De literatuurstudie

Elk (wetenschappelijk) onderzoek begint met een uitgebreide literatuurstudie. Via de studie van relevante wetenschappelijke literatuur ga je jou verdiepen in het onderwerp van je thesis en jouw vraagstelling scherper stellen. 

Ga verder