Maak kennis met Gitte Truijen - genomineerd voor de Klasseprijs

Gitte Truijen

Ik wou niet zomaar aannemen dat sociale media een negatieve invloed hebben op de spelling van jongeren

Gitte Truijen
Master in de Communicatiewetenschappen - Nieuwe media en maatschappij – Universiteit Gent
Scriptie: "Een negatief verband tussen sociale media en spellingvaardigheid? Ik d8 het ni!"

De chattaal die vele jongeren gebruiken om te communiceren via sociale media boezemt heel wat ouders en leerkrachten angst in: ze vrezen dat het gebruik van chattaal een slechte invloed heeft op de spellingvaardigheid van jongeren. In haar studie bij 109 jongeren uit het derde en vierde middelbaar toont Gitte Truijen aan dat die paniek ongegrond is. Jongeren blijken er perfect in te slagen het gebruik van chattaal gescheiden te houden van het gebruik van het Standaardnederlands, toch wanneer ze met pen en papier werken. 

Jaar
Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?

Toen ik na mijn bachelor logopedie nog communicatie wilde studeren, kreeg ik van heel wat mensen de opmerking dat beide opleidingen wel heel uiteenlopend waren. Door voor dit onderwerp te kiezen deed ik niet alleen iets wat me echt interessant leek, ik deed ook iets waar zowel een logopedische insteek als een communicatiewetenschappelijke insteek in terug te vinden was.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?

Voor mij was het mooiste moment de dag dat enkele van mijn respondenten me kwamen vertellen dat ze het fijn vonden dat iemand dit wilde onderzoeken. In tegenstelling tot de meeste mensen nam ik niet zonder meer aan dat sociale media een negatieve invloed zou hebben op hun spelling. Ze waren blij dat er iemand was die dit effectief wilde onderzoeken.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?

Het moeilijkste was het verzamelen van respondenten. Ik heb minstens 20 scholen gecontacteerd waarvan er slechts 1 me uiteindelijk wilde helpen.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?

Dankzij mijn thesis krijgen ouders, leerkrachten en onderzoekers een bredere wetenschappelijke blik op de invloed van sociale media op de spellingvaardigheid van jongeren. Ik geef ook een aantal voorstellen voor toekomstig onderzoek en lesonderwerpen. Daarnaast is de thesis toegankelijk en niet te lang, waardoor ook de jongeren zelf zich kunnen verdiepen in mijn onderzoek. Want ook zij willen graag weten hoe het zit.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?

Momenteel werk ik als Internal & External Communication Officer bij Brussels Airport Company. Een job die ik aangeboden kreeg na mijn stage daar.