Maak kennis met Daan Bertels en Lars Janssen - genomineerden voor de Vlaamse Scriptieprijs

Daan Bertels en Lars Jansen

"Wateroverlast is helemaal geen abstract of té technisch probleem, maar net iets waar heel wat mensen mee geconfronteerd kunnen worden."

Daan Bertels & Lars Jansen
Masters in de Ingenieurswetenschappen: bouwkunde - KU Leuven 
Scriptie: "Duurzame maatregelen tegen wateroverlast in de stedelijke omgeving, casestudie Antwerpen"

Onder meer door de klimaatverandering, gaan steden als Antwerpen meer en meer geconfronteerd worden met wateroverlast. Bronmaatregelen zoals groendaken en bufferbekkens kunnen dit inperken. Ingenieurs Daan Bertels en Lars Janssen ontwikkelden vereenvoudigde computermodellen om het effect van deze maatregelen te voorspellen. 

Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?

Allebei waren we erg geïnteresseerd in hydraulica en waterbouwkunde. Het onderwerp van onze scriptie is bovendien erg praktisch en iets waarmee we hopelijk kunnen bijdragen aan een duurzame en aangenamere toekomst voor de stad.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?

We wilden ook de stroming van het water in de straten berekenen. Hiervoor een model opstellen, was één van de moeilijkste stappen. Toen dit gelukt was, konden we eindelijk gegevens beginnen te verzamelen, om zo het doel van ons onderzoek te bereiken.  Dat voelde dus echt als een enorme stap voorwaarts.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?

De moeilijkste periode van het onderzoek was toch wel het opbouwen van de conceptuele rioleringsmodellen. We hadden uit de opleiding nog geen ervaring met deze methode van modelleren en moesten op een erg korte tijd leren werken met nieuwe software en methodes, en ze toepasbaar maken voor de case van Antwerpen.

Daar kwam nog bij dat dit proces samenviel met het einde van het academiejaar waarin typisch nog vele andere taken en verdedigingen moeten worden afgewerkt. Dat maakte van deze deelopdracht zeker en vast de meest uitdagende.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?

In de discussie rond verstedelijking en ruimte in Vlaanderen vormt onze scriptie hopelijk een bescheiden stap richting een beter waterbeheer in de stedelijke omgeving.

Dat betekent echter niet dat alleen ingenieurs of beleidsmakers ermee aan de slag kunnen. Wateroverlast is helemaal geen abstract of té technisch probleem, maar net iets waar heel wat mensen mee geconfronteerd kunnen worden. Bovendien zijn groendaken en andere bronmaatregelen voorbeelden van oplossingen die iedereen thuis zelf kan toepassen. Wie nog twijfelt over hun doeltreffendheid, kan alvast met onze thesis beginnen.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?

Daan werkt als doctorandus voor promotor Patrick Willems verder aan andere uitdagingen rond waterbeheer in Vlaanderen. Lars past zijn opgedane kennis uit de opleiding toe als Tender Ingenieur bij Dredging International.