Maak kennis met Willem Vereycken - genomineerd voor de EOS-prijs

Willem Vereycken

Recyclage van elektronisch afval is noodzakelijk voor de ontwikkeling van een duurzame toekomst

Willem Vereycken 
Master in de Chemie - KU Leuven
Scriptie "Innovatieve oplosmiddelen voor de recyclage van leds"

De metalen gallium en indium zijn twee economisch belangrijke grondstoffen. Willem Vereycken werkte in zijn scriptie aan een veelbelovende methode om deze grondstoffen uit gebruikte ledverlichting te recycleren. Door ionische vloeistoffen te gebruiken slaagde hij erin om alleen de metalen op te lossen en de plastic componenten onveranderd achter te laten. Via solventextractie wist hij vervolgens gallium en indium van elkaar te scheiden.

 

Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?

Tijdens de master centreerde mijn interesse zich vooral rond de anorganische chemie. De recyclage van metalen paste dus mooi binnen mijn interessegebied. Bovendien is de recyclage van elektronisch afval erg actueel en noodzakelijk voor de ontwikkeling van een duurzame toekomst.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?

De laatste weken waren veruit het mooiste moment van mijn scriptie. Tijdens die laatste weken begon ik te experimenteren met echte leds in plaats van met de zuivere halfgeleidermaterialen. De resultaten lieten zien dat de methode die ik in de maanden voordien had ontwikkeld, ook effectief werkte. De laatste puzzelstukken vielen in elkaar en de scriptie begon een mooi, samenhangend geheel te vormen. Dat gaf toch wel een gevoel van voldoening.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?

De eerste weken/maanden vond ik het moeilijkst. Naast het lezen van heel veel wetenschappelijke literatuur was het aftasten en zoeken naar de juiste richting voor het onderzoek.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?

De thesis reikt een mogelijke oplossing aan voor de recyclage van economisch belangrijke metalen uit leds. Bovendien tracht de thesis de problematiek van kritieke grondstoffen en de ondermaatse recyclage van leds aan het licht te brengen. Op die manier zet de thesis een (kleine) stap richting een meer duurzame toekomst.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?

In september ben ik gestart met doctoreren bij dezelfde promotor als mijn thesis. Het onderwerp is geen exact vervolg op de scriptie maar ligt wel in dezelfde lijn, namelijk de recyclage en scheiding van metalen.