Supply Chain Management: de laatste winsthoop?!

Geert Warrens
Persbericht

Supply Chain Management: de laatste winsthoop?!

Supply Chain Management (SCM) de laatste winsthoop?!
Aankoop als machtigste schakel

 

Nooit eerder was SCM zo belangrijk. Door de verschuiving van de macht in de supply chain, door het succes van outsourcing, door de toegenomen druk op voorraden, door de nieuwe eisen op het gebied van milieu en kwaliteit, en door de evolutie van de beschikbare informatie- en communicatietechnologie kan een manager gewoon niet meer zonder SCM.

 

Vele bedrijven beseffen, nu ze door de sputterende economie en de toegenomen concurrentiedruk hun eigen kosten hebben moeten optimaliseren, dat wanneer men de winstmarges wil vergroten er nood is aan samenwerking in de supply chain. Een oplossing wordt geboden door de managementactiviteit SCM.

 

Traditioneel zijn in de supply chain, aankoop, productie, distributie,  verkoop, leverancier en klant onafhankelijke schakels. Zo zal iedere schakel zijn eigen belang verdedigen zonder rekening te houden met de andere schakels. SCM zal ervoor zorgen dat deze schakels gaan samenwerken met als doel doorheen de supply chain de kosten te doen dalen en de service naar de klant toe te optimaliseren.

 

De basispijlers van SCM zijn communicatie, vertrouwen en technologische ontwikkeling. Via deze drie pijlers zullen de goederen-  en dienstenstroom binnen de supply chain geoptimaliseerd worden. Verder zal het ook de afvalstroom proberen te beperken. Dit is een sterke troef omdat vandaag de dag de overheid heel geïnteresseerd is in de milieuaspecten van de supply chain.

 

Momenteel probeert men dus op bedrijfsniveau de kosten van de afvalverwerking te beperken. Een voorbeeld is het waterzuiveringstation binnen Opel Belgium N.V.. Ze zijn verplicht om zo een station te hebben omdat er rechtstreeks geloosd wordt in de Schelde, die als visrivier wordt beschermd. Toch liggen er op het gebied van afvalreductie en afvalwerking nog heel veel mogelijkheden. Zo is er om op Europees niveau één afvalbeleid te kunnen voeren nood aan uniforme regels binnen Europa. Maar dat wil niet zeggen dat de bedrijven moeten wachten op deze maatregelen. Voor een multinational als General Motors moet het binnen haar macht liggen om op eigen initiatief het afvalprobleem aan te pakken. Als kleinere concurrenten dit zien dan zullen die niets anders kunnen dan volgen terwijl GM er al mee bezig is. De rol van SCM bestaat erin om de opportuniteiten zowel pro-actief (zelf initiatieven nemen), als reactief (het initiatief aan een derde laten), op het vlak van afvalverwerking op te merken en te introduceren binnen de verschillende afdelingen van de onderneming.

 

Zoals gezegd is het de bedoeling om alle schakels in de supply chain te doen samenwerken. Een schakel die hier heel vaak wordt bij vergeten is de aankoop. De inhoud van de aankoopfunctie heeft de laatste jaren een grondige wijziging ondergaan. De opkomst van e-Business, de stijgende globalisering, het focussen op kerncompetenties en de evolutie van supply chain management zijn enkele belangrijke trends die de functie van het aankoopproces hebben beïnvloed. Door deze ontwikkelingen worden de bedrijven zich in groeiende mate bewust van het strategisch belang van de aankoopactiviteit. Er is dus een duidelijke kentering opgetreden op het gebied van aankoop. Door het aandragen van alternatieven voor het opvangen van budgetbesparingen,  en een meer klantgerichte oriëntatie heeft de aankoop een gewaardeerde plaats in de onderneming verworven. Het is daardoor van een administratieve functie veranderd in een commerciële functie.

 

De strategische rol van de aankoopafdeling bestaat uit communicatie met de verschillende afdelingen binnen de onderneming maar ook uit contact met de leveranciersmarkt, dit kan immers belangrijke informatie opleveren bij de bepaling van de strategie.

 

In de automobielsector is vooral de samenwerking tussen leverancier en producent enorm geëvolueerd. Er moeten steeds sneller nieuwe modellen van de band rollen. Om aan deze snelle omschakelingen  te kunnen voldoen moeten alle schakels in de supply chain samenwerken. Het is dus logisch dat supply chain management in een productieassemblageomgeving onmisbaar is.

 

Een mooi voorbeeld van wat SCM voor een bedrijf kan betekenen vinden we terug bij Opel Belgium N.V.. Binnen dit bedrijf heeft men in de Verfspuiterij een kostenbesparing gerealiseerd. Deze besparing was het resultaat van de samenwerking tussen alle schakels in de supply chain. De aankoopdienst heeft aan de prijzen gedokterd, engineering verdient een pluim, proces- en onderhoudsoperators lieten zich niet onbetuigd, supervisie hield de druk op de ketel, maar ook de leveranciers droegen hun steentje bij in deze besparing. Ze dachten mee met het bedrijf. Voor hen is het ten slotte ook een win-win situatie, want hoe creatiever zij te werk gaan, hoe zekerder zij kunnen zijn van bestellingen.

 

Uit bovenstaand voorbeeld kan je afleiden dat SCM heel veel mogelijkheden heeft. Wanneer je in de supply chain alle schakels laat samenwerken en zorgt voor een goeie communicatiedoorstroming dan kan men belangrijke kostenbesparingen doorvoeren en in bepaalde gevallen zal ook het milieu gespaard worden.

 

Maar voor een gelukte implementatie van SCM te bekomen moet er rekening gehouden worden met enkele kritische succesfactoren (KSF). Ten eerste is er nood aan de onvoorwaardelijke steun van het management. Enerzijds moet het management er voor zorgen dat de implementatie deel uitmaakt van de strategie en anderzijds moet het management op korte termijn de mogelijke verliezen, door de implementatiekosten, accepteren.

Het is niet alleen van belang dat het management de implementatie steunt, een volgende KSF zegt dat; ook andere medewerkers dit moeten doen; zij  zijn het immers die de implementatie moeten doorvoeren.

De laatste KSF kan geplaatst worden onder de noemer Change Management. Eenvoudig gezegd er moet voor gezorgd worden dat er veranderingen binnen de onderneming mogelijk zijn. Zo hebben General Motors, Daimler Chrysler en Ford in 2000 standaarden opgesteld voor een online-automarkt. Na verdere uitwerking werd het resultaat “Covisint”. Een online-markt waar leveranciers de kans krijgen hun supply chain beter te beheren en de samenwerking met de autofabrikanten te bevorderen. Dankzij deze veranderingen werden er over heel de supply chain kosten bespaard. 

 

Zoals uit dit artikel blijkt is SCM in moeilijke tijden de oplossing om kosten te besparen en winsten te verhogen. Toch mag niet vergeten worden dat één ding nooit zal veranderen en dat is het vertrouwen dat schakels in elkaar moeten stellen, is dit er niet dan heeft SCM met in begrip van de hogere winstmarges geen enkele kans op slagen.

 

Universiteit of Hogeschool
Handelswetenschappen
Publicatiejaar
2003
Share this on: