Maak kennis met Axelle Bollen - genomineerd voor de Bachelorprijs

Axelle Bollen

Ik wilde met dit werk het stereotiepe beeld van de BSO-leerling achter mij laten en aantonen dat ook BSO’ers goesting hebben om te leren

Axelle Bollen
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs - onderwijsvakken Niet-confessionele zedenleer, Project Algemene Vakken - Hogeschool PXL Scriptie "Autonomieondersteunend lesgeven met de tablet in PAV: Actualiteit? Beeld je in! - BSO’ers met goesting om te leren!"

BSO’ers, goesting en actualiteit in één zin? Volgens de clichés kan dat niet kloppen. Maar wat als je leerlingen betrekt in de keuze voor de actuele items waarrond ze werken? En wat als je ze ondersteuning op maat biedt? Axelle Bollen ging in haar scriptie aan de slag in een Teacher Design Team onder leiding van haar promotor Hanne Rosius. Het resultaat is het multimediale actualiteitsproject ‘Actualiteit? Beeld je in!’. Via dat project gaan leerlingen op een zeer beeldende en interactieve manier rond actuele thema's werken, wat hun motivatie duidelijk verhoogde. 

Waarom koos je voor dat scriptieonderwerp?

Mijn hart breekt als ik negatieve reacties, artikelen, … lees over BSO-leerlingen. Met dit project wilde ik de positieve kant van deze doelgroep in de kijker zetten. Ik heb het zelf nooit makkelijk gehad met studeren en ben vooral praktisch ingesteld. Mijn promotor wist dit en introduceerde mij in het onderzoeksproject Tablio. Binnen dat project werkte ik in een Teacher Design Team waar elk lid de eigen talenten kon uiten/ontwikkelen. Samen kwamen we tot de conclusie dat er vanuit de praktijk vraag was naar enerzijds een manier om autonomieondersteunend les te geven met de tablet en anderzijds een manier om leerlingen te motiveren voor actualiteit.

Wat was het mooiste moment tijdens het schrijven van je scriptie?

De mooiste momenten waren voor mij de praktijktesten. De BSO-leerlingen die meewerkten aan het project hadden niet alleen het hart op de juiste plaats, maar ook op de tong. Dankzij hen kregen we concrete feedback waaraan we konden werken tijdens onze vergaderingen. Via dit project hebben we de leerlingen een stem in hun leerproces gegeven en daar hebben zij volop gebruik van gemaakt. Hun kijk op de wereld verruimde de mijne.

Wat was het moeilijkste (moment) bij je scriptieonderzoek?

Naast mijn bachelorproef had ik ook nog stages, lesopdrachten, … timemanagement was op dat moment een grote uitdaging. Het maken van al het materiaal voor mijn praktisch onderzoek vergde veel tijd, maar gelukkig werkte ik samen met een fantastisch Teacher Design Team, waardoor we elkaar konden ondersteunen waar nodig. Het was niet evident om ook nog eens een “gewoon” leven te leiden naast al dat werk, maar ik heb gelukkig veel mensen in mijn omgeving waarop ik kan rekenen.

Waarom zou iemand jouw thesis moeten lezen?

Het is een praktijkgericht werkstuk waaruit leraren op diverse manieren inspiratie kunnen halen voor hun eigen klaspraktijk. Dit zowel om de tablet in hun klas te gebruiken, om rond de actualiteit te werken, om autonomieondersteunend te werken, om leerlingen te motiveren, …

Ik hoop dat ik met dit werk mensen kan laten inzien dat we niet iedereen over dezelfde kam moeten scheren. We moeten onze maatschappij leren om dingen positief te benaderen. Daarom wilde ik met dit werk het stereotiepe beeld van de BSO-leerling achter laten en aantonen dat ook BSO’ers goesting hebben om te leren. 

De methodiek voldoet aan de nieuwe eindtermen PAV waarbij de grenzen tussen vakken vervagen. Ook binnen mijn lessen niet-confessionele zedenleer maak ik gebruik van mijn bachelorproef. Het project kan dus leraren uit alle stromen en graden inspireren om op een vernieuwende manier met actualiteit aan de slag te gaan.

Wat doe je nu, in je leven na de scriptie en studies?

Ik ben een groot voorstander van het motto “levenslang leren” en daarom ben ik niet bij de pakken blijven zitten. Na het behalen van mijn diploma, heb ik mij ingeschreven op de Hogeschool PXL voor het postgraduaat Cultuureducator. Naast deze opleiding werk ik ook als leraar niet-confessionele zedenleer in het secundair onderwijs. Dit in de Topsportschool MS3 in Hasselt en als vervangend leraar in het Atheneum in Sint-Truiden (Campus Speelhof).

Ook het project van mijn bachelorproef leeft nog volop na mij afstuderen dankzij mijn promotor. Samen met haar collega’s van het Tablio-project, introduceert zij in verschillende landen good practices van tabletintegratie in het onderwijs. Behalve deze infomomenten startte Tablio met het geven van bootcamps waarbij leraren actief aan de slag kunnen gaan met mijn bachelorproef en tal van andere methodieken. PXL Education heeft ook mijn bachelorproef opgenomen in hun curriculum als good practice.