Maak kennis met Marjolein Jansens - genomineerd voor de Bachelorprijs

Marjolein Jansens

De fiets is voor veel reizigers een belangrijke schakel in een grotere keten. Die keten beter maken moet daarom voor elke stad topprioriteit zijn

Marjolein Jansens
Bachelor in het Vastgoed-Landmeten - AP Hogeschool Antwerpen
Scriptie "Wat is de bereikbaarheid vanuit de multimodale knooppunten voor de fietsende reiziger in de stad Antwerpen?"

Zich met de auto verplaatsen is in grote steden niet bepaald een pretje te noemen Meer en meer mensen doen aan ketenmobiliteit: ze verplaatsen zich niet met één vervoermiddel van plaats A naar B, maar gebruiken een aaneenschakeling van privaat en /of openbaar vervoer. Ze fietsen bijvoorbeeld naar een station om daar hun reis met de trein verder te zetten. 

De overstap van dat ene vervoermiddel naar het andere gebeurt op de zogeheten multimodale knooppunten. In haar scriptie ging Marjolein Janssens na hoe toegankelijk Antwerpen is voor fietsers en voetgangers vanuit die multimodale knooppunten. Niet altijd even toegankelijk, zo blijkt uit haar onderzoek. Toeristen en studenten moeten vanuit die knooppunten nog heel wat afstanden van meer dan twee kilometer afleggen om tot bij specifieke voorzieningen te komen.

Jaar
Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?

Het onderwerp is gegroeid vanuit een frustratie. Ik kon er mij enorm aan storen wanneer ik met mijn fiets van het Centraal Station in Antwerpen de campus van AP Hogeschool aan de Ellermanstaat heelhuids probeerde te bereiken. Je bent verplicht om op de rijbaan tussen de auto's en bussen te fietsen. Wanneer je voor een rood stoplicht staat, moet je wachten achter de uitlaat van deze vervoersmiddelen.

Tijdens mijn Erasmusperiode in Utrecht leerde ik bij over het geografisch informatiesysteem (GIS) en welke mogelijkheden deze toepassing allemaal te bieden heeft voor een onderzoek. Ik heb het dan ook gebruikt voor mijn eigen werk.

Daarnaast merkte ik dat de fietser zich echt de koning op straat voelt in Utrecht. Dat was de trigger om te bekijken hoe de stad Antwerpen beter bereikbaar kan worden vanuit het oogpunt van de fietser.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?

Het moment waarop de hele bulk aan cijfers inzichtelijk werd met construeren van een interactieve kaart. Daarmee werkte ik een persoonlijke observatie en frustratie uit tot een volledig onderzoek. Cijfertjes zijn leuk, maar ik vind dat wij als technici nooit de dagelijkse realiteit van de gewone man of vrouw uit het oog mogen verliezen. Juist die levens prettiger en overzichtelijker maken door middel van een cijfermatig en diepgaand onderzoek is een erg leuke uitdaging.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?

De abstracte cijfers inzichtelijk maken zodat iedereen de redenering van mijn onderzoek kan begrijpen. Bepalen welke multimodale knooppunten van Antwerpen belangrijk zijn en vooral welke in de toekomst eventueel belangrijker worden.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?

Klimaatverandering, betaalbaarheid, gezondheid. Er zijn tal van reden die de fiets steeds belangrijker maken als vervoersmiddel. De fiets is echter voor veel reizigers in ‘moderne’ steden een belangrijke schakel in een grotere keten. Die keten bereikbaar en beter maken moet daarom voor elke stad topprioriteit zijn.

Dit onderzoek is waardevol op verschillende vlakken. Zo kan de stadsplanning met de uitgewerkte cijfers verbeterd worden. Maar ook voor particulieren (studenten, mensen in loondienst, toeristen) is het onderzoek een hulpmiddel. Zo kun je bijvoorbeeld bij het kiezen van een woning rekening houden met een multimodaal knooppunt dat in de buurt ligt.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?

Vlaanderen heb ik inmiddels achter mij gelaten. Na mijn Erasmusperiode in Utrecht ben ik in deze mooie stad gebleven. Sinds augustus werk ik bij BAM Wonen. Daar doe ik de voorbereiding van de werken bij de afdeling renovatieconcepten.

Het zijn er momenteel spannende tijden. Samen met het projectteam waar ik deel van uitmaak zitten we in de uitvoeringsfase van 120 woningen. Die gaan we duurzamer maken en omvormen naar comfortabele en energiezuinige nul-op-de-meterwoningen.