AUHL

auhl

AUHL

De Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg heeft, naast haar decretale opdracht, als belangrijke ambitie de bevordering van de verdere uitbouw van het hoger onderwijs in de provincie Limburg en de versterking van het wetenschappelijk, toegepast en praktijkgericht onderzoek, de valorisatie ervan en de wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening.