Lokale conflicten met globale gevolgen of vice versa: de mens in de Chinese mangrove, een case study.

Liesbeth Hiele
Persbericht

Lokale conflicten met globale gevolgen of vice versa: de mens in de Chinese mangrove, een case study.

 

China is een hot topic, maar al te vaak wordt China belicht vanuit een eenzijdig westers standpunt. In deze thesis komt China niet enkel naar voor als economisch wonder of als een land met een rampzalig (milieu)beleid, maar aan de hand van een case study worden enkele pijnpunten en positieve aspecten van het Chinese nationale en internationale beleid geaccentueerd.

Het Shankou Mangrove Nature Reserve (Shankou hongshulin ziran baohuqu 山口红树林自然保护区) in Guangxi werd opgericht in 1990. De bedoeling was een stukje bedreigd ecosysteem te beschermen en de plaatselijke economie aan te zwengelen met behulp van een ecotoerismeplan. Vijftien jaar later blijken de doelstellingen echter grotendeels onvervuld: de toeristenstroom bleef uit, de plaatselijke bevolking was ontevreden en ging als vanouds terug vissen, hout kappen en weekdieren graven in het mangrovereservaat, waardoor ook de beschermingsdoelstelling werd ondergraven. Deze situatie kan op twee manieren worden ontleed en verklaard.

Enerzijds is er een regionale problematiek. Drie belangengroepen zijn aan het reservaat verbonden: plaatselijke bevolking, wetenschappers en lokale politici. Elke groep heeft zijn eigen belangen die botsen met die van de andere groepen. Bovendien bestaat tussen de verschillende groepen een gebrekkige communicatie en is de beleidsstructuur van het reservaat zelf erg verbrokkeld. Dit is een eenvoudige verklaring voor een kleinschalige probleemsituatie.

Anderzijds kun je stellen dat ruimere nationale en internationale verhoudingen deze regionale problematiek beïnvloeden (gevisualiseerd aan de hand van een dubbele piramidestructuur). Onder druk van de internationale gemeenschap heeft de Volksrepubliek een milieubeleid uitgestippeld en om hieraan te voldoen creëert China onder andere natuurreservaten. De internationale gemeenschap verstrekt logistieke en financiële steun en dit geeft aanleiding tot de versterking van diplomatieke banden. Er is echter ook een negatieve kant. De steun wordt niet altijd even goed aangewend. Internationale organisaties staan onder supervisie van de Chinese regeringsorganen die hen steunen en volgen noodgedwongen dezelfde kanalen als het Chinese beleid, wat zorgt voor een beperkte bewegingsruimte om bestaande problemen te corrigeren. Dit leidt ons naar een nader onderzoek van de Chinese beleidsstructuur. Hier valt een breuk te ontwaren tussen de nationale en provinciale beleidsorganen. Dit houdt verband met de socialistische planeconomie en de ontbinding ervan. De provinciale regeringen willen nog steeds “goed nieuwsrapporten” verstrekken aan de nationale regering, maar ze staan veel meer dan vroeger zelf in voor hun financiën, waardoor economische maatregelen vaker primeren dan ecologische maatregelen. De inkomsten en bezoekersaantallen van een natuurreservaat gaan dan ook zwaarder wegen dan de beschermingsmaatregelen.

 

Naast het belang van lokale natuurreservaten voor diplomatieke banden en wederzijdse belangen tussen China en de internationale gemeenschap, kwam in dit onderzoek nog naar voor dat de communicatie tussen de Chinese en westerse wetenschappelijke wereld –de band tussen de lagere niveaus in de piramide- quasi onbestaande is.

 

Bibliografie

7 Bibliografie

Adeel, Z. & R. Pomeroy, “Assessment and Management of Mangrove

Ecosystems in Developing Countries”, Trees (2002:16), pp.235–238.

 

Alongi, D.M., “Present State and Future of the World's Mangrove

Forests”, Environmental Conservation 29:3 (2002), pp. 331-349.

 

2004 Beihai nianjian 北海年鉴 (Beihai Almanac 2004), Beihai: Difangzhi chubanshe, 2004.

 

2002 Beihai Shizhi 北海市志 [Stadskroniek van Beihai 2002], Beihai: Difangzhi chubanshe, 2002.

 

Beveridge, M.C.M. & D.C. Little, “The History of Aquaculture in

Traditional Societies”, in Costa-Pierce, B.A., (ed.), Ecological

Aquaculture: The Evolution of the Blue Revolution, Oxford: Blackwell Science, 2002, pp. 3-29.

 

“Blinde Vlekken”, De Standaard Wetenschap 03/06/2005, p. 1.

 

Chen Jiang 陈江, “Fan Hangqing boshi qing qing hongshulin ‘chimi’

chengjiu le ‘hong’ xuejia” 范航清博士情倾红树林 ‘痴迷’成就了个’红’学家

[Dr. Fan Hangqing: van mangrovegek tot mangrovespecialist], Guangxi Ribao 广西日报 20/12/2002.

 

Chen Xueqing 陈雪清, “Dui hongshulin de shengtai gongneng he shengwu duoyangxing de quanmian renshi ji weihu” 对红树林的生态功能和生物多样性的全面认识及维护 [Algemene kennis en bescherming van het ecosysteem en de diversiteit van mangroves], Linye ziyuan guanli 林业资源管理 (2001:6), pp. 65-69.

 

Chen Zhenyu 陈震宇, “Zhongguo baohu hongshulin shengtaixi de lifa” 中国保护红树林的立法” (Legislation on Mangrove Ecosystem Conservation in China), Guangxi kexueyuan xuebao 广西科学院学报 9:2 (1993), pp. 132-134.

 

Clay, R., “China: The Next Environmental Superpower?”, Environmental Health Perspectives 110:9 (2002), p. 524.

 

Diamond, J., Ondergang, Utrecht: Het Spectrum, 2005.

 

Ellison, A.M., “Mangrove Restoration: Do We Know Enough?”,

Restoration Ecology 8:3 (2000), pp. 219-229.

 

Fan Hangqing 范航清, He Binyuan 何斌源 & Wei Shouqing 韦受庆,

“Chuantong yuye huodong dui Guangxi Yingluo Gang hongshulinqu yuye ziyuan de yingxiang yu guanli duice” 传统渔业活动对广西英罗港红树林渔业资源的影响与管理对策 (Influences of Traditional Fishing on the Mangrove Fisheries and management Countermeasures in Yingluo Bay, Guangxi

Province), Shengwu duoyangxing 生物多样性 4:3 (1996), pp.167-174.

 

Fan, Hangqing, “A Proposal for the International Cooperation of

Mangrove Ecosystem Studies in Guangxi of China”, Journal of the

Guangxi Academy of Sciences 9:2 (1993), pp. 98-103.

 

Fan Hangqing 范航清, Haian huanbao weitu: Hongshulin 海岸环保卫土:红树林 [Mangrove: de verdedigingswal van de kust], Nanning: Guangxi kexue chubanshe, 2000.

 

Fan Hangqing & Zhou Haolang, “Sustainable Use of Mangrove Resources in Shankou Biosphere Reserve, China”, Biosphere Reserve Sustainable Management and Institutional Arrangement: ASPACO Projects in China: Yancheng – Nanjilie – Shankou, Beijing: The Chinese National Committee for MAB, 2004, pp. 27-35.

 

FAO, Rural Aquaculture in China, Bangkok: FAO Regional Office for Asia and the Pacific, 1999.

 

Field C.D., (ed.), Restoration of Mangrove Ecosystems, Okinawa:

International Tropical Timber Organization and International Society for Mangrove Ecosystems, 1996.

 

Fu Qin 傅勤 & Fan Hangqing 范航清, “Yataiqu hongshulin ziyuan de

minjian chuantong liyong” 亚太区红树林资源的民间传统利用 (Traditional

Utilization of Mangrove Resources in Asia-Pacific Region), Guangxi kexueyuan xuebao 广西科学院学报 9:2 (1993), pp. 116-121.

He Haikun 何海鲲, “Guanzhu Shankou hongshulin de baohu wenti” 关注山口 红树林的保护问题 [Een nauwkeurige kijk op de beschermingsproblemen van het Shankou mangrovegebied], Haiyang kaifa yu guanli 海洋开发与管理 2002:3, pp. 58-60.

 

He Haikun 何海鲲, “Shankou hongshulin baohuqu lüyou ziyuan jiqi

shengtai lüyou de chubu sheji” 山口红树林保护区旅游资源及其生态旅游的初步设计 [De toeristische mogelijkheden van het mangrovereservaat Shankou

en het startplan voor ecotourisme] , Zhongguo shengwuquan baohuqu 中 国生物圈保护区 1997:1, pp. 27-33.

 

He Haikun 何海鲲, “Shankou hongshulin ziyuan de chuantong liyong

fangshi ji guanli duice” 山口红树林资源的传统利用方式及管理对策 [Het

traditioneel gebruik van natuurlijke bronnen en het managementbeleid in Shankou Mangrove Nature Reserve], Zhongguo shengwuquan baohuqu 中国生物圈保护区 1996:4, pp. 18-23.

 

He Haikun 何海鲲, “Shankou hongshulin ziran jianzai ying de chubu

diaocha” 山口红树林自然减灾应的初步调查, Zhongguo shengwuquan baohuqu 中国生物圈保护区 1998:2, pp. 22-25.

 

He Minghai 何明海 & Fan Hangqing 范航清, “Wo guo hongshulin de baohu he guanli zhuangtai” 我国红树林的保护和管理的现状 (The Recent Status of Protection and Management on Mangroves in China), in Zhongguo Hongshulin yanjiu yu guanli 中国红树林研究与管理, red. Fan Hangqing 范航清 and Liang Shichu 梁士楚, Beijing: kexuechubanshe, 1995, pp. 173-182.

 

Lal, P., “Economic Valuation of Mangroves and Decision-making in the Pacific”, Ocean & Coastal Management (2003:46), pp. 823-844.

 

Lewis, R.R. III, “Mangrove Forests”, in Lewis, R.R. III, (ed.),

Creation and Restoration of Coastal Plant Communities, Boca Raton: CRC Press, 1982, pp. 153-171.

 

Li, M.S. & S.Y. Lee, “Mangroves of China: A Brief Review”, Forest Ecology and Management (1997), pp. 241-259.

 

Ling Junwen 凌俊文, “Zhongxue hongshulin de jiaoxue” 中学红树林的教学

(Mangrove Teaching in Middle Schools), in Zhongguo Hongshulin yanjiuyu guanli 中国红树林研究与管理, red. Fan Hangqing 范航清 and Liang Shichu 梁士楚, Beijing: kexuechubanshe, 1995, pp. 203-208.

 

Morton, B. & G. Blackmore, “South China sea”, Marine Pollution

Bulletin 42:12 (2001), pp. 1236-1263.

 

Naylor, L.R., Goldburg R.J., Primavera J.H. et al., “Effect of

Aquaculture on World Fish Supplies”, Nature 405 (2000), pp. 1017- 1023.

 

Pearson, H., “China caught out as model shows net fall in fish”,

Nature 414 (2001), p. 477.

 

Struhsaker, T.T., Struhsaker, P.J. & K.S. Siex, “Conserving Africa’s Rainforest: Problems in Protected Areas and Possible Solutions”, Biological Conservation 123 (2005), pp. 45-54.

 

The Times Atlas of China, eds. P.J.M. Geelan & D.C. Twitchett,

Tokyo/London: Kyobunkaku Limited & Times Newspapers Limited, 1974.

 

UNDP, Biodiversity Management in the Coastal Area of China’s South Sea, Washington: UNDP, 2004.

 

UNEP/GEF, Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand: Report of the Second Meetings (sic)of the Regional Working Groups on Mangroves and Wetlands, Thailand: UNEP, 2002.

 

UNEP/GEF, Final Report of Review of China National Mangrove Economic Values, Guangxi: UNEP, 2003.

 

UNEP/GEF, Review of National Management Regime and Legislation on Wetland in the South China Sea: China, Final Draft Report, Bangkok, 2003.

 

UNESCO, Asia-Pacific Co-operation for the Sustainable Use of

Renewable Natural Resources in Biosphere Reserves and Similar

Managed Areas, UNESCO, 2004.

 

Watson, J.G., “Mangrove Forests of the Malay Peninsula”, Malayan

Forest Records (1928:6).

 

Watson R. & D. Pauly, “Systematic Distortions in World Fisheries

Catch Trends”, Nature 414 (2001), pp. 534-536.

 

Zhang Qiaomin 张乔民 & Sui Shuzhen 隋淑珍, “Zhongguo hongshulin shidijiqi baohu” 中国红树林湿地资源及其保护 (The Mangrove Wetland Resources and their conservation in China), Ziran ziyuan xuebao 自然资源学报 16:1 (2001), pp. 28-35.

 

Weblografie

http://atn-riae.agr.ca/asia/3790_e.htm

http://concise.britannica.com/ebc/article?tocId=9366232

http://international.nos.noaa.gov/projects/uschina/

about_page/about.html

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/872398.stm

http://www.beihai.gov.cn/bhlt/ldcy/xrl/hsl.htm

http://www.dec.ctu.edu.vn/sardi/htqt/english/flora.htm

http://www.earthisland.org/map/ltfrn_91.htm#asia

http://www.flmnh.ufl.edu/fish/southflorida/mangrove/distribution.htm

l

http://www.gis.com/whatisgis/

http://www.gx.xinhuanet.com/newscenter/2005-

03/02/content_3805988.htm

http://www.gxas.cn/danwei.asp?id=3

http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx

http://www.nature.com/news/2004/040823/pf/430955a_pf.html

http://www.nature.com/news/2004/040823/pf/430955a_pf.html

http://www.ramsar.org/about_admin_auth.htm

http://www.ramsar.org/key_criteria.htm

http://www.ramsar.org/w.n.china_14newsites.htm

http://www.redlist.org/search/details.php?species=6909

http://www.unepscs.org/

http://www.unepscs.org/News/Demonstration%20sites/FCG%20Mangrove.pdf

http://www.unesco.org/mab/nutshell.htm

http://www.unescobeijing.org/projects/view.do?channelId=004002001001

004001

http://www.usembassy-china.org.cn/sandt/s&tconf.htm

http://www.wetlands.org/RDB/Ramsar_Dir/China/CN017D02.htm

http://www.wrm.org.uy/deforestation/mangroves/China.html

http://www2.unesco.org/mab/br/brdir/directory/biores.asp?code=CPR+16

&mode=all

www.zhb.gov.cn/english/chanel-a/chanel-a-end-

2.php3?chanel=a&column=4

 

Universiteit of Hogeschool
Sinologie
Publicatiejaar
2005
Share this on: