Cameron-Liebler sets in affine geometries

Jonathan Mannaert Jonathan Mannaert
Affiene deelstructuren, in het bijzonder Cameron-Liebler rechtenverzamelingen zijn interessante structuren. We geveneen leuke toepassing hierop. Ook geven we een klein voorbeeld dat de inhoud van de thesis kan toelichten.

Cameron-Liebler rechtenverzamelingen: Interessante rechtenverzamelingen in eindige meetkunden

Zie bijlage.

Bibliografie

    Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Set_(card_game),
    15 augustus 2019.
    
    
   
    Versluis Nina D., ON THE CAP SET PROBLEM:
        upper bounds on maximal cardinalities of caps
        in dimensions seven to ten,
    Bachelorproef, Delft University of Technology,
    juli 2017.

Universiteit of Hogeschool
Wiskunde
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Prof. Dr. Leo Storme
Kernwoorden
Share this on: