Maak kennis met Lisanne Terrie - genomineerd voor de EOS-prijs

Lisanne Terrie

Mijn doctoraat bouwt onmiddellijk verder op enkele aspecten van mijn scriptie. Hierdoor kan ik een vliegende start nemen

Lisanne Terrie 
Master in de Biomedische wetenschappen – KU Leuven
Scriptie: "Kweekspieren uit het lab: toekomstmuziek of realiteit?

Lisanne Terrie werkte in haar thesis aan een de kweek van 'artificiële' spieren in het lab. Met behulp van spierstamcellen slaagde ze erin om in het lab een klein spierbundeltje van ongeveer 2 centimeter lang en 1 mm dik te kweken. Opmerkelijk is dat het daarbij ook lukte om een kweekspier te maken met daarin een beginnend bloedvatennetwerk. 

Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?

Ik heb een brede interesse in onderzoek in het algemeen. En toen ik in mijn tweede bachelorjaar een lezing van een pionier in 'skeletal muscle tissue engineering' bijwoonde, raakte ik geboeid. De vele uitdagingen die dit veld biedt, leken me de ideale opportuniteit om mezelf optimaal te ontwikkelen als onderzoeker.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?

Ik schreef mijn scriptie met veel plezier. Ik hou ervan me te verdiepen in de literatuur. Het gevoel dat je telkens beetje per beetje inzicht verwerft in je onderzoeksonderwerp, werkt haast verslavend. Onderzoek stopt nooit, het leren ook niet. Dit streven naar extra kennis en inzichten dag per dag maakte mijn scriptie boeiend. De gedrevenheid die ik voelde, was voor mij een bevestiging van mijn keuze.

Het allermooiste moment tijdens was toen mijn begeleidster aangaf dat ik een grote hulp was, dit gaf me echt het gevoel waardevol te zijn voor het onderzoek dat werd gevoerd.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?

Ik koos ervoor om mijn thesis in Kortrijk te maken en combineerde dat met lessen in Leuven. Dat maakte het een heel intense periode. Ik zou het niet gauw opnieuw doen, maar uiteraard ben ik blij dat ik dit toch aandurfde. Het bracht me tot waar ik nu sta.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?

Ik denk dat het onderwerp bevattelijk is voor het algemene publiek. Het schetst duidelijk een medische nood en er is bovendien potentieel voor andere applicaties.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?

Momenteel bevind ik mij in hetzelfde labo als waar ik mijn scriptie deed. Ik startte er in oktober met een doctoraat. De gedrevenheid groeit exponentieel en ik kijk ernaar uit om verder onderzoek in dit onderwerp te doen. Dit doctoraat bouwt onmiddellijk verder op enkele aspecten van mijn scriptie, hierdoor kan ik een vliegende start nemen.