Maak kennis met Wendy Speleman en Veerle Stappers - genomineerd voor de Bachelorprijs

Wendy Speleman en Veerle Stappers

Door onze bachelorproef onder de aandacht te brengen, hopen we zo veel mogelijk vrouwen te overtuigen om een uitstrijkje te laten nemen

Wendy Speleman en Veerle Stappers
Bachelor in de Verpleegkunde - Odisee
Scriptie: "Screening cervixkanker. Barrières doorbreken aan de hand van een informatiefilm"

Dagelijks krijgen twee vrouwen in België de diagnose van baarmoederhalskanker. Ondanks sensibiliseringscampagnes laten nog te weinig vrouwen zich screenen. Wendy Speleman en Veerle Stappers zochten in hun scriptie naar de barrières, die vrouwen ervaren om over te gaan tot screening. Ze ontwikkelden uiteindelijk ook een informatievideo om vrouwen te overtuigen van het belang van screening en de drempel om deel te nemen aan de screening te verlagen.

Jaar
Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?

Het onderwerp voor onze bachelorproef werd aangereikt door het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO). Cervixkanker behoort wereldwijd nog steeds tot de top drie van de meest voorkomende kankers bij vrouwen. In België krijgen dagelijks twee vrouwen de diagnose van cervixkanker. Hoewel preventie vandaag heel actueel is, is het opvallend dat meer dan de helft van de vrouwen onvoldoende geïnformeerd is over screening.

Eerst deden we een wetenschappelijke zoektocht naar de barrières die vrouwen ervaren om deel te nemen aan cervixkankerscreening. We kregen daarnaast ook de kans om een informatievideo te maken: een visueel hulpmiddel met als doel de drempel tot screening te verlagen. Deze zou enerzijds uit het onderzoek zelf bestaan en anderzijds uit getuigenissen.

Vandaag behoort gezondheidsvoorlichting meer en meer tot het takenpakket van de verpleegkundige, wat onze interesse voor dit onderwerp aanwakkerde. Bovendien zijn we beiden vrouwen die tot de screeningsdoelgroep behoren. We raakten meteen geboeid door het onderwerp en waren zeer enthousiast.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?

Het was hartverwarmend hoeveel mensen er achter ons stonden en bereid waren om ons te helpen onze bachelorproef tot een mooi einde te brengen. Ik denk hierbij aan onze docenten die altijd weer voor ons klaar stonden. Professor Dokter Weyers en de dames die als actrices fungeerden: zonder hen had de informatiefilm nooit tot stand kunnen komen. Onze families en vrienden: zonder al hun extra hulp, kinderoppas, opofferingen… hadden we nooit kunnen staan waar we nu staan.

Het allermooiste moment was toch de vreugde en het oprecht trotse gevoel toen we het afgewerkt resultaat konden bewonderen. Bovendien besliste het Centrum voor Kankeropsporing dat onze informatiefilm inhoudelijk zeer waardevol is voor de praktijk en in overeenstemming is met de informatie die verspreid wordt door het Vlaams Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker.

Het samenwerkingsverband werd daarom doorgetrokken en de video is voor het publiek beschikbaar gesteld op de website van het Vlaams Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. (https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/filmpje-over-het…)

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?

Doordat we beiden geen doorsnee studenten waren en dus de studie, stages, opdrachten en het werk aan onze bachelorproef ook nog moesten combineren met ons gezin, huishouden, vrienden en af en toe een beetje ontspanning, was vooral tijd onze grootste vijand.

Wat we ook probeerden, we leken het altijd tekort te hebben. Gelukkig konden wij elkaar op dat vlak perfect aanvullen. We hadden van in het prille begin dezelfde visie en door ons enthousiasme voor het onderwerp en ons doorzettingsvermogen is het ons toch gelukt een mooi resultaat te bekomen.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?

Het doel van onze studie was om de barrières, die vrouwen ervaren om over te gaan tot screening, enerzijds te identificeren en anderzijds mee te helpen doorbreken. We hebben ervoor gekozen de video op te splitsen in twee delen. Het eerste deel bestaat uit het onderzoek zelf. Het tweede deel is opgebouwd uit getuigenissen omtrent de barrières die vrouwen ervaren en hoe daarmee omgegaan wordt.

Op deze manier hebben we een zeer realistisch beeld geschetst van het onderzoek en kunnen vrouwen zich herkennen in de getuigenissen. Het uiteindelijke doel is de angst en onwetendheid omtrent het onderzoek te verbeteren, zodat vrouwen sneller geneigd zijn om zich te laten screenen.

Het is eveneens een middel om de gezondheidsvoorlichting te bevorderen. Dit kan ervoor zorgen dat cervixkanker of voorlopers ervan sneller opgespoord en behandeld worden. We hopen, door onze bachelorproef in de aandacht te brengen, zo veel mogelijk vrouwen te bereiken en zo te overtuigen om zich te laten screenen. 

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?

Veerle: Ik werk als verpleegkundige op de medische dienst in Blijdorp vzw, een dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking. Ik was al in het bezit van een diploma opvoedster en op deze manier kan ik beide diploma’s combineren, een unieke kans dus.

Wendy: Ik werk als verpleegkundige in het Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus te Sint-Niklaas. Tijdens mijn opleiding liep ik stage op de afdeling Portato, waar ik nu werk. Tijdens mijn stage ontdekte ik dat het begeleiden en zorgen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid echt mijn ding is. Het geeft veel voldoening om na drie jaar studeren een job te kunnen uitoefenen waar je je hart en ziel in kan leggen.