bewoner in verpleeg- en verzorgingshuis. Houten/diegem : Bohn Stafleu Van Loghum.

Jansen, G., Vanuytsel, A., Geenen, K. (2005). Geriatrie. Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar van de opleiding Ergotherapie, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement gezondheidszorg en chemie.

Janssen, V. (2006) Op zoek naar de mens achter de de”mens”tie… een blik op de stadia van dementie en zijn benadering. Onuitgegeven materiaal, rustoord Immaculata.

 

Jochems A.A.F., Joosten F.W.M.G. (2003). Coëlho: Zakwoordenboek der geneeskunde. Doetinchem: Elsevier Gezondheidszorg.

National Cancer Institute (2003). Clear and simple: Developing effective print materials for low literate readers.
Gevonden op 14 augustus 2006 op het internet: http://www.cancer.gov/cancerinformation/clearandsimple

Oosterbaan, J. (2006). Hoe brengen we de kwaliteit van patiëntenfolders in kaart: ontwikkeling van evaluatieinstrument ten behoeve van schriftelijk patiëntenvoorlichtsmateriaal. Universiteit Twente, Enschede.
Gevonden op 30 oktober 2006 op het internet: http://doc.utwente.nl/fid/5330

Op de Beeck, B. (2004). Ergotherapie in de fysische revalidatie. Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar van de opleiding Ergotherapie, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement gezondheidszorg en chemie.

Pos, S., Bouwens, J. (2003). Patiëntenvoorlichting: een theoretische verkenning. NIGZ/ Centrum voor Review & Implementatie.
Gevonden op 13 augustus 2006 op het internet: http://www.hartstichting.nl/Uploads/Brochures/mID_5641_cID_4622_NIGZ%20…

Roskam, A., Van Steenbergen, R., Wauters, E. (2000). Dementie: als je niet meer weet dat je vergeet: een brochure voor mantelzorgers. Kampenhout: artoos.

Werkgroep thuisverzorgers (2000). De weg kwijt : Wat families zeker moeten weten over dementie. Heverlee: VZW Werkgroep Thuisverzorgers.

Universiteit of Hogeschool
Ergotherapie
Publicatiejaar
2007
Share this on: