U vrijt toch ook? Een onderzoek naar normalisatie en seksualiteit in Vlaamse organisaties

melanie demaerschalk
Persbericht

U vrijt toch ook? Een onderzoek naar normalisatie en seksualiteit in Vlaamse organisaties

Seks verandert alles, dat wil popgroep ‘De Mens’ ons alvast laten geloven (Jans & Vander linden, 1999). Welke veranderingen er moeten gebeuren om tot seks te komen zingen ze er echter niet bij. Deze thesis behandelt de samenhang van een van dé grote veranderingen in het instellingsgebeuren gecombineerd met iets dat in onze maatschappij steeds belangrijker lijkt te worden. Met andere woorden onderzoek ik in deze thesis de mogelijke samenhang tussen normalisatie en seksualiteit.

Misschien even heel kort wat u kan verwachten. Eerst bespreek ik de probleemstelling en geef ik een kort overzicht van normalisatie en seksualiteit. Dan volgen de onderzoeksvragen die centraal staan in dit schrijven, gevolgd door de methode die ik hanteerde om deze vragen te bespreken. Daarna worden normalisatie en seksualiteit aan de hand van interviews in de diepte uitgespit. Tenslotte bespreek ik, via de resultaten van mijn webenquête, de mate waarin de onderzochte organisatie normaliserend werken volgens de besproken auteurs, of deze verschillende besprekingen samenhangen en of er een samenhang kan gevonden worden tussen de drie types van normalisatie en de houding ten opzichte van seksualiteit.

Bibliografie

Aanes, D. & Haagenson, L. (1978). Normalization: Attention to a Conceptual disaster. Mental retardation 16(1), pp. 55-56.

Alaszewski, A. & Roughton, H. (1990). The development of residential care for children with a mental handicap. In: A. Aleszewski & B.N.Ong (Reds). Normalization in practice. London: Routledge.

Alen, A. & Meersschout, F. (2003). De grondwet van het federale België. Mechelen: Kluwer.

Aunos, M. & Feldman, M.A. (2002). Attitudes towards sexuality, sterilization, and parenting rights of persons with intellectual disabilities. Journal of applied research in intellectual disabilities 15(4), pp. 285-296. [16.03.2006, Academic Search Premier:  http://search.epnet.com].

Baldwin, S. (1985). Sheep in wolf’s clothing: impact of normalisation teaching on human services and service providers. International Journal of Rehabilitation Research, 8(2), pp. 131–142.

Bank-Mikkelsen, N.E. (1980). Denmark. In: R.J. Flynn & K.E. Nitsch (Reds.). Normalization, social integration, and community services. (pp. 51-70). Baltimore: University Park Press.

Begeleider Bolivar (Uppsala, 28.06.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Begeleider Fonseca (Tallin, 07.07.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Begeleider Guantanamera (Valencia, 19.07.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Begeleider Montecristo (Venetie, 05.07.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Begeleider Partagás (Helsinki, 14.07.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Begeleider Trinidad (Cardiff, 06.07.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Begeleidster Cuaba (Parijs, 05.07.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Begeleidster La Troya (Athene, 18.07.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Begeleidster Quintero (Dublina, 12.07.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Begeleidster Vegueros (München, 08.07.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Biddle, B.J. (1986). Recent developments in Role Theory. Annual Review of Sociology 12. pp.67-92.

Billimora, R.B. (1993). Principle and practice of Normalization. Experiences from Sweden and application to India. Uppsala: Centre for handicap and research.

Boothaerts, R. & De Vriese, F. (2003). Leiddraad bij de evaluatie van de kwaliteit van ondersteuning door personen met een verstandelijke handicap. In: R. Boothaerts & F. De Vriese (Reds). Ontwikkeling van een leidraad voor het beoordelen van kwaliteit van ondersteuning door personen met een verstandelijke handicap: bijlagen [Licentiaatsthesis]. Leuven: KULeuven.

Borghs, P. (2003). De antidiscriminatiewet. Handleiding bij de wet ter bestrijding van discriminatie. Antwerpen: Garant.

Brown, H. (1994). ‘An ordinary sexual life?’: A review of the normalization principles it applies to the sexual options of people with learning disabilities. Disability and society 9(2) pp. 123-144.

Brown, H., & Smith, H. (1989). Who’s ‘ordinary life’ is it anyway? Disability, Handicap & Society 4(2), pp. 105-119.

Brown, H., & Smith, H. (1992). Normalisation:  a reader for the nineties. Londen: Routledge.

Chappell, A.L. (1992). Towards a sociological critique of the normalisation principle. Disability, Handicap & Society 7(1), pp. 35-51.

Chipouras, S., Cornelius, D., Daniels, S. & Makas, E. (1979). Who cares? A handbook on Sex Education and Counseling Services for Disabled People. Washington DC: George Washington University.

Citizen Advocacy of Ottawa-Carleton (2000). Origins of the citizen advocacy movement [29.04.2006: Citizen Advocacy of Ottawa-Carleton: http://www2.citizenadvocacy.org/ citizenadvocacy/history.html].

Cocks, E. (2001). Normalisation and social role valorisation: guidance for human service development. Hong Kong J. Psychiatry 11(1), pp. 12-16. [05.02.2006, Taylor and Francis group: http://www.taylorandfrancisgroup.com].

Conix, G. (2001). Het zal wel overgaan. Seksuele rechten van mensen met een handicap. In CGSO Trefpunt Jaarboek 2001: seksualiteit relaties geboorteregeling (pp. 12-22). Gent: Druk in de weer.

Conix, G., Claerhout, H. & Ryckaert, A. (2005). Seks@relaties.kom! Werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking. Berchem: epo.

Culham, A. & Nind, M. (2003). Deconstructing normalisation: clearing the way for inclusion. Journal of Intellectual and Developmental Disability 28(1), pp.65-78.

Cuskelly, M. & Bryde, R. (2004). Attitudes towards the sexuality of adults with an intellectual disability: parents, support staff, and a community sample. Journal of Intellectual & Developmental Disability 29(3), pp. 255-264. [16.03.2006, Academic Search Premier:  http://search.epnet.com].

Daniels, S.M. (1982). Sexual health care for the disabled. Washington DC: George Washington University.

Denekens, J. (1992). Sterelisatie en mentaal gehandicapten. Wie beslist? [licentiaatsthesis]. Antwerpen: Universitaire organisatie Antwerpen.

Devisch, F., Samoy, E. & Lammertyn, F. (2000).  Barrières voor sociale integratie van personen met een handicap. Leuven: Departement Sociologie KULeuven.

de Wit, J., Vermeer, A. & Wensinck, J.C. (1999). Seksualiteit en intimiteit bij mensen met een verstandelike handicap: de normen en waarden en attitudes van groepsleiding. Nederlands Tijdschrift voor Zwakzinnigenzorg, 25(1), pp. 21-39.

Directeur Bolivar (Uppsala, 11.07.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Directeur Cuaba (Parijs, 05.07.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Directeur Montecristo (Venetie, 05.07.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Directeur Partagás (Helsinki, 14.07.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Directeur La Troya (Tripoli, 18.07.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Directeur Vegueros (München, 08.07.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Directrice Fonseca (Tallin, 07.07.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Directrice Guantanamera (Valencia, 19.07.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Directrice Quintero (Dublina, 12.07.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Directrice Trinidad (Cardiff, 06.07.2005). Houding van professional ten opzichte van seksualiteit bij hun cliënten. [interview M. Demaerschalk].

Dit Koningskind (2004). Seksualiteit en mensen met een verstandelijke beperking. Kampen: Kok.

Douma, J., Van Den Bergh, P. & Hoekman, J. (2000). Mensen met een verstandelijke handicap als slachtoffen of dader van seksueel misbruik. Tijdschrift voor orthopedagogiek 39(4), pp. 173-183.

Fagan, J. (jfagan@rrss.ns.ca). (03.03.2006). Relationships and sexuality. [Email aan M. Demaerschalk (melanie.demaerschalk@student.kuleuven.be)].

Fagan, J. (jfagan@rrss.ns.ca). (06.03.2006). Relationships and sexuality. [Email aan M. Demaerschalk (melanie.demaerschalk@student.kuleuven.be)].

Flynn, R.J. & Nitsch, K.E. (1980). Normalization, social integration, and community services. Baltimore: University Park Press.

Herskovitz, M. & Zwick, E. (Prods.) en Nelson, J. (Reg.). (2001). I am Sam [Film]. USA: New line cinema.

Jans, D. & Vander linden, F. (Compn.) en Jans, D., De Coster, M. & Vander linden F. (Uitv.). (1999). Sex verandert alles. Op Sex verandert alles [CD]. Brussel: Play it again Sam.

Jenkins, P. & Wheeler R. (2004). The management of challenging sexual behaviour. Learning disability practice 7(5). pp. 28-36. [17.03.2006, Taylor and Francis group: http://www.taylorandfrancisgroup.com].

Joffe, C.H. & Rollins, J. (Prods.) en Allen, W.(Reg.). (1977). Annie Hall [Film]. Verenigde Staten van Amerika: Metro-Goldwyn-Mayer.

Kersten, M. (2003). Seksualiteit van mensen met een handicap. Een analyse van bestaande kennis en aanwijzingen voor praktijk en verdere kennisverwerving. Utrecht: Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg.

Kreinin, T. (2001). Sexuality education for the disables is priority at home and school. Siecus Report 29(3). p. 4 [17.03.2006, Sexuality Information and Education Council of the United States: http://www.siecus.org].

Lammers, M. (1997). Intimiteit met beleid. Wat beleidsimplementatie rondom seksualiteit en seksueel misbruik kan bevorderen of belemmeren. Utrecht : Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Lesseliers, J. (1996). Seksualiteit, anticonceptie, huwelijk en ouderschap van personen met een matige verstandelijke beperking. Standpunten van ouders, onderwijzers/verzorgers en derden nader onderzocht. Echo’s uit de gehandicaptenzorg 52(1), pp. 20-26.

Lesseliers, J. (1999). A right to sexuality? British Journal of learning disabilities, 27(4), pp. 137-140.

Lesseliers, J. (2000). Een pleidooi voor relationeel-seksuele vorming. In E. De Belie, C. Ivens, G. Van Hove & J. Lesseliers (Reds.) Seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke handicap : handboek preventie en hulpverlening. (pp. 93-133). Leuven: Acco.

Lesseliers, J. (de Pinte, 20.05.2005). Gesprek betreffende het geplande onderzoek van Demaerschalk met de organisaties die deelnamen aan het onderzoek van Lesseliers. [gesprek met M.Demaerschalk].

Lumley, V.A. & Scotti, J.R. (2001). Supporting the Sexuality of Adults with Mental Retardation: Current Status and Future Directions. Journal of Positive Behavior Interventions 3(2), pp. 109-119 [14.03.2006, Academic Search Premier:  http://search.epnet.com].

Löfgren-Mårtenson, L. (2004). “May I?” About Sexuality and Love in the New Generation with Intellectual Disabilities. Sexuality & Disability 22 (3), pp. 197-207 [14.03.2006, Academic Search Premier:  http://search.epnet.com].

Makkink, S. (2000). Verslag congres d.d. 10 maart 2000 “Graag of niet!” Intimiteit en seksualiteit binnen de GGZ-instellingen. Utrecht: Geestelijke gezondheidszorg Nederland.

Martens, K. (Prod.) en Martens, K. (Reg.). (05.07.1999). Kwesties: Reportage over seks bij mentaal gehandicapten. [TV-uitzending]. Canvas.

McCarthy, M. & Thompson, D. (1994). Sex and staff training. Sexuality, sexual abuse and safer sex. A training manual for staff working with people with learning difficulties. Brighton: Pavilion Publishing.

Mesibov, G. (1976). Alternatives to the principle of normalisation. Mental Retardation 14(5), pp. 30–32.

Mitchell, L., Doctor, R.M. & Butler, D.C. (1978). Attitudes of Caretakers toward the Sexual Behaviour of Mentally Retarded Persons. American Journal of Mental Deficiency 83(3), pp. 289-296.

Moser, I. (2000). Against normalisation: Subverting Norms of Ability and Disability. Science as culture 9(2), pp. 201-240.

Nirje, B. (1980). The normalization principle. In: R.J. Flynn & K.E. Nitsch (Reds.). Normalization, social integration, and community services. (pp. 31-49). Baltimore: University Park Press.

Nirje, B. (1992a). The normalization principle and its human management implications. In: B. Nirje (Red.). The normalization principle papers. (pp. 17-32). Uppsala: Uppsala Universitet.

Nirje, B. (1992b). The Normalization principle-implications and comments. In: B. Nirje (Red.). The normalization principle papers. (pp. 45-53). Uppsala: Uppsala Universitet.

Nirje, B. (1992c). The normalization principle papers. Uppsala: Uppsala Universitet.

Nobel, H. (1986). Normalisatie als begrip. In: H. Nobel, M. Hodes & L.Van Pelt (Reds.) Normalisatie : gewoon samen mens zijn? Neerslag van een studiedag. (pp. 15-24). Gorinchem: Gewoon samen mens zijn. 

Nobel, H.,  Hodes, M. & Van Pelt, L. (1986).  Normalisatie : gewoon samen mens zijn? Neerslag van een studiedag. Gorinchem: Gewoon samen mens zijn. 

O’Brien, J. & Van Walleghem, M. (1984). Het normalisatieprincipe. Een basis voor effectieve voorzieningen. Leuven: Departement Orthopedagogiek K.U.Leuven.

Oliver, M. (1991). The politics of disablement: a sociological approach. Basingstoke: Macmillan.

Osburn, J. (1998). An Overview of Social Role Valorisation Theory. The International Social Role Valorization Journal 3(1), pp. 7-12 [18.03.2006, community gateway: http://www.communitygateway.org].

Onze nieuwe Toekomst (z.d.). [28.03.2006, Onze nieuwe Toekomst: http://www.ont.be].

Paelinck, D. (1997). De honden zijn wakker, de ouders slapen verder. Handiscoop 52(1), pp. 14-16.

Perrin, B. & Nirje, B. (1992). Setting the record straight: a critique of some frequent misconceptions of the normalization principle. In: B. Nirje (Red.). The normalization principle papers. (pp. 89-94). Uppsala: Uppsala Universitet.

Peuteman, A. (2006). Ik wil een lief! En chocola! Knack 36(8), pp.26-32.

Rapley, M. & Baldwin, S. (1995). Normalisation: metatheory or metaphysics: a conceptual critique. Australia & New Zealand Journal of Developmental Disabilities 20(2), pp. 141-157 [17.03.2006, Taylor and Francis group: http://www.taylorandfrancisgroup.com].

Regional Residential Services Society and the Nova Scotia Department of Health Community Health Promotion Fund (1998). Relationships and Sexuality: A Guide To Policy For Individuals with Intellectual Disabilities and Their Residential Service Providers [28.04.2006, Far Northern Regional Center: http://farnorthernrc.org].

Samoy, E. & Lammertyn, F. (1998).  Sociaal beleid ten behoeve van mensen met een handicap. Leuven: Acco.

Sensoa (2006a). Basics: Seksueel misbruik en partnergeweld bij volwassenen. [29.03.2006, sensoa: http://www.sensoa.be/pdf/praat_over_seks/misbruik_ volwassenen.pdf].

Sensoa (2006b). Feiten en cijfers : seksueel misbruik volwassenen [07.03.2006, sensoa: http://www.sensoa.be/ seksueel_misbruik.php].

Sensoa (2006c). SOA. [29.03.2006, sensoa: http://www.sensoa.be/soa.php].

Spieker B. & Steutel J. (2000). Seks van en met verstandelijk gehandicapten. Enkele morele en conceptuele overwegingen. Tijdschrift voor orthopedagogiek 39(4), pp. 152-163.

Stevens, L. (liesbet.stevens@law.kuleuven.be). (29.03.2006). Seksualiteit bij personen met een verstandelijke beperking [Email aan M. Demaerschalk  melanie.demaerschalk@student.kuleuven.ac.be)].

Szollos, A.A. & McCabe, M.P. (1995). The sexuality of people with mild intellectually disability: perceptions of cliënts and caregivers. Australia & New Zealand Journal of Developmental Disabilities 20(3), pp. 205-222 [17.03.2006, Taylor and Francis group: http://www.taylorandfrancisgroup .com].

Taddicken, S. (Prod). en Hünemörder C. & Jungfleisch, M. (Regs.). (2001). Mein Brüder der Vampir [Film]. Duitsland: GAMBIT.

Tepper, M.S. (2001). Becoming sexually able: education to help youth with disabilities. Siecus Report 29(3), pp. 5-13. [17.03.2006, Sexuality Information and Education Council of the United States: http://www.siecus.org].

Transact (2005). Preventie van seksueel misbruik bij vrouwen en mannen met een handicap. Utrecht: Transact.

van Dale: Groot woordenboek van de nederlandse taal (2005). Antwerpen: Van Dale Lexicografie.

Van den Eynde, S. (2003). “Heeft u een tip voor een wip, mevrouw?” Seks, handicap en de wet: een strafrechtelijk kader. Sensor 3(6), pp. 3-5.

Van Dooren, L. (Lieve.VanDooren@vlafo.be). (02.03.2006). Handicap en seksualiteit. [Email aan M. Demaerschalk (melaniedemaerschalk@gmail.com].

Van Meerbeeck, A. (2003). Determinanten voor instroom in tehuizen voor niet-werkenden. Leuven: Lucas.

Vande Lanotte, J., De Ruyver, B., de Kezel, E., Goedertier, G. & Haeck,Y. (2001). Startcodex. Brugge: die Keure.

Vandenbussche, B. & Robijt, E. (1999). Het is ons goed recht! Koepel 5(4), pp.17-19.

Verhoeven, J. (2003). Op zoek naar de samenleving. Leuven: Acco.

Verlet, D. & Van Geel, H. (2005). Over containerbegrippen en hun validiteit voor onderzoek. Het begrip levenskwaliteit als case [14.03.2006, Administratie, planning en statistiek: http://aps.vlaanderen.be].

Verschaeren, M. (2005). Gehandicapten en seks: jouw rolstoel of de mijne. Humo: 3366(10), pp. 152-157.

Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap. (14.06.2005). Symposium over preventie van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van personen met een handicap. Gent: ICC Congrescentrum.

Vzw VMG (2003a). Congresboek: “Het is ons goed recht”.  [28.03.2006, vzw VMG: http://home.scarlet.be/~vzwvmg/vmg_wat_congresboek.htm].

Vzw VMG (2003b). Wat VZW VMG belangrijk vindt… [21.04.2006, vzw VMG: http://home.scarlet.be/~vzwvmg/vmg_wie_watvmgbelangrijkvindt.htm].

Walmsley, J. (2001). Normalisation, Emancipatory Research and Inclusive Research in Learning Disability. Disability & Society 16(2), pp. 187-205.

Williams, P. (1994). A Review of the Conference -25 years of Normalization, Social Role Valorization and Social: A Retrospective and Prospective View. SRV-VRS: The International Social Role Valorization Journal, 1(2), pp. 39-42 [18.03.2006, social role valorization: www.socialrolevalorization.com].

Williams, L. & Nind, M. (1999). Insiders or outsiders, normalisation and women with learning difficulties. Disability & Society 14(5), pp. 659-672.

Withers, P., Ensum, I., Howarth, D., Krall, P., Thomas, D., Weekes, D., Winter, C., Mulholland, A., Dindjer, T. & Hall, J. (2001). A Psychoeducational Group for Men with Intellectual Disabilities Who Have Sex with Men. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 14(4), pp. 327-339 [17.03.2006, Academic Search Premier:  http://search.epnet.com].

Wolfensberger, W. (1972). The principle of normalization in human services. Toronto: National institute on mental retardation.

Wolfensberger, W.  (1975). The origin and nature of our institutional models. New York: Human Policy Press.

Wolfensberger, W. (1980a). A brief overview of the principle of normalization. In: R.J. Flynn & K.E. Nitsch (Reds.). Normalization, social integration, and community services. (pp. 7-30). Baltimore: University Park Press.

Wolfensberger, W. (1980b). Definition of normalization. In: R.J. Flynn & K.E. Nitsch (Reds.). Normalization, social integration, and community services. (pp. 71-115). Baltimore: University Park Press.

Wolfensberger, W. (1980c). Research, empiricism, and the principle of normalization. In: R.J. Flynn & K.E. Nitsch (Reds.). Normalization, social integration, and community services. (pp. 117-129). Baltimore: University Park Press.

Wolfensberger, W. (1983a). Social role valorization: A proposed new term for the principle of normalization. Mental retardation 21(6) pp. 234-238.

Wolfensberger, W. (1983b). A reconceptualization of normalization as a social role valorization. Mental retardation 34(7) pp. 22-27.

Wolfensberger, W. (1995). An "if this, then that" formulation of decisions related to social role valorization as a better way of interpreting it to people. Mental retardation 33(3), pp. 163-169.

Wolfensberger, W. (2000). A brief overview of social role valorisation. Mental Retardation 38(2). pp. 105-123.

Wolfensberger, W. (2002). Social Role Valorisation and, or Versus Empowerment. Mental retardation 40(3). pp. 252-258.

Wolfensberger, W. & Glenn, L. (1978). Pass 3: program analysis of service systems, a method for the quantitative evaluation of human services. Toronto: National Institute on Mental Retardation.

Wolfensberger, W. & Thomas, S. (1983). PASSING: Normalization criteria and ratings manuals (2nd edition). Downsview: National Institute on Mental Retardation.

 

Universiteit of Hogeschool
sociologie van het sociaal beleid
Publicatiejaar
2006
Share this on: