Maak kennis met Margot Denys en Sophie Catteuw - winnaars Bachelorprijs

Margot Denys & Sophie Catteuw

We kozen ervoor om eerst de kleuters te betrekken en pas daarna de ouders. Zo helpen de kinderen ons om de ouders aan te zetten tot duurzame acties

Margot Denys & Sophie Catteuw
Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs via werkplekleren - VIVES Hogeschool
Scriptie: "Hoe kunnen we het concept van de ‘Piraminder’ laten leven op de kleuterschool?"

Duurzame ontwikkeling is van zo'n groot belang, dat je er niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Dat is het uitgangspunt van de bachelorproef van Margot Denys & Sophie Catteuw. Zij gingen met kleuters uit de derde kleuterklas werken rond duurzame ontwikkeling. Ze focusten daarbij op de deeleconomie, als alternatief voor de wegwerp- en consumptiemaatschappij. Via de organisatie van een ruilbeurs wisten ze ook de ouders en de school te betrekken. Hun scriptie mondde uit in een handleiding voor scholen met mogelijke acties en hun aanpak.

Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?

Duurzame ontwikkeling is een begrip dat steeds belangrijker wordt. De mens is verplicht om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid, aangezien de wereld erop achteruitgaat. Eén van de oorzaken is de overconsumptie in onze maatschappij. Wij vinden dit een interessant punt om van te starten.

Mensen weten vaak niet hoe ze het probleem moeten aanpakken. Hoewel ze de gevolgen zien is de oorzaak en de beste oplossing niet altijd duidelijk. Daarom kozen wij ervoor om hier verder op in te gaan en op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. Wij als kleuterjuffen hebben hier ook een grote rol in, aangezien het onderwijs ervoor moet zorgen dat kinderen van jongs af aan in contact komen met duurzame ontwikkeling.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?

Toen we samen met de kleuters de ruilbeurs organiseerden kwamen er kinderen met speelgoed waar ze niet meer mee speelden. Ze vertelden ons dat ze het speelgoed graag wilden ruilen, omdat ze er zelf geen gebruik meer van maakten. Ze vonden het jammer dat het thuis in de kast zou blijven liggen, terwijl ze er misschien andere kinderen blij mee konden maken. Het was ook fijn om te zien hoe de kleuters mee naar oplossingen zochten om de aarde weer 'beter' te maken. Ze deden daarnaast hun best om hun ouders aan te zetten om duurzamer te leven.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?

Ouders aansporen om duurzamer om te gaan met materiële spullen vonden wij de grootste uitdaging. Mensen zijn vaak geneigd om spullen nieuw aan te kopen of wanneer iets stuk is, het meteen weg te gooien. Ouders aanmoedigen om dit niet te doen, maar kapotte spullen eerder te repareren of ze tweedehands aan te kopen blijft moeilijk.

Daarom kozen wij ervoor om eerst de kleuters te betrekken en pas daarna de ouders. Zo hielpen de kinderen ons om de ouders aan te zetten tot duurzame acties, zoals materiaal weggeven die ze niet meer gebruiken, deelnemen aan de ruilbeurs, spullen lenen in plaats van aan te kopen etc.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?

Iedereen is er zich wel van bewust dat duurzame acties de wereld er alleen maar op vooruithelpen. Maar hoe kun je nu zelf een steentje bijdragen en duurzame keuzes maken? In ons eindwerk gingen we hier verder op in.

Wanneer we van kleins af anders leren denken en handelen, zullen de kinderen het als normaal beschouwen om op een duurzame manier om te gaan met de wereld. Het is belangrijk om bij hen te beginnen, want de kleuters zijn tenslotte onze toekomstige volwassenen. Als we hen leren om duurzame keuzes te maken, zullen ze hier in de toekomst ook meer aandacht aan besteden. Hoe sneller we de kinderen hiermee laten kennismaken, hoe gezonder onze wereld zal worden. Begin niet morgen maar start vandaag!

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?

Momenteel werken wij beide als kleuterjuf. Dit is onze passie. Elke dag de kleuters een glimlach op het gezicht brengen, ze zien groeien en ze dingen bijleren, daar doen we het voor!