It was a business doing pleasure with you- over architectuur, prostitutie en respect

Jan De Weerdt
Persbericht

It was a business doing pleasure with you- over architectuur, prostitutie en respect

It was a business doing pleasure with you” – over architectuur, prostitutie en respect

 

In tegenstelling tot wat door velen als feit beschouwd wordt, is interieurarchitectuur niet langer een synoniem voor esthetiek. Dit lijkt een schril contrast te vormen met onze hedendaagse samenleving, aangezien het esthetische beeld onmiskenbaar centraal staat binnen onze maatschappij en als nooit tevoren dominant onze leefcultuur bepaalt. Wanneer we echter beseffen dat onze steeds beeldrijker wordende samenleving tegelijkertijd gekenmerkt wordt door een steeds grotere diversifiëring, groeit tevens het besef dat architectuur en interieur in toenemende mate een sociale kwestie worden en hiermee het esthetische aandeel in het werk van ontwerpers een lagere rangschikking bezorgen. Dit betekent niet meteen dat er een devaluatie plaatsvindt van het esthetische beeld, maar wel dat het gebruik ervan niet langer vrijblijvend is. De beeldcultuur is ondertussen zo invloedrijk geworden dat over elke toepassing heel bewust dient nagedacht te worden. We moeten ons bewust zijn van de kracht die in een beeld schuilt en welke gevolgen deze kan hebben. Positief of negatief.

Ontwerpers krijgen in dit opzicht een nieuwe verantwoordelijkheid. Ze zijn in staat om met de vormentaal die zij hanteren een belangrijke bijdrage te leveren aan sociale thema’s die aan de orde zijn binnen de hedendaagse samenleving. Thema’s die op zoek zijn naar acceptatie…

 

Prostitutie is in onze samenleving als fenomeen nog lang niet algemeen aanvaard. Ondanks het feit dat ze er altijd onlosmakelijk mee verbonden is geweest, wordt er vaak nog over gesproken met een scherpe toon van minachting. Het is ‘not done’ en prostituees worden over het algemeen beschouwd als verderfelijk, vulgair, crimineel of marginaal. Wegens hun marginale activiteiten worden zij op tal van manieren gestigmatiseerd, sociaal geïsoleerd en bijgevolg maatschappelijk enorm kwetsbaar. Voor prostitutiewerk bestaan tal van motieven en hoewel we niet voorbij kunnen gaan aan het feit dat vrouwen door uiteenlopende factoren vaak gedwongen zijn geweest tot deze activiteiten, werkt het overgrote deel van de prostituees de dag van vandaag – althans in onze directe omgeving – volledig vrijwillig in deze sector. Is offering thirty minutes of sex for, say eighty dollars really more awful than working eight hours in a sweetshop and earning four dollars and a half an hour? Some of us don’t think so…

Ondanks de verworvenheid die keuzevrijheid in ons modern tijdperk geworden lijkt te zijn, moeten we ondervinden dat dit op het vlak van de prostitutie allesbehalve het geval is. Een keuze voor prostitutiewerk wordt meteen, zij het dan vaak indirect en genuanceerd, veroordeeld door de maatschappij. Het heeft geen zin het debat te openen over prostitutie en of deze al dan niet bestaansrecht verdient binnen onze samenleving. Het feit dat het er is, impliceert eenvoudigweg dat er een vraag naar bestaat. Het is er altijd geweest en het zal er altijd zijn. Een onderzoek van de senaatscommissie voor mensenhandel, daterende uit 2003, toonde nog aan dat in België dagelijks bij benadering tachtigduizend mannen geld achterlieten bij de dames van plezier – weliswaar verspreid over alle prostitutiedisciplines – en dat waren niet per definitie allemaal vrijgezellen, seksverslaafden of hopelozen der aarde. Een aanzienlijk deel van de klanten wordt gevormd door getrouwde mannen. Het wordt dus tijd dat er effectief een einde gesteld wordt aan de schijnheiligheid die dit onderwerp nog steeds kenmerkt, dat er een gepaste, meer respectvolle houding tegenover aangenomen wordt en dat de prostituees bevrijd worden van de penibele situatie waarin zij voor een groot stuk door de samenleving gedwongen en gehouden worden.

 

We moeten ons bewust zijn van het feit dat een positieverbetering voor prostituees veel meer betekent dan het geven van een duidelijke wettelijke omkadering of een scheiding annex doelgerichte aanpak van de criminele randverschijnselen, die actueel een grote invloed uitoefenen op het negatieve imago van de hele sector. Indien we willen komen tot een positieverbetering van enige betekenis is het noodzakelijk om naast de objectieve factoren die dit moeten bewerkstelligen ook – en vooral – oog te hebben voor het gewicht van de subjectieve elementen, met name deze die de publieke opinie bepalen. Het imago van de prostitutiesector is ronduit slecht en hier verandering in brengen gebeurt niet van de ene dag op de andere, maar vergt jaren. En bovendien tal van middelen. Een daadwerkelijke positieverbetering van prostituees in onze samenleving betekent dus dat een imagoverbetering met stip bovenaan de agenda staat.

Jarenlang heeft het imago van de prostitutie ook haar vormgeving bepaald, maar kan het ook andersom? Reikt de hedendaagse kracht van het esthetische beeld zo ver dat het in staat is de vorming van een imago in grote mate mee te bepalen? Prostitutie heeft zich letterlijk en figuurlijk steeds aan de rand van de maatschappij bevonden en werd ook altijd in overeenstemming hiermee gehuisvest. Het werd gezien als een duistere activiteit, waardoor het ook in panden ondergebracht werd die dat meesterlijk typeerden. Panden van bedenkelijke kwaliteit die de prostitutie vastroestten en bevestigden in haar negatieve imago. De huisvesting zelf is altijd een illustratie geweest van het zeer beperkte respect waarop prostituees konden rekenen binnen de samenleving. Om hierboven reeds genoemde redenen is het dringend tijd om deze sector een nieuwe vormgeving aan te reiken. Een vormgeving die niet alleen kwalitatief een hele verbetering zou betekenen, maar ook – en vooral – als een belangrijk maatschappelijk signaal zou kunnen fungeren om op een respectvolle manier om te gaan met een onderwerp dat niet meer weg te denken is uit onze hedendaagse maatschappij.

 

“It was a business doing pleasure with you” besteedt aandacht aan een onderwerp dat in het verleden nooit enige aandacht verdiende, tenzij in negatieve context. Het werk belicht de prostitutie onder een geschiedkundige en godsdienstige invalshoek. Vervolgens bestudeert het haar als stedelijk fenomeen om uiteindelijk haar relatie met haar omkadering te benadrukken en de concrete invloed hiervan te onderzoeken op haar imago.

 

Bibliografie

LITERATUUR

 

- DE LENTDECKER, L, Van deernen en taveernen, prostitutie in de onderwereld, Hasselt, Heideland Orbis NV, 1971

- ALTINK S., Huizen van illusies - bordelen en prostitutie van middeleeuwen tot heden, Utrecht/Antwerpen, L.J. Veen B.V., 1983

- DE STOOP, C, Ze zijn zo lief meneer, Leuven, KRITAK, 1992

- VAN DE POL, L, het Amsterdams hoerdom – prostitutie in de zeventiende en de achttiende eeuw, wereldbibliotheek Amsterdam, 1996

- PERKINS, R, Sex working in the early modern times, Sydney, NSW Australia, 2000

- SENNETT, R., Respect in een tijd van sociale ongelijkheid, Amsterdam, Byblos, 2003

- VANDENHOVE, L, Zacht waar het kan, hard waar het moet – veiligheid in een stad

- BISHOP, C, Seksualiteit en spiritualiteit – extase, rituelen en taboes, Librero, 2004

- Lichaam en hygiëne; naar de wortels van de huidige gezondheidscultuur, M.I.A.T. – KRITAK, Gent-Leuven, 1984, D/1984/0341/52

- Prostitutie en seksueel misbruik; profiel van de prostitutie in Vlaanderen, een verslag aan de koning Boudewijnstichting, 1991

- Van badhuis tot eroscentrum; prostitutie en vrouwenhandel van middeleeuwen tot heden (dossier bij gelijknamige tentoonstelling in het algemeen rijksarchief te Brussel van 24 oktober 1995 tot 20 januari 1996) algemeen rijksarchief en

rijksarchief in de provinciën D/1995/0531/039

- Een rode draad voor het Schipperskwartier; prostitutiebeleid en stadsontwikkeling in Antwerpen, D/2005/0306/93

- VAN DOORSSELAER, E, prostitutie te Gent tijdens te negentiende eeuw, licentiaatsverhandeling faculteit letteren en wijsbegeerte, 2001

 

GESCHREVEN PERS

 

- KATZ, S.M, hoeren in het heilige land, Israël ontdekt de wereld van de betaalde seks, uit Menzo, maart 2001

- GOOSSENS, C, Henry Van de Velde prijzen voor vormgeving toegekend aan Vlaamse meubelontwerpers, uit De standaard, 14 september 2001

- EB, Quinze and Milan designers, uit De standaard, 27 december 2002

- VAN DEN STORM, D, Quinze and Milan hebben een dildo in hun hoofd, uit De Standaard magazine, 14 februari 2004

- KRG, megabordeel topper open bedrijvendag; verbouwing veroorzaakt renovatiegolf in rosse buurt, uit De Standaard, 8 juli 2004

- TIMMERMAN, G, Antwerpen geeft geen rood licht voor nieuw megabordeel, uit De Morgen, 9 juli 2004

- AALBERS M, BODAAR A, KLOOSTERMAN R, PINKSTER F, seks en de stad, uit Rooilijn °7, september 2004

- Criminaliteit in Antwerpen eerste jaarhelft, uit De Standaard, 6 september 2004

- KRG, Stad heropent debatten over eroscentrum; bestuur gaat in beroep tegen oude uitspraak en onderhandelt met eigenaar, uit De Standaard, 15 september 2004

- LEJ, bezoek een bordeel, uit Gazet Van Antwerpen, 2 oktober 2004

- BROUCKE, N, Arne Quinze; de cowboy van het Belgisch Design, uit De Morgen, 6 november 2004

- Stadsdiensten op bezoek in Villa Tinto, 8 december 2004

- N.C., nieuwste technieken moeten oudste beroep in gareel houden; Antwerps megabordeel Villa Tinto controleert meisjes met scan van vingerafdruk, uit De Morgen, 9 december 2004

- SOMERS, S, (reportage) vingerafdruk weert illegale meisjes uit Antwerps superbordeel Villa Tinto, uit De Morgen, 5 januari 2005

- HEIRMAN, F, waarom zijn er hier zoveel grijze muizen; België ontdekt stilaan het wereldsucces van ontwerper Arne Quinze, uit De Morgen, 8/9 januari 2005

- HENNEMAN, J, de ‘maskes’ hebben een nieuwe stek, uit Gazet Van Antwerpen, 8 januari 2005

- JDB, Villa Tinto; house of pleasure, uit A+ Belgisch tijdschrift voor architectuur, februari/maart 2005

- JCV, serieverkrachter opgepakt in Villa Tinto, uit Gazet Van Antwerpen, 7 april 2005

- DE GRAAF, P, te open voor de gemiddelde hoerenloper, uit de Volkskrant, 5 juni 2005

- Vaticaan komt op voor prostituees, uit Het Laatste Nieuws, 12 juli 2005

- SCHOETENS, M, Schipperskwartier bijzonder begeerd bij artiesten, uit De Morgen, 10 augustus 2005

- Deense regering wil prostituees betalen voor seks met gehandicapten, uit Het Laatste Nieuws, 15 september 2005

- SWIERSTRA, T, Amsterdam in kruis getast na kritiek op wallen, uit De Morgen, 2 december 2005

- Vrouwen van lichte zeden en mooie kleren, uit De Morgen, 7 december 2005

- DUPONT, P, de nieuwe prostituee zit voor de webcam, uit De Morgen, 10 december 2005

- Put on the red light, Villa Tinto en de overblijfselen van het Schipperskwartier, uit Dwars °25, studentenblad van de Universiteit Antwerpen

- VAN SPRONSEN, E, ‘in beeld’; kamers te huur, uit De Volkskrant magazine nr. 305 – 14 januari 2006

- VANHEYGEN, C, 100 seksrecords, uit ché, januari 2006

- HELSEN, V, De walletjes ontbloot, uit De Morgen magazine, 18 februari 2006

 

TELEVISIE

 

- HISTORIES_Louis De Lentdecker, CANVAS, 28 mei 2003

- TELEFACTS_Villa Tinto, VTM, 17 januari 2005

- OMBUDSMAN, EEN, 8 februari 2005 (uitzending over prostitutieproblematiek in Brussel)

 

INTERNET

 

- www.villatinto.com

- www.sosschipperskwartier.be

- www.rossebuurt-toffebuurt.be

- www.rodedraad.nl

- www.prostitutie.nl

- www.antwerpen.be

- www.thedailyplanet.au.com

- www.vatican.va

- www.gahpro.be

- www.cafe-d-anvers.com

- http://med.kuleuven.be beelden van prostituees; de discursieve strijd om de subjectpositie – geraadpleegd op 11 november 2004

- http://www.flwi.ugent.be/cevi/docwebi/ProsStakeh.htm - VANDEKERCKHOVE W, bedrijfsethische aspecten van de prostitutiebranche – geraadpleegd op 8 maart 2005

- www.quinzeandmilan.tv

- www.café-d-anvers.com

- www.europap.net - general info on sex work in Belgium – geraadplaagd op 9 september 2005

- www.monbaliu.be

- www.a2d.be

- www.de-coninck.be

- www.openbedrijvendag.be

- www.pic-amsterdam.nl

- www.femaletouch.be

- www.upperathome.com

 

VELDONDERZOEK

 

- geleide stadswandeling ‘het Schipperskwartier, een aantrekkelijk stukje Antwerpen’, 17 december 2004

- bezoek Villa Tinto, 2 maart 2006

 

Universiteit of Hogeschool
Interieurarchitectuur
Publicatiejaar
2006
Share this on: