Maak kennis met Hannah Kruithof - genomineerd voor de Vlaamse Scriptieprijs

Hannah Kruithof

Het valt op dat er in kranten en tijdschriften vooral met een negatieve ondertoon over sociale media wordt geschreven

Hannah Kruithof
Master Vergelijkende Moderne Letterkunde - Universiteit Gent
Scriptie: De poëtica van Instagram. Creativiteit en beroering ondanks en dankzij constraints.

Sociale media worden vaak negatief voorgesteld. Hannah Kruithof bekijkt het anders. Deze oud-studente Letterkunde ziet méér dan alleen foto's van koffie en katten en onderzocht hoe Instagram filosofische beroering opwekt. "Dagelijks worden via Instagram eindeloos veel krachtige, esthetische verhalen verteld."

Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?

Ik vind het interessant om niet enkel literatuur met de grote "L" te bestuderen, maar ook buiten de grenzen van het traditionele literaire canon te treden. Ook door met een literaire blik naar erg brede culturele verschijnselen te kijken, kunnen we in mijn ogen veel leren over de moderne mens en maatschappij. Instagram vormde een onontgonnen gebied binnen het academische onderzoek naar esthetiek en narrativiteit, hoewel dagelijks ontzettend veel mensen via dit medium allerlei korte verhalen de wereld insturen. Dit intrigeerde mij.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?

Het fijnste gevoel bij het voeren van onderzoek vind ik wanneer de puzzelstukjes in elkaar beginnen te passen, de stress van het witte blad wegvalt en je in een soort "flow" terechtkomt.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?

De master Vergelijkende Moderne Letterkunde was mijn tweede master in de Taal- en Letterkunde. Tijdens mijn eerste master schreef ik een scriptie over Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsliteratuur, die met succes onthaald werd. Bij het beginnen aan deze masterproef legde ik ontzettend veel druk op mijn eigen schouders om opnieuw iets waardevols te schrijven. Ik vond het het moeilijkst om de durf te vinden om er echt aan te beginnen. Deze psychologische "strijd" vond ik één van de grootste hordes tijdens het thesissen.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?

Over het algemeen valt het op dat er in kranten en tijdschriften vooral met een negatieve ondertoon over sociale media wordt geschreven. Worden we eenzamer door nieuwe media? Wordt onze aandachtsspanne ingekort door de overdaad aan prikkels? Vooral evaluatieve berichten worden verspreid. Zijn deze media nu goed of slecht voor ons brein en ons mentale welzijn?

Ik wilde me distantiëren van zulke waardeoordelen en vond het interessanter om de creatieve processen op Instagram an sich te bestuderen. Uit welke esthetische bouwstenen bestaan posts en waarover gaan ze nu echt? Met deze vragen begon ik mijn onderzoek. Mijn scriptie kan interessant zijn voor zij die benieuwd zijn naar de creatieve aantrekkingskracht van Instagram. Dat kunnen enerzijds mensen zijn die minder vertrouwd zijn met het medium, maar evengoed Instagrammers zoals ik die dagelijks heel wat scrollen en zichzelf de vraag stellen "waarom scrol ik?".

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?

Momenteel combineer ik een tijdelijke, flexibele job met enkele kleinere opdrachten in de culturele sector. Tegelijkertijd ben ik aan het solliciteren, in de hoop binnenkort een job te vinden die bij me past.