Maak kennis met Joppe Rutten en Jens Verschoren - genomineerd voor de Agoriaprijs

Joppe Rutten en Jens Verschoren

Onze onderzoeksgroep zit bij de pioniers. Dat was niet altijd even eenvoudig, maar het besef dat we misschien 'de eerste' konden zijn, werkte motiverend

Joppe Rutten & Jens Verschoren
Masters in de Industriële Ingenieurswetenschappen Elektromechanica - KU Leuven
Scriptie: "Design, manufacturing and experimental testing of a mechanical exit port mechanism for a solar reactor"

Waterstof is een alternatieve energiebron, waarbij bij verbranding geen broeikasgassen vrijkomen. Maar er komen vandaag wél nog broeikasgassen vrij bij de productie ervan. Het zonnethermisch kraken van methaan zou een oplossing kunnen bieden. Joppe Rutten en Jens Verschoren ontwikkelden een ‘schraper’ voor koolstof, die de uitlaat van de reactor vrijhoudt. En brengen hiermee het zonnethermisch kraken van methaan een stap dichterbij.

Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?

De laatste jaren wordt er meer en meer aandacht gevestigd op de zoektocht naar alternatieve energiebronnen, en terecht. Vanuit onze opleiding als ingenieur werd de interesse naar innovatie en technologie, die er overigens altijd al was, nog meer ontwikkeld. Zo kwamen we al snel uit op een thesisonderwerp dat zowel te maken had met duurzame en hernieuwbare energie, als met innovatie en vooruitgang. Het feit dat we ons eigen mechanisme van begin tot einde konden ontwerpen en uitwerken was een enorm pluspunt.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?

Mede door vele vertragingen tijdens de productie van onze onderdelen en de grote focus op het ontwerp en onderzoek van de thesis, zag het ernaar uit dat we het mechanisme niet meer functioneel zouden krijgen voor de deadline van de scriptie. Dit bracht enorm veel stress met zich mee. Maar na hard doorwerken tot de allerlaatste dag, zijn we er toch in geslaagd om het mechanisme te assembleren en om het te laten functioneren zoals we hadden uitgedacht. Dit was voor ons de beste beloning voor al die maanden hard werken.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?

Aangezien we met onze onderzoeksgroep mee bij de pioniers zitten voor de ontwikkeling van deze technologie, was de literatuurstudie niet gemakkelijk. Er was soms heel weinig informatie te vinden over de aspecten die voor ons belangrijk waren om tot een goed ontwerp te komen. Hierdoor waren er periodes waar we als het ware vastzaten in de ontwikkeling van het ontwerp en was het soms dagen zoeken naar de nodige informatie. Anderzijds was dit ook een motivatie, het besef dat je misschien wel ‘de eerste’ bent.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?

De thesis behandelt een zeer interessant onderwerp binnen een veelbelovende technologie die kan bijdragen tot een betere leefomgeving. De thesis omvat zowel diepgaande technische aspecten, als ook een beschrijving over de praktische uitwerking van het mechanisme. Ook kan je het volledige denkproces en verloop volgen, en zo mogelijks zelf ideeën opdoen.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?

Heel toevallig zijn we beiden het postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs gaan volgen. Het is wel duidelijk dat dit innovatieve gedeelte van de thesis ons erg goed lag. De invulling van het postgraduaat is uiteraard verschillend, al blijven we toch beiden in dezelfde sector: hernieuwbare en duurzame energievoorziening en het creëren van een betere leefomgeving.